Visa:
Artikel
Tre olika principer från Milstensgårdens förskolas språkpolicy, för att säkerställa förhållningssätt hos vuxna. Utifrån dessa principer boostar pedagogerna barnens språk och bidrar till en språkrik...

Artikel
Här har Maria Heimer, alias Boksloken, samlat guldkornen från andra halvårets barnboksutgivning 2022. Tipsen kan användas för att till exempel planera bibliotekslån och för att uppdatera...

Artikel
Den här gången har Boksloken hittat tre bilderböcker på temat svansar, en väldigt viktig kroppsdel för många djur.

Artikel
Skala för kvalitetsmätning
Det finns stora skillnader i kvalitet mellan olika förskolors undervisning i språk, skrivning och läsning. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Artikel
Barns språk utvecklas i leken, och leken utvecklas genom språket. Att stötta barns språkutveckling genom att stötta lek och möjliggöra lek för alla barn, är därför en viktig strategi i förskolans...

Artikel
Genom att teckna, peka och prata kan man möjliggöra och ge förutsättningar för samtal även när talade ord inte räcker till. I denna artikel presenteras strategier som kan hjälpa förskolans...

Artikel
Barns språkutveckling handlar om mer än talade och skrivna ord. Det handlar också om grundläggande kommunikativa förmågor. Att du som pedagog hittar sätt att skapa positiv samvaro och kravlös...

Artikel
Boksloken tipsar den här gången om tre nya bilderböcker för de äldre barnen: Här är alla andra, Bra jobbat, mamma pingvin och Min!.

Artikel
Ordförrådet är en viktig faktor för språkutvecklingen – inte minst på avdelningen Samlarna. Med bokläsning som utgångspunkt skapar pedagogerna där på ett handfast sätt en struktur för arbetet med...

Artikel
Boksloken har varit på Bokmässan och tipsar den här gången om tre nya böcker i hård pärm för de yngre barnen: Plåster överallt, Alla våra vagnar och Ingen fara!.

Artikel
En vanlig kommentar som jag möter, och har mött ända sedan jag började arbeta som logoped är: ”Han har inget språk”. Jag funderar ofta på vad som egentligen menas med den kommentaren.

Artikel
En del barn knäcker läskoden medan de går i förskolan. Hur kan vi motivera och stötta dem i deras läsutveckling?

Artikel
På Milstensgårdens förskola är flerspråkighet sedan länge en norm. Rektor Fredric Gieth berättar hur transspråkande, en del av förskolans språkpolicy, kom att bli incitament och metod för såväl...

Artikel
I förskolans vardag blir digitala verktyg ett allt vanligare inslag. Men hur kan vi arbeta med dessa på ett sätt som är gynnsamt för barns språkutveckling?

Artikel
På Milstensgårdens förskola i Borås finns en tydlig språkpolicy där ”sportkommentatorn” ingår som en av de sju språkliga principerna. Rektor Fredric Gieth berättar mer om denna metod som ingår i det...

Artikel
Barn som redan under de första åren i livet får ta del av högläsning och samtal om litteratur lär sig fler ord och får en värdefull grund i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Både förskolan och...

Artikel
Handritad samtalskarta.
TAKK är det många som känner till men AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) kan också tillföra mycket. Det berättar Matilda Gniste, leg. logoped, mer om här.

Artikel
glad förskoleflicka
Är TAKK ett sätt att underlätta andraspråksutvecklingen för flerspråkiga barn? Hur ska det i så fall användas, och när lämpar sig andra metoder bättre? Eva-Kristina Salameh visar hur man kan se på...

Artikel
Boksloken vinjettbild
Hösten närmar sig och så gör också valet. Ta tillfället i akt att prata med barnen om vad demokrati är. Boksloken tipsar här om två fina bilderböcker som erbjuder många härliga lässtunder och...

Artikel
Kvinna filmar barn med mobiltelefon
Genom praktiknära forskning ska förskollärare i Stockholm undersöka barnens språklärande. Genom att filma olika situationer och sedan analysera dem med teoretiska begrepp kan förhoppningsvis den nya...