Sommartider

Sommaren innebär ett lite lugnare tempo för de flesta av oss. Så även för Förskoleforums redaktion. Under några sommarveckor uppdaterar vi med två artiklar per vecka i stället för varje vardag. Vill du läsa mer än så får du bästa tipsen här!

Skrivet av
Eva Hansson

Sommaren kan vara ett bra tillfälle att i lugn och ro ta del av sådant du kanske velat, men inte hunnit läsa under våren. Här följer några axplock ur vårens artiklar på Förskoleforum.


Högläsning och berättande

Vässa din högläsningsteknik

Många är de barn som dagligen sitter samlade runt pedagoger som läser, läser och läser igen. Men det är långt ifrån lätt att läsa högt. Hur gör man egentligen?

 

Ett magiskt sagoträd som lockar till läsning

Följ med till avdelningen Tiger på Gustavsbergs förskola och läs om hur de jobbar med läslust för förskolans allra yngsta.

 

Lyft fram de nya barnböckerna!

De senaste åren har det hänt mycket på barnboksfronten, men fortfarande är det mycket äldre klassiker som används i förskolan. Vad kan nyutkomna barnböcker förmedla till dagens barn till skillnad från äldre litteratur?


Digitalisering

Förskolepodd i stället för föräldramöte

Skiftjobb, heltidsjobb och stressig vardag. Att nå ut till dagens föräldrar är inte helt lätt. På förskoleenheten Bråstorp i Motala har man hittat ett nytt sätt. Genom en podd kan föräldrar nu ta del...

 

Så påverkas småbarnshjärnan av skärmar

Digital kompetens lyfts fram i förskolans reviderade läroplan och 80 procent av landets tvååringar använder digitala plattformar. Men hur påverkas småbarnshjärnan av skärmar?


Undervisning

Underlag för fortbildning: Lärande undervisningsmiljöer

En artikelsamling med artiklar om lärande undervisningsmiljöer – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.


Forskning

Gabriella Gejards forskning visar att matematikundervisning i förskolan kan förstås som interaktiva processer och inte bara som ett resultat av en pedagogs handlingar.

Anna Rantala har fokus på normer och värderingar i relation till fostran. ”Mina resultat visar att barn fostras i förskolan och att detta sker på lite olika sätt. Jag såg hur pedagogerna både vägledde barn direkt genom direkta tillsägelser och indirekt genom frågor, beröm och avledning.”

Bim Riddersporre forskar om mötet mellan föräldrar och pedagoger, men också om digitalisering och föräldrasamverkan.

Elisabeth Nilsson Jobs har fokus på hur man tidigt kan identifiera funktionshinder och styrkor vid autismspektrumtillstånd hos barn. 

Barbro Bruces pågående forskning handlar om hur undervisning kan göras språkligt tillgänglig för barn i språklig sårbarhet.

Marita Lundström forskar om vikten av att barn och elever lär sig att kommunicera matematik.