Litteraturtips Värdegrund


Litteraturtips

Här presenteras titlar med anknytning till ämnet värdegrund. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.

Artikel
Här tipsar skolbibliotekarie Maria Heimer om barnlitteratur på temat barnkonventionen. Tipsen utgår från såväl flera artiklar som specifika artiklar...
13 gillar
Artikel
Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt? Hur bemöter man nyanlända barn, eller flerspråkiga barn? Och hur kan det viktiga samarbetet med...
4 gillar
Artikel
Relationer spelar en stor roll för både barns och föräldrars delaktighet i såväl förskolan som i samhället. I boken ”Relationell pedagogik” skriver...
1 gillar
Artikel
Vår barnsyn har förändrats genom åren. Vi behöver ständigt påminnas om den barnsyn som genomsyrar barnkonventionen, skollagen och läroplanen. Syftet...
12 gillar
Artikel
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika uppfattningar om. För att få fram vilka normer och...
8 gillar
Artikel
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie veta för att förstå verksamheten och sin egen...
5 gillar
Artikel
Hur kan förskolan stödja barn som varit med om svåra händelser? Och hur kan man arbeta förebyggande med krisberedskap? Förskoleforum har fått en...
Artikel
Boken Lärande för hållbar utveckling – i förskolan ger inspiration, uppmuntran och konkreta tips för arbetet med hållbarhet. Det viktigaste syftet...
Artikel
Har barnets röst betydelse för förskolans ledarskap? I sin bok ”Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap” lyfter Elisabeth Arnér och Solveig...
1 gillar
Artikel
Förskoleforum har fått en pratstund med barnrättsexperten Fanny Davidsson som är aktuell med en ny bok om barnkonventionen i förskolan. Här berättar...
Artikel
Många förskolor behöver stöd och kunskap i det integrationsskapande arbetet. Här berättar Maria Letzén om tankarna bakom boken Ny i förskolan – med...
2 gillar
Artikel
Hur kan förskolan förebygga problem som orsakas av impuls- och känslostyrt beteende? Och hur kan man som pedagog agera ”i stridens hetta”?...
3 gillar