Visa:
Artikel
Samtal i grupp där flera olika röster får höras, är en viktig del i det kollegiala lärandet. För att gruppsamtalen ska vara så givande som möjligt visar Annika Cederberg-Scheike en arbetsmodell i fem...

Artikel
yngre skolbarn med skolväskor på väg till klassrummet
– Jag skrev avhandlingen för pedagoger ute i verksamheten. Den har ett innehåll som kan användas till diskussioner om barns övergångar, även på centrala nivåer. Det säger Therese Welén, som berättar...

Artikel
Illustration av ett socialt nätverk
Använd sociala medier till att visa upp verksamheten och skapa ett engagemang. Men bemöt eventuell kritik genom muntliga dialoger, tipsar Charlotte Norlander på Pysslingen förskolor.

Artikel
Närvarolista januari 2023
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2023.

Artikel
Närvarolista januari 2023
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2023.

Artikel
Tre barn under en lässtund på förskolan
Utforskaren i Helsingborg erbjuder sina förskollärare ferietjänst. Förskolans rektor, Mirella Beck, berättar mer.

Artikel
gympa
Greveholms förskola är förskolan där man helt inriktar sig på en enda åldersgrupp: femåringarna. Det ger stora möjligheter både i valet av material och aktiviteter, berättar personalen, som ser det...

Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande filmer om att utveckla samarbetet i förskolans arbetslag, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som...

Artikel
Roller och titlar, behörigheter och kompetenser på förskolan – de tycks bli allt fler och alla bidrar de med viktig kompetens. Leif Strandberg reder ut och berättar om vem på förskolan som styr över...

Artikel
Rektor Susan Henriksson till vänster, utvecklingsledare Katarina Järvborn till höger.
Pedagogiska utvecklingsledare finns på många förskolor. Men uppdraget kan se ut på väldigt olika sätt och därmed ge utvecklingsledaren skiftande funktioner och arbetsuppgifter. På Marbäcks och...

Artikel
läroplan för förskolan
Förskolans senaste läroplan, Lpfö 18, gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda ned läroplanen som pdf.

Artikel
Sommarens sammanslagningar kan vara stimulerande för såväl vuxna som barn, men bjuder också på utmaningar. Med gedigen planering och tydlig ansvarsfördelning går det att skapa en väl fungerande...

Artikel
Efter sommaren startar en intensiv period med introduktion av nya barn, nya föräldrar och ny personal. På Förskoleforum hittar du artiklar och arbetsbesparande mallar som hjälper er att ge både barn...

Artikel
Som samhällsviktig verksamhet behöver förskolan kunna fungera även under störningar i samhället. Därför bör de olika arbetslagen i förväg planera för olika scenarion och diskutera hur arbetet ska...

Artikel
När pedagoger går i pension i förtid skapas luckor och viktig kompetens försvinner. Därför har Luleå kommun jobbat med att få äldre pedagoger att stanna kvar i yrket.

Artikel
Att prata med föräldrar om deras barn kräver medvetenhet och fingertoppskänsla hos pedagogen. I denna artikel får du stöd i att beskriva barnet och dess beteende på ett bra sätt under...

Artikel
Förskolläraren Lena Östberg arbetar på öppna förskolan i Strömstad. Här berättar hon mer om denna verksamhet, som kan se ut på olika sätt.

Artikel
Att barnet är delaktigt och närvarande under utvecklingssamtalet är nog en självklarhet i de flesta förskolor i dag. Däremot kan formen för närvaron se olika ut. Är barnet fysiskt närvarande eller...

Artikel
Hur avgör man vad som passar som innehåll för utvecklingssamtalet? Vad behöver man tänka på i samband med förberedelserna? Dessa och andra frågor tas upp i den här artikeln, där du också får du en...

Artikel
pratbubblor
Det krävs tillit mellan pedagoger och föräldrar för att samarbete kring barnet och dess behov ska bli så bra som möjligt. Här berättar leg. psykolog Anna Hellberg Björklund om olika strategier för...