Artikel
Skriften Stopp! Min kropp! från Rädda Barnen används av många förskolor som stöd när man pratar med barnen om kroppen, gränser och integritet. Hösten 2019 lanserades ett nytt arbetsmaterial som...

Artikel
För de yngsta barnen i förskolan är vardagen en viktig grund för lärande och utveckling. Det är i det vardagliga arbetet en trygg och lärorik bas skapas, och i den nya boken Trygg och lärande...

Person
Maria Grip
Maria Grip är praktikant på Studentlitteratur och studerar förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet.

Artikel
Som förskolepedagog har du säkert upplevt både språkförbistring och missförstånd. Kommunikationen i dagens förskola är ofta ”interkulturell”. Vilka konsekvenser detta kan få pratar vi kanske för...

Artikel
Skapa en miljö som inbjuder till att upptäcka, utforska och samtala om matematiken omkring oss. Utifrån Bishops sex universella matematiska aktiviteter kan man dela in olika områden för matematisk...

Artikel
Digitala verktyg är nytt för många pedagoger och väcker ibland osäkerhet och frustration. Jag tror att vi som undervisar i förskolan behöver tid för att lära oss och undersöka verktygen själva för...

Artikel
Tom Tits Experiment fortbildar förskolepersonal för att väcka intresse för naturvetenskap. De har nu utbildat personal i Södertäljes samtliga förskolor. – Muffins med frosting kan vara kemi, säger...

Artikel
Globaliseringen och migrationen har de senaste åren gjort att den etniska, kulturella, religiösa, sociala och språkliga mångfalden i den svenska förskolan har ökat. Men vad får egentligen detta för...

Person
Jonas Stier
Jonas Stier är gästprofessor i interkulturella studier vid Malmö universitet där han forskar och föreläser om mångfald, interkulturellt samspel och interkulturellt förhållningssätt i förskolan....

Artikel
Alla barn ska i förskolan få möjlighet att utveckla sitt språk. Tuula Torro och Camilla Lindgren har fördjupat sig i de nya skrivningarna om språk och kommunikation i läroplanen 2018, och i denna...

Artikel
Mötet mellan människor med olika erfarenhet och bakgrund är en del i förskolans vardag. Vilken kunskap behövs för att arbeta interkulturellt? Och vad står det egentligen i läroplanen? Del 1 av 4.

Artikel
Språket har stor betydelse för barns matematiska förmåga. Det matematiska språket innehåller många ord och begrepp som barnet behöver lära sig använda. Låt barnen möta matematiken i olika vardagliga...

Artikel
Samarbetslekar två och två är ett roligt sätt att träna kommunikation och ömsesidig respekt. Lekarkivet bjuder här på hela arton enkla och skojiga samarbetslekar. Lekarna finns också på praktiska...

Artikel
Även tillfälliga vikarier har ett ansvar för att barnen inte gör sig illa på förskolan. Med tydliga rutiner för olika situationer kan olyckor undvikas men om något ändå händer avgör den enskilda...

Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjligt med dagens förutsättningar i förskolan? "Ja, med ett starkt pedagogiskt ledarskap och ett mod...

Person
Caroline Wiking
Jag arbetar som rektor i Halmstads kommun. Jag är inne på mitt fjärde år som rektor och är i grunden förskollärare. Mina specialområden inom förskolan är organisation, systematiskt kvalitetsarbete,...

Artikel
Digitala verktyg, i detta fall lärplatta och projektor, kan uppmuntra till rörelse och att barnen blir kreativa producenter. Maria Högberg ger flera tips om hur du kan använda projicering på ett...

Artikel
Använd arbetslagets alla språkkunskaper och uppmärksamma inte bara de svenska högtiderna. Dra också nytta av de spännande diskussionerna som kan uppstå mellan kollegor med olika erfarenheter. Så kan...

Artikel
Vad är viktigast med att vara vänner – att man har kul ihop eller att man är trygg och kan lita på varandra? Kan djur vara vänner på samma sätt som vi människor? Här har vi samlat 16 bilder att ladda...

Artikel
Det talas mycket om behovet av kompetensutveckling, fortbildning och om att pedagoger i förskolan ska lära nytt tillsammans. Men hur vet vi vad vi ska lära oss och var letar vi efter ny kunskap? Ett...

Person
Johanna Frejd
Publicerat 2020-02-05. Vem är du? – Jag är utbildad förskollärare och grundskollärare åk 1–6. Jag läste en förlängd utbildning, eftersom jag ville ha möjligheten att jobba i både förskola,...

Artikel
Johanna Frejds forskning handlar om vad som påverkar det som händer när barn deltar i aktiviteter som handlar om naturvetenskap. För att undersöka detta har hon låtit barn som går i förskoleklass...

Artikel
Våga prata om olikheter och ha utgångspunkten att de är individuella snarare än kulturella. Låt samtidigt läroplanen finnas med i samtalen. Då kan man ta tillvara styrkan i ett mångkulturellt...

Artikel
På Fasanens förskola tillåts varje medarbetare fördjupa sig inom det som den personen är särskilt intresserad av. Det har lett till att förskolan har ett väl utvecklat arbete med drama och teater...

Månadens Förskola
Skurup
I Nils Holgerssons hembygd, närmare bestämt i Skurups kommun i södra Skåne, ligger Fasanens förskola. Fasanen är en populär och välkomnande förskola som verkar under mottot ”En hälsofrämjande...

Artikel
▶️ Artikel med film. I den här filmen visar yogalärare Filippa Odevall hur ni gör övningen halv brygga – en övning som stärker rygg och baksida ben samtidigt som den öppnar upp framsidan.

Artikel
Hur kan förskolan inspirera barn till kunskap? Och vad är Grej of the Day? Förskoleforum har fått en pratstund med Micke Hermansson och Maria Heimer, aktuella med boken Grej of the Day – Förskola.

Artikel
Hur mycket rör sig förskolebarn egentligen? Forskaren Daniel Berglind har satt rörelsemätare på 400 barn på 30 förskolor för att ta reda på läget. Storleken på förskolans gård visar sig ha betydelse...

Artikel
Isbergsmodellen kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. Här kan du ladda ned och skriva ut en mall och en lista med...

Artikel
För ett år sedan startades The Rainbow, Sveriges första förskola för särbegåvade barn. I dag får 18 barn en specialpedagogiskt anpassad förskola för just deras begåvning. – Det finns något sorgligt i...