Illustration av ledarskap med mjuka värden.
Artikel
Förskollärare har ett särskilt ansvar att leda utbildningen. Samtidigt kan frågan om att dela upp ansvaret utifrån utbildning och yrkestitel vara mycket känslig. Vad det är förskollärare ska leda...
Artikel
Språktåget är ett projekt där flera centrala aktörer arbetar tillsammans för att stärka barns språkutveckling. Det riktar sig till barn i åldern 0–6 år.
Barnhand håller fram en träpinne som ett vapen
Artikel
Krigslekar bemöts på många olika sätt av vuxna och leken väcker många frågor. Forskaren Ebba Theorell föreslår ett större intresse och en bredare blick på vad barnen lägger till och förändrar i...
Artikel
I Eslövs förskolor är det språkutvecklingen som är i fokus. Ett fungerande språk är avgörande för att lyckas med både skolgång och som människa, menar Eva Mellberg, avdelningschef för...
Artikel
Här hittar du programmet för höstens kostnadsfria digitala liveföreläsningar för dig som är medlem. Föreläsningarna hålls av inspirerande och kunniga föreläsare, som du känner igen som författare på...
Linjeteckning av moder med två barn som vill åt olika håll.
Artikel
I förskolan möter vi emellanåt föräldrar med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF). Här fördjupar vi oss i forskning om hur föräldrar och deras barn påverkas av IF och vad förskolan kan...
Artikel
Digitaliseringen i förskolan fortsätter att vara ett hett ämne och utvecklingen går i en rasande fart. Men det finns knep att ta till för att avgöra om och när digitala verktyg tillför ett...
Artikel
Hur kan förskolan på bästa sätt arbeta för barnens språkutveckling? Nu kommer boken Språkfrämjande arbete i förskolan: Med läroplanen som grund. Förskoleforum har fått en pratstund med författarna...
Artikel
Hur går själva processen till när man lär sig en ny didaktisk teori? Det är något som Emelie Stavholm har forskat på. Hennes avhandling handlar om kompetensutveckling och hur förskollärare lär sig...
Artikel
Hur väljer familjer förskola till sina barn? Det har Ida Lidegran studerat. Genom att göra intervjuer med familjer i Uppsala upptäckte hon ett tydligt mönster.
Artikel
Forskning i svenska förskolor visar på ett behov av ökad interkulturell kompetens bland förskollärare. Magdalena Raivio som forskar om religion och världsbilder i svensk förskollärarutbildning ser...
Ett kapprumsbibliotek på en förskola.
Artikel
Det finns barn som sällan eller aldrig blir lästa för i hemmet. Hur når vi deras vårdnadshavare för att stötta och väcka intresse? Här ger Maria Heimer konkreta exempel på hur förskolan kan uppmuntra...
Grafisk illustration av många färgglada frågetecken.
Artikel
Suzann Larsdotter och Hans Olsson skriver om barns sexualitet här på Förskoleforum. Deras artiklar har engagerat och väckt intressanta frågor. Här resonerar de kring några av frågorna.
Artikel
Ett samarbete med matematikutvecklaren i Askersunds kommun har gett goda resultat på förskolan Gullvivan. Med välplanerade matematikaktiviteter och lekar får barnen träning i att räkna och resonera...
Pojke baLanserar på gymnastikredskap.
Artikel
Nu ryter Gymnastikförbundet ifrån och kräver mer motorik på landets förskollärarutbildningar. – Grundmotoriken är i fara. Många av dagens barn kan inte slå en kullerbytta, menar Suzanne Lundvall,...
Pratbubblor som symbol för kommunikation
Artikel
När ett svårt samtal går fel hamnar man ofta själv i försvarsställning. Många gånger frågar man sig: Vad var det som hände? Hur kunde det gå så snabbt? Varför reagerade jag så starkt? Här får du...
Artikel
De flesta barn med autism är integrerade i förskolans ordinarie verksamhet. För att förbättra inlärningsmiljön för dem behövs både kunskap och organisatoriska förutsättningar. Petra Linnsand, leg....
Pojke i förskoleålder tittar på mobil i kvällsljus i hemmiljö.
Artikel
Ett forskarteam vid Lunds universitet har studerat hur barns vardagsliv med digitala medier ser ut. Nu har resultaten kommit.
Artikel
Klimatkris, krig och konflikter. En oviss framtid oroar barnen. Så kan du som arbetar i förskolan hantera barns rädsla.
Artikel
Therése Hultman beskriver i sin nya bok en rektors vardag och arbetet med att skapa ett hållbart ledarskap och medarbetarskap. Det sker genom samverkan mellan yrkesgrupper och ett målinriktat...