Artikel
Lyfta upp det gemensamma kulturarvet? Ge utrymme för samtal om tro och livsåskådning? Förbereda barnen på en ökad internationalisering? Många kan tycka att det känns klurigt att få in allt på...

Artikel
Ingen förskola är den andra lik – hur är din egen? Vi ska titta på sju perspektiv på en arbetsplatskultur, som alla är gynnsamma för utveckling och förändring på olika sätt.

Artikel
Förstärk högläsningens språkutvecklande effekter med aktiviteter där barnen på olika sätt får bearbeta det lästa. Här får du många exempel på hur ni tillsammans kan dramatisera, leka och gestalta det...

Artikel
Hur pratar vi om klimatförändringar med barnen på förskolan? Klimatpsykologen Kata Nylén vet hur.

Artikel
”Grej of the day” är ett uttryck många känner till. Men vad innebär det att jobba med detta arbetssätt i förskolan? Det vet man på en förskola i Bodafors i Småland.

Artikel
Om konsten att städa och plocka undan tillsammans med förskolebarnen – det tar den här artikeln upp. Med Karin Neuschütz hjälp blir städningen kreativ och lustfylld!

Artikel
Att samtala om det ni läst är precis lika betydelsefullt för barns språkutveckling som själva högläsningen. Maria Heimer visar hur ni kan strukturera samtalet så att det stimulerar barnens egna...

Artikel
Allt fler pratar om rörelseförståelse – eller Physical Literacy som är det engelska begreppet. Det handlar om hur vi skapar förutsättningar för barns utveckling av motivation, självförtroende och...

Person
Angelica Berg är journalist och förskollärarstuderande.

Artikel
Mångkulturella förskolor är fulla av möjligheter. Men det gäller att kommunikationen fungerar om man ska undvika missförstånd. Pedagogerna behöver också vara välutbildade och kunna hänvisa till...

Artikel
Val av bok, tidpunkt och plats är bara några av de faktorer som påverkar hur väl din högläsningsstund kommer att fungera. Så här kan du förbereda och genomföra högläsningsstunden för att den ska bli...

Artikel
Är nagellack bara för tjejer? Måste man bjuda alla på sitt kalas? Genom Instagramkontot HerrFröken vill läraren Daniel Ekmark lyfta värdegrundsdiskussionen i förskola och skola. Här berättar han mer...

Artikel
Högläsning är en prioriterad aktivitet i förskolan, och i den reviderade läroplanen för förskolan lyfts högläsning och samtal om det lästa. Vi hör ofta att högläsningen ger flera positiva effekter,...

Artikel
På förskolorna i Grängesberg pågår ett kontinuerligt, organiserat kunskapsutbyte. Detta kollegiala lärande ger en förståelse hos all personal som därigenom får ett gemensamt förhållningssätt, vilket...

Artikel
Vilka effekter har undervisning i förskolan med digitala lärresurser på barns kunskaper i matematik? Vad kan förklara eventuella effekter? Och är forskning viktigt eller är det magkänslan vi ska lita...

Månadens Förskola
Grängesberg
Många flyttade från Grängesberg när järnmalmsgruvan lades ned i slutet av åttiotalet, men nu har samhället fått en nystart. Allt fler barnfamiljer väljer att bosätta sig där, vilket även ger en...

Artikel
▶️ Artikel med film. Förmåga till kreativitet och problemlösning är det tredje viktiga inslaget i barns lärandeidentitet. Problemlösning handlar om att kunna och vilja ta sig an problem och idéer på...

Artikel
När det är dags för Drag Queen Story Hour finns det inga gränser för fantasin. Under sagostunderna får världen vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är.

Artikel
Nenne Rooth hämtade på förskolan full, men var expert på att dölja sitt missbruk. Idag är hon nykter sedan 15 år och föreläser för förskolepersonal i frågan. – För barnens skull är det viktigt att...

Artikel
Matematik är så mycket mer än ”hur många”. Hur kommer det sig då att när matematik ska synliggöras i boksamtal handlar det oftast ändå om att ”räkna hur många”?

Artikel
Föräldramötet är ett utmärkt tillfälle att synliggöra ert arbete med läroplanens olika områden. Här får ni tips om innehåll och struktur för ett möte med fokus på förskolans uteverksamhet, och en...

Artikel
▶️ Artikel med film. Vissa beteenden hos barnet kommer att stödja att det lär sig. Det handlar till exempel om att kunna ta ansvar för att plocka fram nödvändigt material, att kunna plocka undan,...

Artikel
Få inspiration från SVT:s populära Supersagan och barnens favorit Ylva Hällen. Låt toarullar bli starten på ett teaterprojekt.

Artikel
Hur ser du som rektor på kärnan i ditt ledarskap, och vilken utgångspunkt tar du för att förverkliga din idé om ledarskapet? Att rikta blicken mot dig själv ibland är både utmanande och nyttigt –...

Artikel
Ojämnt fördelade över Sverige finns det sammanlagt ett trettiotal språkförskolor som ingår i Språkförskoleföreningen. Hur jobbar de? Det kan du läsa om här i en intervju med logopeden Kerstin...

Artikel
Tvillingböcker är ett begrepp som används för att beskriva två exemplar av samma bok på två olika språk. Böckernas målgrupp är flerspråkiga barn och syftet är att stärka deras språkutveckling och...

Artikel
▶️ Artikel med film. En viktig del i en positiv lärandeidentitet är om barnet har tilltro till sin egen förmåga att lära. Saknas tilltron blir barnet osäkert och undviker att pröva på nya områden av...

Artikel
▶️ Artikel med film. I den här filmen visar yogalärare Filippa Odevall hur ni gör en liggande twist – en övning som stärker ryggraden och ger ny energi.

Artikel
Hästkastanjer, bokollon, rönnbär, nedfallna pinnar och söndersmulade löv är fascinerande material för barnen att undersöka. Det är nu under hösten som ni ska ge er ut och samla naturens skatter så...

Person
deuk
Susanne Duek är fil.dr och lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Här berättar hon om sin forskning om nyanlända barns litteracitet. Publicerat 2019-09-11. Vem är du? – Jag är i...