Ledarskap


Ledarskap

Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.

Artikel
Ingen förskola är den andra lik – hur är din egen? Vi ska titta på sju perspektiv på en arbetsplatskultur, som alla är gynnsamma för utveckling och...
1 gillar
Artikel
Hur ser du som rektor på kärnan i ditt ledarskap, och vilken utgångspunkt tar du för att förverkliga din idé om ledarskapet? Att rikta blicken mot...
1 gillar
Artikel
Chef och medarbetare är varandras förutsättning. Men hur kan du som medarbetare förhålla dig till din chefs ledarskap? Det tittar Bim Riddersporre...
3 gillar
Artikel
– Det är en enorm process och utveckling som ligger bakom den verksamhet vi ser i dag, säger Ewa Ivarson Alm, som skrivit en bok om ledarskapets...
Artikel
Lantmätaregatan 21 teknikförskola i Göteborg är en nystartad förskoleverksamhet med teknikprofilering. Detta innebär att personal och barn...
2 gillar
Artikel
Vår barnsyn har förändrats genom åren. Vi behöver ständigt påminnas om den barnsyn som genomsyrar barnkonventionen, skollagen och läroplanen. Syftet...
12 gillar
Artikel
Bim Riddersporre har två stora intressen – ledarskap och föräldraskap. Hon forskar om mötet mellan föräldrar och pedagoger, men också om...
1 gillar
Artikel
Det är vanligare med närvarande chefer på förskolor med särskild pedagogik, något som underlättar för att skapa en bra arbetsmiljö. Men det beror...
Artikel
Anna Hellbergs träffande beskrivningar av svåra samtalssituationer i förskolan ger underlag för diskussion och reflektion i arbetslaget. Hur skulle...
1 gillar
Artikel
Att reflektera över hur man själv framstår och uppfattas i svåra samtal ofta mycket utvecklande för den professionella identiteten och rollen. Anna...
1 gillar
Artikel
Samtal med föräldrar kan vara både utmanande och stressande om känslorna blir upprörda och kommunikationen hakar upp sig. Anna Hellberg visar hur...
5 gillar
Artikel
Med hjälp av medveten feedback kan även utmanande samtal med kollegor leda till ett fruktsamt lärande. Leg. psykolog Anna Hellberg visar hur ni kan...