Organisation


Organisation

Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.

Artikel
När Tuula Torro och Camilla Lindgren startade förskola var trygghet och inkludering grundpelare i den pedagogiska visionen. Mottot som de fortfarande...
4 gillar
Artikel
Att vara rektor i förskolan innebär dels att man ska uppfylla det statliga uppdraget och huvudmannens uppdrag, dels leva upp till förväntningarna...
1 gillar
Artikel
När vi planerar förskolans verksamhet – gör vi det då utifrån läroplansmålen eller utifrån barnens intressen? Det handlar om två olika...
3 gillar
Artikel
Hur stora barngrupperna i förskolan ska vara blev en viktig diskussion i Enköping under en period. Monica Tägtström Bergman, f.d. verksamhetschef...
3 gillar
Artikel
En förskola med nio barn, en enda avdelning och flera mil till närmaste grannförskola att samverka med. Hur ser dagarna ut på en sådan förskola? Följ...
Artikel
Det är vanligt att pedagogerna får gå på en föreläsning med någon kunnig författare eller föreläsare. Men sedan då? Hur tar man med sig detta in i...
4 gillar
Artikel
Monica Tägtström Bergman har lång erfarenhet som verksamhetschef och har sett de politiska vindarna blåsa åt olika håll under årens lopp. Hur...
1 gillar
Artikel
Ingen förskola är den andra lik – hur är din egen? Vi ska titta på sju perspektiv på en arbetsplatskultur, som alla är gynnsamma för utveckling och...
2 gillar
Artikel
På förskolorna i Grängesberg pågår ett kontinuerligt, organiserat kunskapsutbyte. Detta kollegiala lärande ger en förståelse hos all personal som...
3 gillar
Artikel
Hur ser du som rektor på kärnan i ditt ledarskap, och vilken utgångspunkt tar du för att förverkliga din idé om ledarskapet? Att rikta blicken mot...
2 gillar
Artikel
Chef och medarbetare är varandras förutsättning. Men hur kan du som medarbetare förhålla dig till din chefs ledarskap? Det tittar Bim Riddersporre...
6 gillar
Artikel
Vilka pedagogiska fördelar ger den mobila förskolan? Och hur är det att som pedagog vara ansvarig förare för en buss med 22 barn? Följ med till den...
5 gillar