Illustration av vinterlandskap.

Årets mest populära artiklar 2022

Publicerat

Bland de mest populära artiklarna under 2022 finns både teori, inspiration, mallar och aktivitetstips. Kanske har du missat något guldkorn? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna på Förskoleforum under året.

Mallar och verktyg

Mall för planerad undervisning utifrån de didaktiska frågorna
Här får du tillgång till en mall att använda vid planering av undervisningen i förskolan. Den kan fungera som ett gemensamt diskussionsunderlag vid planeringen ...

Årshjul för läsåret 2022/2023 – mall
Ladda ned Förskoleforums årshjul med veckonummer, kalendarium, anteckningsfält och skrivfält för varje månad. 

 

Arbetslagets planering och uppföljning – mall
För att underlätta arbetslagets gemensamma arbete har vi tagit fram en mall för planering och uppföljning.

 


Inspiration och aktiviteter

Barnlitteratur om känslor
Med utgångspunkt i böckerna kan vi närma oss känslor som glädje, ilska, rädsla, avundsjuka och sorg och ge barnen möjlighet att sätta ord på sina egna känslor. 

maracasKombinera matte och musik!
I filmen ”Matte och musik” får du exempel på tre aktiviteter där matematik och musik kombineras i ett lustfyllt lärande. Aktiviteterna riktar sig till tre olika åldersgrupper.

Att introducera digitala verktyg i förskolan
Hur introducerar man digitala verktyg i förskolan på bästa sätt, för såväl kollegor som barn?

 


Aktuellt/debatt

Barns behov av sömn under förskoledagen
Sömnforskaren John Axelsson, aktuell med boken Sömnsmart, vill slå ett slag för tuppluren hos förskolebarn. Här listar han fördelarna med att vila på dagen.

barn i förskoleålder med lärplattaKritiken mot digitala verktyg
Enligt forskare kan skärmar ha en negativ effekt på de yngsta barnen och försvåra deras lärande. Samtidigt säger läroplanen att barnen ska utveckla sin digitala kompetens.

Framtidens förskola – kunskapskrav eller strävansmål?
I framtiden kommer förskolan att skolifieras med kunskapskrav och lektioner. Alternativt fortsätter förskolan i en socialpedagogisk riktning med lek och lärande...
 


Fortbildningspaket

Underlag för fortbildning: Det nya arbetslaget
En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande filmer om att utveckla samarbetet i förskolans arbetslag. Materialet är lämpligt att använda som underlag för kollegialt lärande.

Underlag för fortbildning: Adhd, autism, IF, trotssyndrom
En artikelsamling med fyra artiklar om adhd, autism, IF och trotssyndrom i förskolan. Materialet är lämpligt att använda som underlag för kollegialt lärande.

Underlag för fortbildning: Naturvetenskap i förskolan
En artikelsamling med tre artiklar och tillhörande filmer om naturvetenskap i förskolan. Materialet är lämpligt att använda som underlag för kollegialt lärande.

God Jul och Gott Nytt År!

Vi på Förskoleforum önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Under mellandagarna har redaktionen julledigt, och därför kommer inte Förskoleforum att uppdateras lika ofta som annars. Hoppas att även du får lite välbehövlig ledighet!

Inledande bild: Shutterstock.com.