Visa:
Artikel
Läsningens magi av Maria Heimer, skolbibliotekarie och lärare, lyfter fram högläsningens många fördelar, och visar på hur viktigt det är att värdesätta läsning och att låta litteratur finnas...

Artikel
barn och föräldrar i förskolemiljö
I boken ”Introduktion och föräldrasamarbete” får läsaren följa med på en resa från forskning till praktik när det gäller den viktiga övergången från hem till förskola.

Artikel
Specialpedagogiska verktyg som kan lösa alla svårigheter finns inte. Men i Maria Ohlssons bok Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan – förståelse, bemötande och pedagogiska strategier...

Artikel
Alla förskolebarn bör få bra och neutrala ord för sina könsorgan, och ska kunna få konkreta svar på frågor om hur barn blir till. Barn kommer ju inte med storken. Som pedagog kan man känna osäkerhet...

Artikel
RUS är en observationsmodell som utgår från barnens trygghet i förskolan. I sin nya bok ”Pedagogens tysta kunskap” presenterar Tuula Torro och Camilla Lindgren metoder för hur pedagoger utifrån RUS...

Artikel
Helt bildburna böcker kommer stort nu. Dessa bilderböcker utan texter används allt mer på bibliotek, förskolor och liknande. De överbryggar kulturella och språkliga barriärer – alla barn kan ju...

Artikel
Anna Hellberg Björklunds bok om traumamedvetenhet bidrar med både praktisk och teoretisk kunskap om ett ämne som är högst aktuellt i dagens förskola. Förskoleforum har fått en pratstund med...

Artikel
De barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. I Ross W. Greenes Explosiva barn förklaras vad som ligger bakom sådana beteenden och hur...

Artikel
Hur bemöter man utagerande beteende på ett konstruktivt och icke-konfrontativt sätt? Går det att förebygga problemskapande beteenden och ge barnet möjlighet att utvecklas efter sina egna...

Artikel
Hur ska man kunna realisera läroplanens ökade krav på undervisning samtidigt som man vill behålla barnens tid för lek och olika former av lekfullt lärande? Robin Samuelsson ser guidad lek som en väg...

Artikel
Är kreativitet en medfödd talang eller något som går att lära sig? Och vilken betydelse har kreativiteten i förskolans vardag? Om det handlar Mirella Forsberg Ahlcronas bok Kreativitet i förskolan.

Artikel
Maria Högberg har delat med sig av tips och inspiration på Förskoleforum i flera år. Hennes fokus är tydligt – hur man kan arbeta med digitala verktyg i förskolan. Nu har det också blivit en bok,...

Artikel
Boken Språkstimulerande undervisning om naturvetenskap och teknik visar hur språkutvecklande undervisning kan skapas i de funktionella sammanhang som olika ämnesområden erbjuder.

Artikel
Boken Lärande för hållbar utveckling – i förskolan ger inspiration, uppmuntran och konkreta tips för arbetet med hållbarhet. Här skriver författaren Sanne Björklund själv om sin bok, som nu är...

Artikel
Artikel med film. Kunskaper och en positiv lärandeidentitet är två viktiga faktorer för barnets fortsatta utveckling inom skolväsendet. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om hur förskolan...

Artikel
Att förskollärarens arbete är praktiskt och forskarens teoretiskt, är en uppfattning som bör utmanas. Författarna till Förskollärares egen forskning har på halvtid jobbat i förskolan och på halvtid...

Artikel
Med hjälp av långvariga par – ”lärkompisar” – kan barnen lära sig att utveckla sin samarbetsförmåga. Hur kan detta se ut i praktiken? Läs artikelseriens sista avsnitt och ta del av ett besök i en...

Artikel
Kooperativt lärande är sedan länge ett framgångsrikt arbetssätt i många skolor och allt mer även i förskolan. Lisa Fohlin, Niclas Fohlin och Jennie Wilson berättar om sina erfarenheter av kooperativt...

Artikel
För de yngsta barnen i förskolan är vardagen en viktig grund för lärande och utveckling. Det är i det vardagliga arbetet en trygg och lärorik bas skapas, och i den nya boken Trygg och lärande...

Artikel
Artikel med film. En viktig del i en positiv lärandeidentitet är om barnet har tilltro till sin egen förmåga att lära. Saknas tilltron blir barnet osäkert och undviker att pröva på nya områden av...