Att möta barn som flytt – del 2

Publicerat

Förskolan kommer framöver att möta många barn som flytt kriget i Ukraina. Vad är viktigast att fokusera på för att främja återhämtning och läkning? Hur kan vi skapa en så trygg vardag som möjligt för dessa barn? Leg. psykolog Anna Hellberg Björklund ger vägledning i tre filmer här på Förskoleforum. Del 2 av 3.

Illustration: Shutterstock.com.

I tre filmer om vardera ca tio minuter ger Anna Hellberg Björklund tips och stöd för ert arbete med bemötandet av de barn som nu kommer hit från krigets Ukraina. Detta är den andra delen.

Det som tas upp i serien är sådant som är viktigt för alla barn som befinner sig i utsatta lägen eller är med om svåra påfrestningar, men särskilt fokus ligger på den rådande situationen med flyktingströmmen från Ukraina.

Följande huvudområden tas upp i filmerna:

  • Barns grundläggande behov
  • Barns traumarelaterade behov
  • Möta familjer som flytt
  • Skapa läkande vardagsmiljöer

Att möta barn som flytt – förskolan som skyddsfaktor. Film 2.

I denna andra film i serien berättar Anna om risk- och skyddsfaktorer som påverkar hur ett barn mår efter en svår händelse.

Barnets ålder är en viktig faktor, en annan är barnets bakgrund. Har barnet fått med sig en grundläggande trygghet och tillit till vuxna, eller redan tidigare i livet varit med om svåra händelser? Förskolans personal behöver vara beredd att möta barn som står olika rustade i detta avseende, och har en oerhört viktig uppgift att fylla som en trygg och förutsägbar miljö för barnet när familjen befinner sig i kris.

Filmen tar också upp frågor om vilket stöd förskolan kan behöva i mötet med barnen och deras familjer.

 

 

Om författarenhellbergbjorklund_200.jpgAnna Hellberg Björklund är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med inriktning förskolepsykologi. Anna har arbetat som psykolog i förskolan sedan 2011. Hon har under denna tid arbetat mycket med området barn och trauma, och intresserar sig särskilt för hur förskolan kan fungera som en skyddsfaktor för barn i utsatta lägen.