Ny bok om de yngsta i förskolan

Publicerat

För de yngsta barnen i förskolan är vardagen en viktig grund för lärande och utveckling. Det är i det vardagliga arbetet en trygg och lärorik bas skapas, och i den nya boken Trygg och lärande förskola får ni handfasta tips och råd med utgångspunkt i författarnas långa erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan.

F9789144138022.jpgoto: Shutterstock.com

Vad du säger om mig
Det du tror om mig
Som du är mot mig
Hur du ser på mig
Vad du gör mot mig
Hur du lyssnar på mig
Så´n blir jag!

Dikt från ett Klotterplank

Med denna dikt vill författarna Gunilla Niss och Anna-Karin Söderström inspirera och vägleda läsarna att tro på en förskola på barnens villkor. Trygg och lärande förskola  De yngsta barnen och den viktiga vardagen ger en grundläggande introduktion om hur ni kan arbeta för att förskolan ska få vara en trygg, lärorik och rolig plats för barnen. 

De yngsta barnen

Författarna har lång erfarenhet av förskolearbete och har genom sina utbildningar och handledningar kommit i kontakt med många pedagoger som inspirerat, men också tagit upp svårigheter med arbetet. I boken poängterar därför Niss och Söderström hur viktigt arbetet i vardagen är som bas för lärande och utveckling när det gäller barn, och presenterar hur ni på förskolan kan skapa förutsättningar för att tillgodose de yngsta barnens specifika behov.

Trygg och lärande förskola riktar sig särskilt till de pedagoger som arbetar med de yngsta barnen och genom att utgå ifrån den reviderade läroplanen, Lpfö18, lyfter författarna viktiga punkter där läroplanens innehåll kan tillämpas på ett naturligt och utvecklande sätt i vardagen. 

Boken kombinerar konkreta exempel med forskning och erbjuder reflektionsfrågor som lämpar sig väl både för läsarens egen reflektion samt som diskussionsunderlag i arbetslag på förskolor. Med ständig anknytning till den reviderade läroplanen lyfter Niss och Söderström hur man även i de mest vardagliga situationer kan lägga grunden för barns trygghet och utveckling.

Föräldrasamverkan

Till boken medföljer även ett häfte med en kortare sammanfattning av boken ur ett föräldraperspektiv. Häftet går bra att använda vid introduktion av nya vikarier även om det främst riktar sig till föräldrar för att lyfta vikten av ett gott samarbete förskola och förälder emellan från båda parternas håll. Samspelet mellan förskola och förälder är ett genomgående tema och författarna "ser samarbetet mellan hem och förskola som en gemensam vårdnad, ett gemensamt ansvar för barnets utveckling” (s.136). Därför presenteras en rad olika handfasta tips på hur dessa samspel kan utvecklas för att  underlätta ert arbete och framför allt vara mest till gagn för barnen.

Bok och häfte utgör tillsammans ett gott verktyg för att möta de yngsta barnens specifika behov på förskolan.

 

Om bokenTitel: Trygg och lärande förskola – De yngsta barnen och den viktiga vardagen 

Av: Gunilla Niss och Anna-Karin Söderström

Antal sidor: 152

Utgiven av: Studentlitteratur 2020

Om författarna: Gunilla Niss är legitimerad psykolog med lång erfarenhet som förskole- och skolpsykolog. Anna-Karin Söderström är förskollärare och har många års erfarenhet som rektor. Tillsammans har de även tidigare författat Samarbete i förskolan – för barnens skull (Studentlitteratur) och är även aktuella här på Förskoleforum som artikelförfattare.