Visa:
Artikel
I förskolans värld behövs det mycket förståelse mellan pedagoger och vårdnadshavare. Men när kulturella och språkliga hinder ligger utslängda längs vägen till den där delade förståelsen oss och...

Artikel
Hur kategorin ålder används i förskolan är något som forskaren Linda Häll har intresserat sig för. Både bland barnen själva kan det användas som ett sätt att tala om vad de kan eller får göra t.ex....

Artikel
De flesta som jobbar inom förskolan har stött på barn som trotsar. I vissa åldrar är det förväntat att barnet säger nej ibland eller vill göra själv. En del barn har dock ett mer kraftfullt uttryck,...

Artikel
Kvinna håller barn i famnen.
Det är mycket som ska falla på plats när hösten drar igång; nya barngrupper, nya arbetslag, nya föräldrakontakter. Anna Hellberg Björklund visar hur ni kan bygga en trygg grund både för nya barn och...

Artikel
Autism handlar i grunden om svårigheter med kommunikation och socialt samspel. Förskolan med många barn och med många sinnesintryck kan bli en svår utmaning för barn med autism. Men det finns mycket...

Artikel
När barnen får träna på empati kan relationer förbättras och konflikter minska – något som också kan ha positiva effekter på lång sikt. Men empatin behöver underhållas för att inte stagnera.

Artikel
Ann-Charlott Wanks forskningsresultat visar att såväl närvarande och lyhörda pedagoger som leksaker och pedagogiskt material är av vikt för att skapa goda förutsättningar för meningsskapande samtal i...

Artikel
Att barn söker och vill ha sina pedagogers uppmärksamhet är inget konstigt. Det är faktiskt precis som det ska vara. Men hur ger man uppmärksamhet samtidigt som man främjar barns självständighet?

Artikel
Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan är ett alldeles speciellt uppdrag. Ju yngre barnet är, desto viktigare är det att ha ett samspel av god kvalitet med en trygg och närvarande vuxen.

Artikel
Här hittar du filmer och artiklar som ger stöd i mötet med barn som kommer hit från kriget i Ukraina. Du får också råd om hur ni kan hantera frågor och funderingar om kriget hos de barn som redan går...

Artikel
Illustration ovanifrån av grupp människor som håller hand i ring
Goda relationer till vårdnadshavarna och tydlig information om förskolans värdegrund kan förebygga hedersproblematik. Issis Melin berättar hur vi kan skapa goda relationer till alla vårdnadshavare. 

Artikel
Ibland kan relationer till barn kännas utmanande och svåra även i en professionell roll. Att då flytta fokus från barnet till relationen, och att låta vardagen och rutinsituationer bli grunden för...

Artikel
blommor och grå moln
Förskolan kommer framöver att möta många barn som flytt kriget i Ukraina. Vad är viktigast att fokusera på för att främja återhämtning och läkning? Hur kan vi skapa en så trygg vardag som möjligt för...

Artikel
Förskolan kommer framöver att möta många barn som flytt kriget i Ukraina. Vad är viktigast att fokusera på för att främja återhämtning och läkning? Hur kan vi skapa en så trygg vardag som möjligt för...

Artikel
Förskolan kommer framöver att möta många barn som flytt kriget i Ukraina. Vad är viktigast att fokusera på för att främja återhämtning och läkning? Hur kan vi skapa en så trygg vardag som möjligt för...

Artikel
Kriget i Ukraina skapar oro, hos både vuxna och barn. Leg. psykolog Anna Hellberg Björklund ger råd om hur ni kan möta barnens frågor och funderingar på bästa sätt i förskolan, och hur ni undviker...

Artikel
Redan i förskoleåldern kan barn ha en uppfattning om vad som är en ”önskvärd” kropp och vad den egna kroppen klarar av eller inte är så bra på. Vilken roll har vi vuxna i denna utveckling? Vad säger...

Artikel
Hur förändras samspelet mellan barnen när gruppen blir större eller mindre? Hur påverkas pedagogens roll av gruppens storlek? Det är några av de frågor som tas upp här.

Artikel
två barn gungar på förskolegården
Hur har restriktionerna under pandemin påverkat barns introduktion till förskolan? Det har forskare vid Institutionen för psykologi i Lund undersökt. Här berättar de om sina resultat.

Artikel
Hur kan förskolan stärka barns självkontroll? Maria-Pia Gottberg berättar om forskning kring barns självkontroll och ger exempel på övningar och samtal som kan hjälpa barn att lära sig att skjuta upp...