Organisation


Organisation

Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.

Artikel
Här får du tips om en mängd resurser och stödmaterial som hjälper er att börja arbeta efter Lpfö 18. Den insats som Skolverket nu drar igång för att...
1 gillar
Artikel
I Göteborg är merparten av de 178 fria förskolorna småskaliga kooperativ. En ny resursfördelningsmodell skapar problem för dessa. "Ungefär 5 000 barn...
Artikel
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? I den sista delen av serien om kvalitetsarbetet i Almby förskoleområde i Örebro har vi kommit till...
2 gillar
Artikel
Tidiga utvecklingssamtal är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet för Almby förskoleområde i Örebro. Helena Yourston och Gunilla Eriksson...
Artikel
Förskolans nya läroplan är nu klar, och den gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda ned den beslutade versionen.
1 gillar
Artikel
Drömmer du om att starta en förskola? Karin Bondeson gjorde slag i saken! Den 3 januari 2018 öppnades Solstrålens förskola och här delar hon med sig...
1 gillar
Artikel
Den nya dataskyddslagen GDPR menar att barn är särskilt skyddsvärda. Här får du svar på många av de frågor som lagen väcker i förskolans vardag.
4 gillar
Artikel
Då var man Sveriges sämsta skolkommun. Nu, drygt tio år senare, har man vänt trenden och skapat en organisation som kontinuerligt ökar kvaliteten för...
1 gillar
Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan ett tag tillbaka haft ett barnråd. Detta är ett sätt för förskolan att arbeta med demokratiuppdraget....
2 gillar
Artikel
På förskolorna, Värby, Hattstugan och Rödluvan i Bara, i Skåne, arbetar man med hållbar utveckling på ett sätt som genomsyrar hela organisationen.
Artikel
På Lindängehus förskola i Malmö har man ett projekterande arbetssätt. Här är det projekten som står i centrum för det systematiska kvalitetsarbetet...
3 gillar
Artikel
Att regelbundet ha tillgång till en buss öppnar fantastiska möjligheter. För utflykter till andra platser och miljöer är ju något som både personal...
2 gillar