Visa:
Artikel
Förskolebarn med vitsippebukett.
Under våren 2022 har Förskoleforum publicerat fler än hundra nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna på Förskoleforum...

Artikel
När barnen får träna på empati kan relationer förbättras och konflikter minska – något som också kan ha positiva effekter på lång sikt. Men empatin behöver underhållas för att inte stagnera.

Artikel
I förskolans uppdrag ingår att följa forskning. Men hur hittar, förstår och omsätter man kunskaperna i praktiken? Det finns inget enkelt svar, tycker Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik och...

Artikel
Efter sommaren startar en intensiv period med introduktion av nya barn, nya föräldrar och ny personal. På Förskoleforum hittar du artiklar och arbetsbesparande mallar som hjälper er att ge både barn...

Artikel
Att hitta på språklekar behöver inte alls vara så svårt. Det går att språkleka kring det mesta som brukar vara klurigt för barn i språkutvecklingen. Delta aktivt i barnens egna lekar och hjälp till...

Artikel
barn och föräldrar i förskolemiljö
I boken ”Introduktion och föräldrasamarbete” får läsaren följa med på en resa från forskning till praktik när det gäller den viktiga övergången från hem till förskola.

Artikel
Ann-Charlott Wanks forskningsresultat visar att såväl närvarande och lyhörda pedagoger som leksaker och pedagogiskt material är av vikt för att skapa goda förutsättningar för meningsskapande samtal i...

Artikel
kasperdockor på en hylla
Följ med till Lackalänga förskola där berättande, drama och musik fungerar som ett nav för det språkutvecklande arbetet på hela förskolan.

Artikel
Förskolan står inför ett vägskäl. I framtiden kommer förskolan att skolifieras med kunskapskrav och lektioner. Alternativt fortsätter förskolan i en socialpedagogisk riktning med lek och lärande...

Artikel
Barn som nyss har flytt från sina hem och sin forna trygghet, behöver särskild omsorg när de kommer till förskola i ett annat land. Pia Håland Anveden ger många praktiska exempel på vad förskolan kan...

Artikel
förskolebarn utelek
Vår reflekterade förälder fortsätter att ge sina perspektiv på förskolan. Det här gången reflekterar hen kring lärmiljön.

Artikel
Hur ska vi förhålla oss till krigslekar? Ebba Theorell har i sin avhandling fokuserat på krigslekens rörelser och analyserat den med hjälp av dansteori.

Artikel
I Sverige har cirka 9 procent av fyraåringarna utvecklat övervikt och räknat bland barn i stort är siffran 20 procent. – Förskolepersonalen är otroligt viktig, säger dietisten och familjeterapeuten...

Artikel
En artikelsamling med tre artiklar och tillhörande filmer om naturvetenskap i förskolan, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag för en...

Artikel
Förskolläraren Lena Östberg arbetar på öppna förskolan i Strömstad. Här berättar hon mer om denna verksamhet, som kan se ut på olika sätt.

Artikel
Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan är ett alldeles speciellt uppdrag. Ju yngre barnet är, desto viktigare är det att ha ett samspel av god kvalitet med en trygg och närvarande vuxen.

Artikel
pratbubblor
Det krävs tillit mellan pedagoger och föräldrar för att samarbete kring barnet och dess behov ska bli så bra som möjligt. Här berättar leg. psykolog Anna Hellberg Björklund om olika strategier för...

Artikel
För de yngsta förskolebarnen är text, läsande och skrivande inte bara bokstäver, de kan lika gärna använda hela kroppen för att kommunicera ett innehåll. Här får du veta mer om skriftspråkandet hos...

Artikel
Hanna Thuresson har undersökt hur barn med sina handlingar skapar mening om läsande och skrivande i förskolan, både det hon kallar för normbekräftande handlingar och det hon kallar för mer...

Artikel
Den här tredje och sista artikeln i artikelserien om naturvetenskap i förskolan koncentreras på innehållet i naturvetenskap och på teknik för yngre och äldre förskolebarn. (Del 3 av 3.)