Artikel
För de yngsta barnen i förskolan är vardagen en viktig grund för lärande och utveckling. Det är i det vardagliga arbetet en trygg och lärorik bas skapas, och i den nya boken Trygg och lärande...

Artikel
▶️ Artikel med film. En viktig del i en positiv lärandeidentitet är om barnet har tilltro till sin egen förmåga att lära. Saknas tilltron blir barnet osäkert och undviker att pröva på nya områden av...

Artikel
Logopeden och författaren Elvira Ashby har skrivit många artiklar för Förskoleforum, och nu är hon aktuell med en ny bok om att stimulera barns språkutveckling. Här berättar hon om sina tankar bakom...

Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – N.

Artikel
Som logoped och lärare på speciallärar- och specialpedagogprogrammen har Barbro Bruce föreläst om vad språkstörning är och hur barn med denna diagnos kan hjälpas. ”Men”, undrar hon, ”måste...

Artikel
Om förskolan finns det mycket forskning och mycket skrivs därom, men kanske inte alltid med ett språk som riktar sig till pedagoger. Bokserien ”Det vet vi om – förskolan” däremot, vänder sig direkt...

Artikel
Ta vara på uteverksamhetens möjligheter! Skapa magiska lekvärldar, bjud ut bokstäverna, få syn på naturens estetik och möt världen genom alla era sinnen! Här berättar författaren Sanne Björklund...

Artikel
I den här inspirationsväskan ger bibliotekarie Malou Altergård tips om böcker för den som vill fördjupa sig och få inspiration för att arbeta utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Artikel
Som förälder har man många frågor och undringar. I den här inspirationsväskan tipsar Malou Altergård om böcker som kan ge många svar till föräldrarna!

Artikel
Här tipsar bibliotekarie Malou Altergård om viktiga specialpedagogiska böcker.

Artikel
Lek och lärande är nära sammankopplade. I den här inspirationsväskan tipsar Malou Altergård om böcker som handlar om den viktiga leken!

Artikel
Alla förskolebarn bör få bra och neutrala ord för sina könsorgan, och ska kunna få konkreta svar på frågor om hur barn blir till. Barn kommer ju inte med storken. Som pedagog kan man känna osäkerhet...

Artikel
Helt bildburna böcker kommer stort nu. Dessa bilderböcker utan texter används allt mer på bibliotek, förskolor och liknande. De överbryggar kulturella och språkliga barriärer – alla barn kan ju...

Artikel
RUS är en observationsmodell som utgår från barnens trygghet i förskolan. I sin nya bok ”Pedagogens tysta kunskap” presenterar Tuula Torro och Camilla Lindgren metoder för hur pedagoger utifrån RUS...

Artikel
Anna Hellbergs nya bok bidrar med både praktisk och teoretisk kunskap om ett ämne som är högst aktuellt i dagens förskola. Förskoleforum har fått en pratstund med författaren.

Artikel
Något som barnen gärna fördjupar sig i med liv och lust är hur det ser ut och vad som händer inuti kroppen. Här får ni tips om en rolig aktivitet på tema Kroppen. Ni hittar också flera tips på bra...

Artikel
De barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. I Ross W. Greenes Explosiva barn förklaras vad som ligger bakom sådana beteenden och hur...

Artikel
Förskolläraren, utbildaren och inspiratören Mallo Vesterlund har skapat verbet ”musikspråka”, och hon uppmanar alla i förskolan att börja med det så tidigt som möjligt.

Artikel
Hur bemöter man utagerande beteende på ett konstruktivt och icke-konfrontativt sätt? Går det att förebygga problemskapande beteenden och ge barnet möjlighet att utvecklas efter sina egna...

Artikel
Vad pågår djupt där inne, i barnets hjärnvindlingar? Det arbetar Torkel Klingberg och hans forskarteam med att undersöka. De fokuserar på hjärnan och lärandet.

Artikel
Det finns många olika uppfattningar om lekens roll och betydelse. I boken ”Lek på rätt väg? På spaning efter leken” samlas några av Skandinaviens främsta lekforskare med syftet att visa lekens...

Artikel
Språklig sårbarhet
I boken ”Språklig sårbarhet i förskola och skola” visar forskare och specialpedagoger på nya sätt att möta hinder och utmaningar i barns språkutveckling. De introducerar begreppet språklig sårbarhet,...

Artikel
Kropp, rörelse och hälsa i förskolan är en både teoretisk och praktisk bok om barn, fysisk aktivitet, lek och rörelse. Den tar upp allt ifrån motorik och kroppens utveckling till förslag på...

Artikel
Är kreativitet en medfödd talang eller något som går att lära sig? Och vilken betydelse har kreativiteten i förskolans vardag? Om det handlar Mirella Forsberg Ahlcronas bok Kreativitet i förskolan.

Artikel
Boken Lärandets grogrund har skrivits av Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan på uppdrag av Skolverket och visar hur läroplanens mål kan omsättas i praktisk handling. Den tredje upplagan är...

Artikel
– Min förhoppning är att jag lyckats göra psykologiska teorier lättillgängliga och användbara i förskolans värld. Möt förskolepsykologen Anna Hellberg som själv skrev boken som hon länge saknat.

Artikel
Hur skapar man förutsättningar för bästa tänkbara språkmiljö i en flerspråkig förskola? Det får du hjälp med i boken Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan. Som komplement till...

Artikel
Här får du tips om bra böcker som beskriver barns tidiga läs- och skrivutveckling och visar hur man kan stimulera intresset i förskola och förskoleklass. Några böcker i den här bokväskan riktar sig...

Artikel
Att hantera gruppen och samtidigt stimulera varje enskilt barn är en ständig utmaning i förskolan. I boken Man ser inte gruppen för alla barn diskuterar Ingrid Pramling Samuelsson och hennes...

Artikel
Är klänningen bara ett klädesplagg? Är luciakronan bara några ljus? Eller är de laddade symboler? Konrad är en pojke som både har klänning och luciakrona. Karin Salmson, förläggare och utbildare på...