Samhälle och debatt


Samhälle och debatt

Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?

Artikel
När ljudlarm sattes upp på förskolegården försvann stöket. De högfrekventa ljuden fick bort ungdomarna som vandaliserade och stökade till. Nu för...
Artikel
I framtidens förskola har det blivit ett återtåg mot mjukare värden. Relationer och värdegrundsfrågor kommer att värderas högre, tror Anette Emilson...
6 gillar
Artikel
Det har kommit ny forskning på ämnet föräldrars medievanor från Linköpings universitet. Förskoleforum har pratat med en av forskarna i gruppen.
2 gillar
Artikel
Barnmisshandeln i Sverige har ökat drastiskt de senaste decennierna. Vad ska förskolan vara uppmärksam på och när ska man anmäla?
Artikel
På förskolan Gitarren i Umeå står den vegetariska maten i centrum när det är matdags. Det här var en idé som ursprungligen kom från pedagogerna och...
Artikel
Förskollärare som använder lärplattor tycker att den digitala leken är ett viktigt inslag som bidrar till undervisningen. Men de möter ett visst...
Artikel
I coronakrisens spår påverkas barn som vuxen. – Trygga vuxna är oerhört viktigt i dessa tider, säger Sofia Sivertsdotter, som är författare,...
1 gillar
Artikel
I framtidens förskola behöver kompetens omfördelas och resurser utnyttjas bättre. Det kan innebära en kvalitetssänkning för barn i välbärgade...
12 gillar
Artikel
Mycket kommunikation från förskolan till barnens föräldrar gäller kläder – för inomhusbruk och utomhusbruk. I denna fråga skiljer sig ibland...
1 gillar
Artikel
Konfessionella inslag, såsom bordsbön och gudstjänster, ska vara frivilligt i en religiös förskola. Men det kan vara svårt att förmedla till barn....
1 gillar
Artikel
Fristående förskolor får ha konfessionella inslag i sin utbildning. Men det kan uppstå svåra frågor i möten mellan demokratiska värden och respekt...
Artikel
Ljus på gravar och i pumpor, hedrande av de döda och barn som busar i höstmörkret. I månadsskiftet oktober–november infaller Alla helgons dag och...