Ledarskap


Ledarskap

Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.

Artikel
Kroppsspråket är ett av pedagogens viktigaste verktyg, menar retorikern Klara Härgestam. Här ger hon tipsen som gör dig till en trygg ledare i...
2 gillar
Artikel
För att alla resurser i ett arbetslag ska tas till vara i utbildningen, behöver kunskap, kompetens och motivation inventeras och utvecklas....
1 gillar
Artikel
För att leda undervisningen i förskolan behöver förskolläraren arbeta med kunskapsdelning i arbetslaget. Yrkesspråk, medvetenhet och kollegiala...
4 gillar
Artikel
Pedagogerna på Misteröds förskola byter avdelning flera gånger om året. Det ger en hög kvalitet på arbetet och en stark gemenskap, berättar rektorn...
3 gillar
Artikel
För att kunna följa upp att det språkutvecklande arbetet ger resultat i lärande behöver rektor koppla utvecklingsarbetet till verksamhetens...
3 gillar
Artikel
Några områden är särskilt viktiga att få med i ett språkutvecklande projekt för att utvecklingsarbetet verkligen ska leda till stärkt språkutveckling...
1 gillar
Artikel
Många förskolor genomför språkutvecklande projekt för att utveckla undervisningen i förskolan utifrån Lpfö 18:s skrivningar. Vi vet från forskning...
5 gillar
Artikel
I Malmös kommunala förskolor finns drygt hundra förste förskollärare med uppdrag att stödja den pedagogiska utvecklingen. I ett av stadens fem...
Artikel
Är du nyfiken på vad en förste förskollärare gör? I denna artikel berättar Michaela Beijer Bengtsson om sin väg till uppdraget som förste...
Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjligt med dagens förutsättningar i förskolan? "Ja,...
9 gillar
Artikel
Att vara rektor i förskolan innebär dels att man ska uppfylla det statliga uppdraget och huvudmannens uppdrag, dels leva upp till förväntningarna...
2 gillar
Artikel
Hur stora barngrupperna i förskolan ska vara blev en viktig diskussion i Enköping under en period. Monica Tägtström Bergman, f.d. verksamhetschef...
3 gillar