Visa:
Artikel
Maria Magnussons och Ingrid Pramling Samuelssons (red.) bok visar med exempel från flera olika verksamheter hur lek och undervisning kan integreras i förskolans dagliga arbete.

Artikel
Samtal i grupp där flera olika röster får höras, är en viktig del i det kollegiala lärandet. För att gruppsamtalen ska vara så givande som möjligt visar Annika Cederberg-Scheike en arbetsmodell i fem...

Artikel
Tre förskolebarn i lek på gräsmatta
I framtidens förskola kommer både den fria och den pedagogiska leken ha en viktig roll, tror forskaren Robin Samuelsson. Artificiell intelligens, till exempel robotar, kommer att finnas i högre grad....

Artikel
Åsa Delblanc har i olika forskningsprojekt studerat mångfald i förskolemiljön, både med fokus på flerspråkighet i samarbete med föräldrar men också med fokus att utveckla förskolans mottagande av...

Artikel
Barn som går långa dagar på förskolan behöver fysisk träning under dagen. Men för att få in mer rörelse behövs en attitydförändring där rörelse prioriteras högre i styrdokument, tycker Ann-Christin...

Artikel
Kollegialt lärande har visat sig bidra till positiv utveckling på flera sätt. Genom att mötas i grupp och reflektera tillsammans får förskolepersonalen möjlighet att ta del av varandras reflektioner...

Artikel
Barn möter tidigt både bokstäver och siffror, i förskolan, hemmet och i övriga livet. Båda är grundläggande och livsviktiga språk, eller verktyg, för att barnet successivt ska kunna förhålla sig till...

Artikel
I förskolan pratar vi ofta om samspel, men vi pratar sällan om vad vi menar med ordet. Att samspela innebär att dela en upplevelse med minst en annan person och kommunicera tillsammans kring den. Här...

Artikel
Ett stort forskningsintresse hos Carina Berkhuizen är barns samspel med varandra i relation till plats. Detta har hon studerat bland annat på en mobil förskola och på olika förskolegårdar.

Artikel
För att kunna förebygga stress hos barn i förskolan är det viktigt att vara medveten om vad som kan vara stressande i verksamheten. Den här avslutande artikeln i serien om barn och stress kartlägger...

Artikel
yngre skolbarn med skolväskor på väg till klassrummet
– Jag skrev avhandlingen för pedagoger ute i verksamheten. Den har ett innehåll som kan användas till diskussioner om barns övergångar, även på centrala nivåer. Det säger Therese Welén, som berättar...

Artikel
När pedagogerna i förskolan märker att ett barn är stressat kan det kännas svårt att ta upp frågan med vårdnadshavarna. Men dialogen med hemmet är viktig för barnets välmående. Hur gör man för att...

Artikel
Tre olika principer från Milstensgårdens förskolas språkpolicy, för att säkerställa förhållningssätt hos vuxna. Utifrån dessa principer boostar pedagogerna barnens språk och bidrar till en språkrik...

Artikel
Hur kan du som stöttande vuxen i förskolan hjälpa barn att hantera och återhämta sig från stress? Vilka situationer blir barn stressade av, och när riskerar stressen att få skadliga konsekvenser?...

Artikel
På ett Makerspace delar pedagoger material, idéer och kunskap. Forskaren Sophie Landwehr Sydow har följt Kvasar, ett Makerspace i Sundbyberg.

Artikel
En vanlig återkoppling från pedagog till vårdnadshavare vid hämtning är Allt har varit bra! Vad betyder egentligen det? Barnet har varit på förskolan i flera timmar. Vad har de gjort? Och vad betyder...

Artikel
Med kollegialt lärande utvecklar ni verksamheten tillsammans, i ett gemensamt lärande. Annika Cederberg-Scheike har skrivit flera böcker i ämnet, och den senaste fokuserar helt på förskola.

Artikel
Varför behöver det kreativa tänkandet och arbetet vara en del av barnens vardag? Yvonne Lindhs forskningsresultat kan vara ett bra underlag i en diskussion kring bland annat den frågan. Kan det vara...

Artikel
Skala för kvalitetsmätning
Det finns stora skillnader i kvalitet mellan olika förskolors undervisning i språk, skrivning och läsning. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Artikel
Tidiga positiva erfarenheter i små barns liv begränsar negativa konsekvenser av framtida påfrestningar och utmaningar. Psykologerna Daniela Musazzi och Anna Hellberg Björklund har tittat närmare på...