Artikel
Relationen mellan lärare och föräldrar är känslig och väcker ibland osäkerhet. Balansen mellan att bjuda in och att hålla distans avspeglas i förskolornas dokumentation, något som får betydelse för...

Artikel
Ett pussel som både seende förskolebarn och synskadade förskolebarn med svår synnedsättning eller blindhet kan använda, det har Frida McCabe tagit fram i samarbete med SPSM. Det är en unik produkt.

Artikel
Offentlig konst som skapats specifikt för förskolan kan vara en stor tillgång, både när det gäller trivsel och pedagogisk verksamhet. Här berättar en förskolechef och en konsthallschef hur de ser på...

Artikel
Såväl omsorg som lärande ingår i förskolans uppdrag, men i förskolornas kvalitetsredovisningar är omsorgsrelaterat arbete i princip osynligt. Vad beror det på, och vad medför detta för lärarnas...

Artikel
Illustrationer av Stina Wirsén
Det är tyvärr vanligare än vad man vill tro att små barn utsätts för olika typer av brott. Det kan röra sig om till exempel misshandel, övergrepp, könsstympning eller att bevittna våld. I...

Artikel
Begreppet lärande används flitigt i förskolors systematiska kvalitetsarbete. Det har fått innebörden ”att göra rätt”, och ger uttryck för professionalism. Hur förhåller sig förskollärare till...

Artikel
Högre nivåer i Umeå vid tidiga insatser, det har Erik Rova varit med och bidragit till genom materialet Levla förskolan.

Artikel
Konstnärliga utsmyckningar på förskolor – hur ser sådana ut och hur tänker konstnärerna som fått uppdragen? Här berättar flera konstnärer i ord och bild om den konst de skapat speciellt för...

Artikel
Allt större krav ställs på dokumentation, synlighet och uppvisade prestationer i förskolan. Hur detta påverkar lärarrollen och den pedagogiska verksamheten, har undersökts i ett forskningsprojekt som...

Person
Håkan Löfgren (f. 1968) är fil.dr i pedagogiskt arbete och verksam som lektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Hans forskning är inriktad...

Person
Maria Folke-Fichtelius (f. 1952) är fil.dr i pedagogik och verksam som lektor vid institutionen för didaktik, Uppsala universitet. Hon har tidigare under många år arbetat som chefredaktör för...

Artikel
Hillevi Lenz Taguchi hoppas med sin forskning få förskolans pedagoger att bli mindre trogna en enda idé, teori eller ett specifikt arbetssätt. Hon försöker verka för att de istället ska integrera...

Person
Hillevi Lenz Taguchi
Publicerat 2017-01-11 ”Jag vill bidra till att minska polariseringen mellan olika arbetssätt i förskolan.” Hillevi Lenz Taguchi hoppas med sin forskning få förskolans pedagoger att bli mindre...

Artikel
Många förskolechefer kan behöva ta större ansvar för att leda det pedagogiska arbetet, och de behöver också bättre förutsättningar för att utveckla verksamheten. Det visar en granskning som...

Artikel
Låt korridoren bli en cykelbana, låt hallen kvittra eller ha en samlingstrappa i kapprummet. Två förskolor ger tips på hur outnyttjade kvadratmetrar kan förvandlas till pedagogisk verksamhet.

Månadens Förskola
Uppsala
Månadens förskola januari 2017: Von Bahrs förskola i Uppsala Von Bahrs förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som ligger i området Gamla Uppsala i centrala Uppsala. Hos oss ligger fokus på...

Artikel
Det började som en tanke. Det blev en handling. Det blev succé! Så skriver Göran Andersson, förskollärare och en av medlemmarna i duon Sander & Gander, om det välgörenhetsprojekt som han tillsammans...

Artikel
Karnevalen är glädjens, musikens och färgernas fest. Ta tillfället i akt att ordna en egen karneval på förskolan. Karnevalens månad – februari – är snart här!

Artikel
Nu kommer fler återvinningscenter! På Norra Hisingen i Göteborg har REturen öppnat. Här kopplar man ihop återbruk och IT på ett spännande sätt.

Artikel
Sexuella lekar är en naturlig del av barns utveckling, och knappast något som pedagoger aldrig sett. Men många pedagoger känner sig osäkra på hur de ska hantera och bemöta det. Hur ska man tänka och...

Artikel
Idag talas rekordmånga språk i förskolan och pedagogerna står inför en stor utmaning. Men det finns många sätt att göra flerspråkigheten till en resurs för gruppen. – Att kunna flera språk är en...

Artikel
När är det Förskolans dag 2017? När infaller Ramadan? Och när är det dags för Våffeldagen och Kanelbullens dag? I den här listan får du en översikt över viktiga datum 2017.

Artikel
Har du tänkt på att man faktiskt kan göra väldigt mycket olika, roliga figurer av ett par helt vanliga fingervantar? Allt från elefanter till gummor … Överraska med lite trolleri i vardagen!

Artikel
Alla människor föds med en sexualitet, och för barn handlar sexualiteten till stor del om att undersöka, jämföra och leka. Men hur tar sexualiteten sig uttryck i olika åldrar, och hur bemöter man som...

Artikel
Vilken färg har din röst? Och hur använder du rösten i verksamheten? Sångpedagogen Anna Wiborg och retorikkonsulten Klara Härgestam jobbar mycket med förskolepersonalens röster. – Vi möter ofta...

Artikel
"Klassisk ABC-vers är, det du just nu läser här!" Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på språklek och julrim. Låt dig inspireras till eget rimmande tillsammans med barnen.

Artikel
närvarolista barn
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2017.

Person
Carina Hjelmér
Publicerat 2016-12-07 Carina Hjelmér, universitetslektor vid Umeå universitet, hoppas att hennes forskning om demokratifostran kan bli bränsle för diskussioner om hur man kan arbeta med solidaritet...

Artikel
Carina Hjelmér, universitetslektor vid Umeå universitet, hoppas att hennes forskning om demokratifostran kan bli bränsle för diskussioner om hur man kan arbeta med solidaritet med andra och gruppens...

Artikel
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2017.