Organisation


Organisation

Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.

Artikel
Planering och struktur är nyckelord för en lyckad gruppinskolning. Vet alla pedagoger vem som gör vad kan allt fokus läggas på de nya barnen. För...
2 gillar
Artikel
Sommarens sammanslagningar kan vara stimulerande för såväl vuxna som barn, men bjuder också på utmaningar. Med gedigen planering och tydlig...
2 gillar
Artikel
I framtidens förskola behöver kompetens omfördelas och resurser utnyttjas bättre. Det kan innebära en kvalitetssänkning för barn i välbärgade...
10 gillar
Artikel
Covid-19-pandemin har gjort att allt mer pedagogisk verksamhet, på alla nivåer i utbildningssystemet, sker på distans och via digitala verktyg. Detta...
Artikel
På Hammarens förskola i Ånge arbetar man intensivt med värdegrundsfrågor som tillgänglighet, inflytande och konflikthantering. – Vi använder oss även...
3 gillar
Artikel
Även tillfälliga vikarier har ett ansvar för att barnen inte gör sig illa på förskolan. Med tydliga rutiner för olika situationer kan olyckor...
1 gillar
Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjligt med dagens förutsättningar i förskolan? "Ja,...
9 gillar
Artikel
Våga prata om olikheter och ha utgångspunkten att de är individuella snarare än kulturella. Låt samtidigt läroplanen finnas med i samtalen. Då kan...
1 gillar
Artikel
När Tuula Torro och Camilla Lindgren startade förskola var trygghet och inkludering grundpelare i den pedagogiska visionen. Mottot som de fortfarande...
4 gillar
Artikel
Att vara rektor i förskolan innebär dels att man ska uppfylla det statliga uppdraget och huvudmannens uppdrag, dels leva upp till förväntningarna...
2 gillar
Artikel
När vi planerar förskolans verksamhet – gör vi det då utifrån läroplansmålen eller utifrån barnens intressen? Det handlar om två olika...
4 gillar
Artikel
Hur stora barngrupperna i förskolan ska vara blev en viktig diskussion i Enköping under en period. Monica Tägtström Bergman, f.d. verksamhetschef...
3 gillar