Vårens mest populära artiklar 2020

Publicerat

Under våren 2020 har Förskoleforum publicerat runt hundra nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna på Förskoleforum under våren.

Artikelfoto: Jessica Nävermyr.

Bland de mest populära artiklarna våren 2020 finns både teoretiska artiklar, inspiration, mallar och aktivitetstips – kanske hittar du något intressant som du missat?

Mallar och verktyg

 

 

 


Isbergsmodellen – mall

Isbergsmodellen är ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. Här kan du ladda ned och skriva ut en mall och en lista med hjälpfrågor.

 

 

 

 


Mall för kartläggning av er utemiljö

Alla förskolor kan inte erbjuda varierade rörelsemöjligheter och utmaningar bara genom den egna utemiljön. Därför behöver vi använda oss av förskolans närmiljö, som ett komplement till den egna...

 

 

 

 


Stopp! Min kropp! – det nya arbetsmaterialet

Skriften Stopp! Min kropp! från Rädda Barnen används av många förskolor som stöd när man pratar med barnen om kroppen, gränser och integritet. Nu finns ett nytt arbetsmaterial som...

Idéer och inspiration

projicering_220.jpg

 

 

 


Kreativ projicering i förskolan

Digitala verktyg, i detta fall lärplatta och projektor, kan uppmuntra till rörelse och att barnen blir kreativa producenter. Maria Högberg ger tips om hur du kan använda projicering på ett kreativt sätt.

 

 

 

 


Uggla och räva för mer samspel

Barn som är sena i den tidiga kommunikationsutvecklingen och inte visar så mycket intresse för samspel kan vara en utmaning. Logoped Elvira Ashby tipsar om hur vi både kan uggla och räva lite extra med dem.

 

 

 

 


Vattenvandring

Var finns egentligen vatten på en förskola? Och varifrån kommer det? Det var frågeställningarna under vattenvandringen på Stinsens förskola – en happening full med lärsituationer och reflektioner.

Teori och forskning

 

 

 


Relationell pedagogik och pedagogiska relationer

Medvetna relationer höjer pedagogiken. Bim Riddersporre skriver om symmetriska och asymmetriska relationer mellan pedagoger, barn och föräldrar och begreppet relationell pedagogik.

 

 

 

 


Barn med beteendesvårigheter

Madeleine Sjömans forskning visar att barn med beteendesvårigheter har bättre möjligheter att lära sig nya saker och utvecklas, om de är engagerade i aktiviteterna och det sociala samspelet på förskolan.

 

 

 

 


Förskolans professionella begrepp – handledning

Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om professionella begrepp för förskolans personal, som kommer att publiceras i augusti och september 2020. I denna inledande artikel får ni stöd i planeringen.

Aktuellt/debatt

 

 

 


Framtidens förskola

I framtidens förskola behöver kompetens omfördelas och resurser utnyttjas bättre. Det kan innebära en kvalitetssänkning för barn i välbärgade stadsdelar till nytta för barn i utsatta områden.

 

 

 

 


Fortsatt trygga barn under coronapandemin

Coronapandemin fortsätter att påverka förskolans verksamhet. Även om barn och vuxna är kvar på sina vanliga avdelningar är det ändå inte som det brukar. Undervisningen påverkas och pågående processer...

 

 

 

 


Våga utmana avdelningstänkandet

En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjligt med dagens förutsättningar i förskolan? "Ja, med ett starkt pedagogiskt ledarskap och ett mod...


sommarblomma_330.jpgGlad sommar!

Vi på Förskoleforum tackar för allt intresse ni visat för vårt material under våren, och önskar både barn och vuxna en riktigt härlig sommar!