Litteraturtips Lek och lärande


Litteraturtips

Titlar med anknytning till lek, lärande och omsorg presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.

Artikel
▶️ Artikel med film. Kunskaper och en positiv lärandeidentitet är två viktiga faktorer för barnets fortsatta utveckling inom skolväsendet. Ann S....
2 gillar
Artikel
Att förskollärarens arbete är praktiskt och forskarens teoretiskt, är en uppfattning som bör utmanas. Författarna till Förskollärares egen forskning...
Artikel
Med hjälp av långvariga par – ”lärkompisar” – kan barnen lära sig att utveckla sin samarbetsförmåga. Hur kan detta se ut i praktiken? Läs...
3 gillar
Artikel
Kooperativt lärande är sedan länge ett framgångsrikt arbetssätt i många skolor och allt mer även i förskolan. Lisa Fohlin, Niclas Fohlin och Jennie...
1 gillar
Artikel
För de yngsta barnen i förskolan är vardagen en viktig grund för lärande och utveckling. Det är i det vardagliga arbetet en trygg och lärorik bas...
5 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. En viktig del i en positiv lärandeidentitet är om barnet har tilltro till sin egen förmåga att lära. Saknas tilltron blir barnet...
7 gillar
Artikel
Logopeden och författaren Elvira Ashby har skrivit många artiklar för Förskoleforum, och nu är hon aktuell med en ny bok om att stimulera barns...
6 gillar
Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned...
Artikel
Som logoped och lärare på speciallärar- och specialpedagogprogrammen har Barbro Bruce föreläst om vad språkstörning är och hur barn med denna diagnos...
8 gillar
Artikel
Om förskolan finns det mycket forskning och mycket skrivs därom, men kanske inte alltid med ett språk som riktar sig till pedagoger. Bokserien ”Det...
3 gillar
Artikel
Ta vara på uteverksamhetens möjligheter! Skapa magiska lekvärldar, bjud ut bokstäverna, få syn på naturens estetik och möt världen genom alla era...
4 gillar
Artikel
I den här inspirationsväskan ger bibliotekarie Malou Altergård tips om böcker för den som vill fördjupa sig och få inspiration för att arbeta utifrån...