Visa:
Artikel
Hur kategorin ålder används i förskolan är något som forskaren Linda Häll har intresserat sig för. Både bland barnen själva kan det användas som ett sätt att tala om vad de kan eller får göra t.ex....

Artikel
Kvinna håller barn i famnen.
Det är mycket som ska falla på plats när hösten drar igång; nya barngrupper, nya arbetslag, nya föräldrakontakter. Anna Hellberg Björklund visar hur ni kan bygga en trygg grund både för nya barn och...

Artikel
Handritad samtalskarta.
TAKK är det många som känner till men AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) kan också tillföra mycket. Det berättar Matilda Gniste, leg. logoped, mer om här.

Artikel
Vildmarkens förskola i Borås har sju hemvister, plats för 150 barn och 30 pedagoger. Den stod färdig år 2020. Det var då Lena Olsson, som är ateljerista, fick möjlighet till ett nytt rum. Här...

Artikel
gympa
Greveholms förskola är förskolan där man helt inriktar sig på en enda åldersgrupp: femåringarna. Det ger stora möjligheter både i valet av material och aktiviteter, berättar personalen, som ser det...

Artikel
glad förskoleflicka
Är TAKK ett sätt att underlätta andraspråksutvecklingen för flerspråkiga barn? Hur ska det i så fall användas, och när lämpar sig andra metoder bättre? Eva-Kristina Salameh visar hur man kan se på...

Artikel
Adhd är en av de vanligaste diagnoserna hos barn och unga. Men de barn och unga man då oftast pratar om är elever i skolan. Hur ser det ut i förskolan? Hur ska vi tänka där?

Artikel
I det vardagliga arbetet på förskolan funderar man kanske inte så ofta på hur man gör och varför vissa saker fungerar bättre än andra. Arbetet genomförs med bra kvalitet och det finns inga direkta...

Artikel
Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon ägnar sig åt forsknings- och utvecklingsprojekt som är praktiknära och genomförs i nära samarbete med förskollärare....

Artikel
barnhand räknar klossar
Barn som redan i förskolan utvecklar en djupare förståelse av tal blir bättre på matematik än de barn som lär sig genom att räkna fram- och baklänges ett steg i taget. Det visar ny forskning vid...

Artikel
barn i förskoleålder med lärplatta
Enligt forskare kan skärmar ha en negativ effekt på de yngsta barnen och försvåra deras lärande. Samtidigt säger läroplanen att barnen ska utveckla sin digitala kompetens. Adrian Forssander,...

Artikel
Det första steget i att bepröva erfarenheter är att utveckla egna erfarenheter. Det handlar om det praktiska kunnande och den intuitiva kunskap som man med tiden utvecklar i sitt yrke, och som...

Artikel
I skollagen ställs höga krav på utbildningen i förskolan; den ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Det är ett relativt nytt krav som infördes i skollagen 2010. Men vad menas...

Artikel
Flicka dansar i vardagsmiljö
Mona Persson Aronsons forskning bidrar med ny kunskap om förskollärares förhållningssätt till musik och visar på både hinder och möjligheter för barns musikaliska lekande i förskolan.

Artikel
Förskolebarn experimenterar i trädgrenar
– Vi vågar påstå att vår avdelning är unik, men det unika är inte att vi är utomhus. Det unika är att vi alltid är ute: alla årstider, alla dagar, alla timmar. Vi äter ute, vi vilar ute, vi har all...

Artikel
I boken Förskolläraren som pedagogisk ledare skriver Ann S. Pihlgren om det viktiga professionella ledaruppdrag som förskolläraren har enligt skollagen, och om hur förskolläraren bör och kan leda...

Artikel
Under varma dagar behöver barnen skyddas mot såväl värme som mot solens strålar, inte minst de allra yngsta. Men om förskolan följer generella råd brukar de flesta klara värmen bra, berättar läkaren...

Artikel
Kvinna filmar barn med mobiltelefon
Genom praktiknära forskning ska förskollärare i Stockholm undersöka barnens språklärande. Genom att filma olika situationer och sedan analysera dem med teoretiska begrepp kan förhoppningsvis den nya...

Artikel
Ann-Christine Vallberg Roth intresserar sig i sin forskning för allt ifrån läroplaner genom historien, till det samlande begreppet ”flerstämmig didaktisk modellering”.

Artikel
Val av bok, tidpunkt och plats är bara några av de faktorer som påverkar hur väl din högläsningsstund kommer att fungera. Så här kan du förbereda och genomföra högläsningsstunden för att den ska bli...