Naturvetenskap och teknik


Naturvetenskap och teknik

Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.

Artikel
På Solgårdens förskola i Borås ville vi ge barnen en lång tidsresa. Vi ville backa så långt som till dinosauriernas tid och komma fram till idag. En...
Artikel
Det där med elektricitet och energi kan vara abstrakt för förskolebarn. Samtidigt är hållbarhetsfrågor allt viktigare. På förskolan Vitsippan i...
2 gillar
Artikel
Digital kompetens lyfts fram i förskolans reviderade läroplan och 80 procent av landets tvååringar använder digitala plattformar. Men hur påverkas...
15 gillar
Artikel
Det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningsätt i arbetet med digital teknik, eftersom det finns så starka ekonomiska krafter som vill sälja in...
4 gillar
Artikel
I skog och mark finns mängder att upptäcka året om. Spana efter spännande djurspår, studera mossor och lavar och låt barnen följa naturens kretslopp...
3 gillar
Artikel
Ett vidgat naturvetenskapligt innehåll i förskolan – vad kan det handla om? I ett spännande projekt håller forskare i Kristianstad på att undersöka...
1 gillar
Artikel
Med projektet ”Undervisning och lärande i förskolan om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen” vill Högskolan Kristianstad få förskolorna i staden...
8 gillar
Artikel
Jonna Larssons studier fokuserar på barns lärande och lek i relation till naturvetenskap som lärområde. Hennes resultat visar på betydelsen av att...
Artikel
Paddor som pedagogiskt redskap och appar som lär ut både språk och matematik är vanliga inslag i förskolans vardag. Men hur påverkas barnens hjärna...
10 gillar
Artikel
På Daggkåpan i Huddinge där Johan Fjellman arbetar, finns digitala verktyg tillgängliga för barnen från deras första förskoledag. Använder vi dessa...
4 gillar
Artikel
Ny forskning visar att det kan vara problematiskt att använda datorplattor och appar i stället för traditionella aktiviteter i förskolan. Det finns...
8 gillar
Artikel
Blinkande disco-kepsar med inbyggd fläkt, dörröppnare och kortlås till pojkrumsdörren. Barnprogramledaren Markus Granseth började redan som liten att...