Artikel
Matematik har en framträdande plats i läroplanen. Ämnet är viktigt då det så påtagligt behövs och används i det vardagliga livet i vårt samhälle. Men hur tar man sig an matematikundervisning i...
Artikel
Språkutveckling är ett av de viktigaste kunskapsområden som läroplanen definierar. Det beror bland annat på att språket har stor betydelse för lärande på alla andra områden, såväl kunskapsmässiga som...
Artikel
Enligt läroplanen ska det förekomma undervisning i förskolan. Skiljer sig förskoleundervisningen från skolans undervisning, och hur i så fall? Och hur kan vi veta att undervisningen stöttar barnen...
Artikel
Digitala verktyg gör det möjligt att uppleva och utforska på mängder av kreativa och härliga sätt. Men med de här möjligheterna krävs det även kunskap och förståelse för hur verktygen kan användas...
Artikel
Hur har man tagit reda på all fakta som barn möter – till exempel i form av fakta om djur eller rymden? I den här boken tar författarna upp flera olika exempel på barns och förskollärares samtal och...
Artikel
Sömn, avkoppling och andra sätt för återhämtning är nödvändigt för att främja balanserade och välavvägda dagar för barnen i förskolan. Hemmiljön och förskolemiljön ser inte likadana ut, och...
Artikel
När förskolan bedriver ett genomtänkt arbete med vila och återhämtning över hela dagen, skapas verkligen skyddande element för barnen, som stärker dem både i stunden och på sikt.
Artikel
”Språklek med film” är ett språkutvecklande verktyg i arbetet med de nationella minoritetsspråken. Det är Svenska Filminstitutet som på uppdrag av Kulturdepartementet har tagit fram ett nytt...
Artikel
Genom att följa en satsning i föräldraskapsstöd för barn med beteendesvårigheter och psykisk ohälsa kunde forskaren Anton Dahlberg se tydlig effekt på både barns och föräldrars psykiska hälsa. För...
Artikel
Att främja tillhörighet för barn i förskolan genom pedagogiskt arbete – hur gör vi det? Vad styr våra pedagogiska intentioner?
Artikel
Kompetensutveckling om autism gör att personalen i förskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Det visar en ny doktorsavhandling.
Artikel
Hur kan organisation och personal ge bästa förutsättningar för alla barns delaktighet, utveckling och lärande i förskolan? Det handlar Förskolan som lärandemiljö om, med ett speciellt fokus på barn...
Artikel
Förskolans läroplan framhåller att barnens lärande blir mer mångsidigt och sammanhängande med tematiska arbetsformer. Det underlättar genomförandet om man har en arbetsgång att följa, och det finns...
Artikel
De flesta av oss vet nog ungefär vad som menas när någon säger att förskolan arbetar med tema eller projekt. Men är det samma sak? Skiljer sig en fokusvecka från ett tema? Och vad menas med...
Artikel
Sömn är naturligt, men ack så svårt. Här reder barnpsykologen Liv Svirsky ut vad som gäller för förskolebarn och sömn. – För små barn är sömn en av de viktigaste aktiviteterna, säger hon.
Förskolans kapprum med ett av barnens fack innehållande docka, mössa och två nappar
Artikel
Olika introduktionsmodeller har stått i fokus under den senaste fasen i forskningsprojektet om introduktion i förskolan. Ta del av resultaten här!
Artikel
Elin Eriksson är forskaren som tittat på undervisningsmaterial som någon annan än pedagogen själv har skapat. Hon kallar dessa ”förproducerade material” och det Elin har intresserat sig för är vilka...
Artikel
Här kan du ta del av tre olika mallar som kan användas för observation och reflektion av barnens förskoleutbildning. Mallarna kan skrivas ut och fyllas i med penna eller fyllas i digitalt på till...
Leksaker. Sagodjur i trä.
Artikel
Vad berättar barn om – och hur? Att kunna berätta för andra så att de förstår handlar om att förstå sig själv, menar Agneta Pihl, som nyligen lagt fram en avhandling om barns berättande.
Robot hjälper förskolebarn att rita.
Artikel
Hur digitaliserad är förskolan om 20–30 år? Malin Nilsen, universitetslektor i pedagogik, funderar över digitaliseringens plats i framtidens förskola.