Artikel
Som vuxen i förskolan behöver man påminna sig om att man är en ständig förebild för barnen. Om man i arbetslaget visar att man kommer överens, kommunicerar med och bemöter varandra på ett...
Artikel
Lek och tematiskt arbetssätt är centralt i förskolan och ger barn möjlighet att leka fram sin förståelse. Genom lekresponsiv undervisning kan förskollärare skapa förutsättningar för barn att...
Artikel
När förskolläraren blir en del av leken öppnar sig oändliga möjligheter till att påverka barns lärande och utveckling. Ingrid Pramling Samuelsson och Maria Magnusson berättar om lekresponsiv...
Lek
Artikel
Bättre balans, motorik, självförtroende och koncentrationsförmåga. Yoga- och mindfulness "på schemat" har fört med sig mycket gott till barngruppen på Sommarlusts förskola. ”Barn har blommat ut och...
Artikel
"Det sociala samspelet intresserar mig. Det tas ofta för givet, men är väldigt komplext och behöver problematiseras", säger Katarina Nilfyr som i sin forskning filmat och studerat interaktion mellan...
Artikel
Många barn som börjar i förskolan bor växelvis hos två olika vårdnadshavare. Att involvera barnets båda hem i förskolan är av stor betydelse, och ibland behöver introduktionen anpassas efter detta.
Förskolemiljö med barn på stol.
Artikel
SPSM:s nya webbaserade studiepaket ger kostnadsfri kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Illustration som symboliserar två personer som leder tillsammans.
Artikel
Att två rektorer arbetar i ett samledarskap blir allt vanligare. På Hertsöns förskolor i Luleå samleder Catarina Ek och Åsa Snäll. Här berättar de om sitt samledarskap, som resulterat i ”Team...
Pedagog och barn på bussutflykt.
Artikel
Med stort fokus på miljöarbete och uteverksamhet, och för att barnen ska upptäcka och lära känna olika samhällsfunktioner och platser i sin närmiljö, gör man på Säfsta ekologiska förskola...
Flicka håller en bukett vitsippor och luktar på den.
Artikel
Under våren 2023 har Förskoleforum publicerat fler än hundra nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna på Förskoleforum...
Tre förskolebarn springer uppför en stentrappa.
Artikel
Nu finns en ny, högaktuell forskningsöversikt om förskolans stora betydelse för barns psykiska hälsa. Förskolepsykolog Anna Hellberg Björklund guidar er genom materialet och tipsar om verktyg och...
Illustration av pekplatta med app för barn
Artikel
Regeringen lät Skolverkets förslag till digitaliseringsstrategi skickas på en ny remissrunda till bland annat forskare. Karolinska Institutet (KI) är en av de nya remissinstanserna och där är man...
Artikel
Catarina Wahlgren har i sin forskning fokuserat på fotots roll i dokumentationspraktiken, ett vanligt inslag på många förskolor.
Artikel
Tove Del Gaiso lade i april 2023 fram sin licentiatavhandling vid Mälardalens universitet. Förskollärare i en digital praktik: Rhizomatiska sammanflätningar, dilemman och händelser är titeln. Här...
Artikel
Framför allt tre områden är viktiga för att barn ska utveckla en positiv lärandeidentitet: tilltro till sin egen förmåga att lära, strategier för att lära sig och förmåga till kreativitet och...
Artikel
”Se mig – rätten till stöd tidigt i livet” heter en ny rapport från Bris som ger förskolan stöd i att uppmärksamma utsatthet hos barn i förskoleålder. Till den här artikeln får du också ett filmklipp...
Artikel
Kunskaper är viktiga för att barn ska lära sig, men en lika viktig del är att de har en tro på sin egen förmåga. Barn som känner sig kompetenta och vill ta sig an komplicerade uppgifter lyckas med...
Artikel
Matematik har en framträdande plats i läroplanen. Ämnet är viktigt då det så påtagligt behövs och används i det vardagliga livet i vårt samhälle. Men hur tar man sig an matematikundervisning i...
Artikel
Språkutveckling är ett av de viktigaste kunskapsområden som läroplanen definierar. Det beror bland annat på att språket har stor betydelse för lärande på alla andra områden, såväl kunskapsmässiga som...
Artikel
Enligt läroplanen ska det förekomma undervisning i förskolan. Skiljer sig förskoleundervisningen från skolans undervisning, och hur i så fall? Och hur kan vi veta att undervisningen stöttar barnen...