barn och föräldrar i förskolemiljö

Boktips: Introduktion och föräldrasamarbete

Publicerat

I boken ”Introduktion och föräldrasamarbete” får läsaren följa med på en resa från forskning till praktik när det gäller den viktiga övergången från hem till förskola.

Boken Introduktion och föräldrasamarbete handlar om den viktiga övergången från hem till förskola och kan läsas som en efterföljare till Att rusta barn för livet – förskolans arbete för barns positiva utveckling (Studentlitteratur, 2020).

– En god övergång mellan hem och förskola förutsätter ett gott samarbete mellan föräldrar och förskolepersonal. Boken handlar därför om både introduktion och föräldrasamarbete, säger författarna i bokens inledning.

Målet med boken är att bidra till att de yngsta barnen får en ”sömlös” introduktion till förskolan. Detta fordrar ett gott samarbete mellan föräldrar och pedagoger liksom goda rutiner som är anpassade till små barns behov. Barn har ett grundläggande behov av trygghet, tillhörighet och förutsägbarhet, samtidigt som de är nyfikna och lekande utforskare. En god introduktion till förskolan behöver ta tillvara alla dessa aspekter.

Författarna förklarar vad de hoppas kunna bidra med i detta arbete:

– Med utgångspunkt i systemteori, kunskap om yngre barn och både forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap om introduktion i förskolan är förhoppningen att boken ska bidra till att förskolestarten blir en bra upplevelse för barn. 

Översättningen har gjorts av Anna Hellberg Björklund, välkänd författare och skribent på Förskoleforum. Hon säger att hon ser det som en förmån att få översätta boken och menar att den kan komma till stor nytta i förskolan:

– Jag hoppas att boken ska användas som utgångspunkt i diskussioner kollegor och arbetslag emellan, där man tillsammans kan inhämta ny kunskap, analysera den egna praktiken kring föräldrasamverkan och introduktion samt få bekräftelse på sådant man redan gör, som är viktigt att hålla fast vid.

Boken består av fyra delar:

  • I den första delen presenteras teoretiska utgångspunkter, såsom systemteori, modern utvecklingspsykologi och anknytningsteori.
  • Den andra delen handlar om föräldrasamarbete, ett område som är centralt för en god övergång från hem till förskola.
  • I bokens tredje del presenteras forskning om introduktion.
  • Den fjärde delen beskriver en rad praktiska tips för en god verksamhet, samt reflektionsfrågor som kan användas i arbetet med att utvärdera och utveckla de egna rutinerna för introduktion.
Fakta

coverimage.jpegTitel: Introduktion och föräldrasamarbete

Författare: De tre författarna är framstående forskare vid norska universitet. May Britt Drugli är fil.dr i pedagogik och professor, Ratib Lekhal är fil.dr i pedagogik och Elisabet Solheim Buøen är fil.dr i psykologi.

Översättare: Anna Hellberg Björklund, leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, har översatt boken.

Antal sidor: 144

Utgiven av: Studentlitteratur 2022

Mer information hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Foto: Shutterstock.com.