Organisation


Organisation

Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.

Artikel
I framtidens förskola har det blivit ett återtåg mot mjukare värden. Relationer och värdegrundsfrågor kommer att värderas högre, tror Anette Emilson...
6 gillar
Artikel
Språktorget, musik- och dramatorget, ateljén och rörelsetorget är navet i undervisningen på Ängslyckans förskola. Här bedrivs en ämnesinriktad...
3 gillar
Artikel
På förskolan Gläntan är pedagogerna mentalt förberedda på snabba förändringar under hösten. Covid-19 börjar bli vardag men pandemin är långt ifrån...
Artikel
Pedagogerna på Misteröds förskola byter avdelning flera gånger om året. Det ger en hög kvalitet på arbetet och en stark gemenskap, berättar rektorn...
3 gillar
Artikel
För Förskoleforums läsare har barnöverläkare Anna Claesson Ahlin sammanställt det aktuella kunskapsläget och rekommendationerna för corona och covid-...
1 gillar
Artikel
Planering och struktur är nyckelord för en lyckad gruppinskolning. Vet alla pedagoger vem som gör vad kan allt fokus läggas på de nya barnen. För...
4 gillar
Artikel
Sommarens sammanslagningar kan vara stimulerande för såväl vuxna som barn, men bjuder också på utmaningar. Med gedigen planering och tydlig...
2 gillar
Artikel
I framtidens förskola behöver kompetens omfördelas och resurser utnyttjas bättre. Det kan innebära en kvalitetssänkning för barn i välbärgade...
12 gillar
Artikel
Covid-19-pandemin har gjort att allt mer pedagogisk verksamhet, på alla nivåer i utbildningssystemet, sker på distans och via digitala verktyg. Detta...
Artikel
På Hammarens förskola i Ånge arbetar man intensivt med värdegrundsfrågor som tillgänglighet, inflytande och konflikthantering. – Vi använder oss även...
3 gillar
Artikel
Även tillfälliga vikarier har ett ansvar för att barnen inte gör sig illa på förskolan. Med tydliga rutiner för olika situationer kan olyckor...
1 gillar
Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjligt med dagens förutsättningar i förskolan? "Ja,...
9 gillar