Catarina Wahlgren
Person
Publicerat 2023-06-19 Vem är du? – Jag är född och uppvuxen i Norrtälje, eller egentligen utanför Norrtälje, men nu bor jag i tätorten med sambo och tre tonåringar/unga vuxna. Jag har arbetat många...
Anton Dahlberg
Person
Publicerat 2023-03-27 Vem är du? – Jag är utbildad psykolog och har alltid arbetat med barn och föräldrar, tidigare bland annat via BUP och skola. Som forskare arbetar jag i en tvärdisciplinär...
Elin Eriksson
Person
Publicerat 2023-02-23 Vem är du? – Jag bor i Falun. Jag utbildade mig till lärare för tidigare åldrar med inriktning svenska och idrott och hälsa och har min yrkeserfarenhet just i de tidigare...
Åsa Delblanc
Person
Publicerat 2023-01-23 Vem är du? – Jag är 48 år och bor idag i en lägenhet i Malmö med min chihuahua Maj-Britt. Efter gymnasiet bodde jag två år i Paris och då vaknade mitt intresse för det som...
Carina Berkhuizen
Person
Publicerat 2022-12-19 Vem är du? – Jag bor i Lund i Skåne. Här har jag bott sedan 1993. Då flyttade jag och min man hit från Halland. Om vi går ännu längre tillbaka i tiden så kan nämnas att min...
Yvonne Lindh
Person
Publicerat 2022-11-10 Vem är du? – Jag disputerade i mars 2022 på Åbo Akademi i Finland med avhandlingen Förskoleateljén som plats och som arena för estetiska lärprocesser. Men jag har befunnit mig...
Benita Berg
Person
Publicerat 2022-10-18 Vem är du? – Jag är utbildad grundskolelärare och har tidigare arbetat i förskoleklass till årskurs 6. Jag arbetar inom förskollärarprogrammet vid Mälardalens universitet. I...
Linda Häll
Person
Publicerat 2022-09-22 Vem är du? – Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund med fil.kand. och fil.mag. i medie- och kommunikationsvetenskap respektive kultursociologi men också en lärarutbildning för...
Camilla Björklund
Person
Publicerat 2022-08-25 Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon ägnar sig åt forsknings- och utvecklingsprojekt som är praktiknära och genomförs i nära samarbete med...
Mona Persson Aronson
Person
Mona Persson Aronsons forskning bidrar med ny kunskap om musikaliska förhållningssätt i förskolan och visar hur barns musikaliska lekande kan möjliggöras. Hon disputerade våren 2022 med...
Ann-Christine Vallberg Roth
Person
Publicerat 2022-07-12 Ann-Christine är förskollärare i grunden. Hon hade sin förskollärartjänst i Lunds kommun, innan hon år 1998 disputerade vid Lunds universitet/Malmö högskola. I sin...
Ann-Charlott Wank
Person
Publicerat 2022-06-02 Vem är du? – Jag heter Ann-Charlott Wank, men kallas för Lotta och arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Jag är född och uppväxt i Marks kommun, men...
Ebba Theorell
Person
Publicerat 2022-05-11 Vem är du? – Jag har en riktigt brokig bakgrund och det har absolut inte varit självklart för mig att gå in i en akademisk bana. Under många år efter gymnasiet arbetade jag...
Hanna Thuresson
Person
Publicerat 2022-04-06 Vem är du? – Jag har min bakgrund som förskollärare och jobbade ungefär tjugo år på olika förskolor i och runt Örebro. Jag har alltid intresserat mig för utvecklingsfrågor för...
christian eidevald
Person
Publicerat 2022-02-08 Vad har du för bakgrund?  Jag är legitimerad förskollärare, har jobbat som lektor i pedagogik vid högskolan i Jönköping och som programansvarig för förskollärarprogrammen vid...
Madeleine Sjöman
Person
Berätta lite om din bakgrund! År 2012 påbörjade jag min forskarutbildning och i mars 2018 lade jag fram min doktorsavhandling. Den har en specialpedagogisk inriktning: jag studerade barn med...
Sofie Areljung
Person
Publicerat 2022-01-10 Berätta lite om dig själv! – Till identiteten är jag kustvästerbottning. Jag är född i Skellefteå kommun, bor och arbetar i Umeå och spenderar det mesta av fritiden i stugan...
Camilla Forsberg
Person
Publicerat 2021-10-18 Vem är du? − Jag är i grunden ämneslärare i svenska och examinerad språkkonsult i svenska språket. Jag har alltid varit intresserad av språk och lärande och därför började jag...
Anne Lillvist
Person
Publicerat 2021-09-20 Vem är du? – Jag är i grunden barnskötare och vårdare och började plugga på Mälardalens högskola i början av 2000-talet. Efter en magisterexamen i psykologi kom jag in på...
Linda Palla
Person
Publicerat 2021-09-09   Linda Palla är docent i pedagogik vid Malmö universitet. Hon arbetar med ämnen som policy, dokumentation och bedömning, kategoriseringar och identitetsskapanden ur ett...