Samhälle och debatt


Samhälle och debatt

Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?

Artikel
I framtidens förskola behöver kompetens omfördelas och resurser utnyttjas bättre. Det kan innebära en kvalitetssänkning för barn i välbärgade...
10 gillar
Artikel
Mycket kommunikation från förskolan till barnens föräldrar gäller kläder – för inomhusbruk och utomhusbruk. I denna fråga skiljer sig ibland...
Artikel
Konfessionella inslag, såsom bordsbön och gudstjänster, ska vara frivilligt i en religiös förskola. Men det kan vara svårt att förmedla till barn....
1 gillar
Artikel
Fristående förskolor får ha konfessionella inslag i sin utbildning. Men det kan uppstå svåra frågor i möten mellan demokratiska värden och respekt...
Artikel
Ljus på gravar och i pumpor, hedrande av de döda och barn som busar i höstmörkret. I månadsskiftet oktober–november infaller Alla helgons dag och...
Artikel
Samlingen är av tradition en vanlig aktivitet på förskolan. Men vilket syfte fyller den egentligen? Och blir resultatet det som läroplanen avser?
5 gillar
Artikel
Det behöver byggas runt 750 förskolor de närmaste åren, enligt Sveriges kommuner och landsting, som ser ”nyckelfärdiga” typförskolor som ett sätt att...
Artikel
Vilken dag är det i dag? Måste jag ha jacka på mig? Vad blir det till lunch? Det är frågor som förskolans pedagoger får höra många gånger varje dag....
3 gillar
Artikel
Inga blå skotossor eller andra engångsartiklar och vägning av matresterna. Det är åtgärder som Sveriges första avfallssnåla förskola, som ligger i...
3 gillar
Artikel
Det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningsätt i arbetet med digital teknik, eftersom det finns så starka ekonomiska krafter som vill sälja in...
5 gillar
Artikel
Malmö stad har tagit fram ett stödmaterial för att minska risken för sexuella övergrepp mot barn i förskolan. Samtidigt jobbar kommunen aktivt för...
Artikel
Upptäcktens förskola i Uppsala är först i landet med att erbjuda sin förskolemat till försäljning i en egen butik. – Ett lyft både för kökspersonalen...
1 gillar