Visa:
Person
Mona Persson Aronson
Mona Persson Aronsons forskning bidrar med ny kunskap om musikaliska förhållningssätt i förskolan och visar hur barns musikaliska lekande kan möjliggöras. Hon disputerade våren 2022 med...

Person
Ann-Christine Vallberg Roth
Publicerat 2022-07-12 Ann-Christine är förskollärare i grunden. Hon hade sin förskollärartjänst i Lunds kommun, innan hon år 1998 disputerade vid Lunds universitet/Malmö högskola. I sin...

Person
Ann-Charlott Wank
Publicerat 2022-06-02 Vem är du? – Jag heter Ann-Charlott Wank, men kallas för Lotta och arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Jag är född och uppväxt i Marks kommun, men...

Person
Ebba Theorell
Publicerat 2022-05-11 Vem är du? – Jag har en riktigt brokig bakgrund och det har absolut inte varit självklart för mig att gå in i en akademisk bana. Under många år efter gymnasiet arbetade jag...

Person
Hanna Thuresson
Publicerat 2022-04-06 Vem är du? – Jag har min bakgrund som förskollärare och jobbade ungefär tjugo år på olika förskolor i och runt Örebro. Jag har alltid intresserat mig för utvecklingsfrågor för...

Person
christian eidevald
Publicerat 2022-02-08 Vad har du för bakgrund?  Jag är legitimerad förskollärare, har jobbat som lektor i pedagogik vid högskolan i Jönköping och som programansvarig för förskollärarprogrammen vid...

Person
Madeleine Sjöman
Berätta lite om din bakgrund! År 2012 påbörjade jag min forskarutbildning och i mars 2018 lade jag fram min doktorsavhandling. Den har en specialpedagogisk inriktning: jag studerade barn med...

Person
Sofie Areljung
Publicerat 2022-01-10 Berätta lite om dig själv! – Till identiteten är jag kustvästerbottning. Jag är född i Skellefteå kommun, bor och arbetar i Umeå och spenderar det mesta av fritiden i stugan...

Person
Camilla Forsberg
Publicerat 2021-10-18 Vem är du? − Jag är i grunden ämneslärare i svenska och examinerad språkkonsult i svenska språket. Jag har alltid varit intresserad av språk och lärande och därför började jag...

Person
Anne Lillvist
Publicerat 2021-09-20 Vem är du? – Jag är i grunden barnskötare och vårdare och började plugga på Mälardalens högskola i början av 2000-talet. Efter en magisterexamen i psykologi kom jag in på...

Person
Linda Palla
Publicerat 2021-09-09   Linda Palla är docent i pedagogik vid Malmö universitet. Hon arbetar med ämnen som policy, dokumentation och bedömning, kategoriseringar och identitetsskapanden ur ett...

Person
Anne Harju
Publicerat 2021-08-19 Vem är du? − Jag är född i Finland och flyttade vid fyra års ålder till Järva-området i Stockholm. Mina föräldrar var arbetskraftsinvandrare och jag talar fortfarande finska....

Person
Anna Günther-Hanssen
Publicerat 2021-06-10 Vem är du? − Jag är utbildad förskollärare i grunden och arbetade i förskolan i ca 9 år innan jag började min doktorandutbildning på Uppsala universitet. Jag disputerade i...

Person
Laurence Delacour
Publicerat 2021-05-06 Vem är du? – Jag kommer från Frankrike och kom till Sverige 1983 som 24-åring utan utbildning. Efter att ha läst svenska började jag jobba i en fabrik på natten och ge...

Person
Tarja Alatalo
Publicerat 2021-04-07 Vem är du? − Jag är grundskollärare med inriktning årskurs 1−7, sv/so. Jag startade min bana som behörig lärare 1998 och har därefter arbetat främst i F–3 under tio år. Jag...

Person
Kristina Walldén Hillström
Publicerat 2021-02-23 Vem är du? – Jag är förskollärare i grunden och gick min utbildning på 90-talet. Sedan arbetade jag som förskollärare i både Nyköpings kommun och i Gävle kommun. Med åren kom...

Person
Panagiota Nasiopoulou
Publicerat 2021-01-13 Vem är du? – Jag är född och uppvuxen i Grekland. Där läste jag filosofi, pedagogik och psykologi och fick min lärarexamen 1991. Sedan undervisade jag äldre barn i grekiska...

Person
Maryam Bourbour
Publicerat 2020-11-23 Vem är du? – Jag är född 1977 och bor i Gävle. År 2005 kom jag till Sverige från Iran tillsammans med min man då han skulle doktorera vid Göteborgs universitet. I Iran hade...

Person
Elza Dunkels
Hur kommer det sig att du blev forskare? – Det var högst motvilligt. Jag sa till min familj att om jag någonsin sa att jag ville doktorera, så skulle de handgripligen hindra mig. Men så blev det...

Person
Anette Emilson
Publicerat 2020-09-30 Vem är du? – Jag brukar beskriva mig som förskoleforskare, då jag främst har bedrivit forskning inom förskolans kontext. En anledning till det är att jag är förskollärare i...