Artikel
Artikelserien om att stimulera barns språkutveckling är med sina åtta delar lämplig att användas som underlag för t.ex. en studiecirkel. Samtliga delar finns nu att ladda ner som en sammanhängande...

Artikel
I denna del i artikelserien om tillgänglig lärmiljö presenteras ett diskussionsunderlag kring tillgänglig lärmiljö för barn med motoriska begränsningar.

Månadens Förskola
pedagogdans
Växjö
Månadens förskola december 2016: Östregårds förskola i Växjö Den kommunala förskolan Östregårds förskola i Växjö har fyra avdelningar. Grupperna är flexibla och kan varieras beroende på vilken kö...

Artikel
Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurser fokuserar på erfarenhetsutbyte mellan kollegor. Ett kollegialt lärande som visat sig ge nya infallsvinklar och aktuell kunskap.

Artikel
Sedan 1 januari 2015 kan en otillgänglig lärmiljö klassas som diskriminering. I en artikelserie i tre delar presenterar psykolog Anna Hellberg diskussions- och reflektionsunderlag kring tillgänglig...

Expertfråga Image
Mikael Hellstadius
Hej! När föräldrar gör arbetsinsatser i barngruppen (utan lön) på ett fristående föräldrakooperativ, behöver de då visa utdrag ur belastningsregistret? Frågan kom upp på ett styrelsemöte på förskolan...

Expertfråga Image
Pia Håland
Hej! Har du några råd att ge om hur man kan arbeta med mångfald, religion och modersmål i förskolan? Vi har försökt. Vi tänkte göra flaggor och prata om de olika modersmålen som finns på vår...

Artikel
Inte sällan framhålls betydelsen av att utveckla en för verksamheten gemensam idé – en vision eller en profil – som kan vara vägledande för arbetet. Men vilken funktion har profilering av förskolan...

Person
Katina Thelin
Katina Thelin är doktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot skolutveckling. Hon disputerade i november 2013 vid Karlstads universitet. I dag arbetar hon som universitetslektor på Avdelningen för...

Artikel
Ökad utevistelse och hälsofrämjande pedagogiska måltider i förskolan är två av de frågor som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) verkar för. I denna artikel är det fokus på måltiderna.

Artikel
Hur kan förskolorna arbeta för bra mat- och rörelsevanor hos barnen? Denna första artikel handlar om fysisk aktivitet och utevistelsens betydelse.

Artikel
Vill ni på er förskola ha en annorlunda julkalender? Välkomna att hämta tomtens 24 brev till barnen, med olika inspirerande övningar som stimulerar kreativitet, nyfikenhet, inlevelseförmåga och...

Artikel
färgglada pusselbitar
Nu har Förskoleforum fått ny design och förbättrad funktionalitet. Läs mer om förändringarna här!

Artikel
På Instagram blossade debatten upp. Vad får föräldrarna egentligen göra när barnet är på förskolan? Svaret: Det beror på var man bor. Förskoleforum reder ut reglerna.

Person
Bodil Opdahl
Bodil Opdahl driver företaget TBO Happy living och arbetar som personlig rörelsetränare för barn och ungdomar. Sedan 2007 har Bodil arbetat efter metoder som bygger på motoriska övningar och...

Artikel
skypekonferens
I en alltmer internationaliserad värld krävs det kunskap och förståelse kring internationella frågor. På Änghagens förskola i Malmö har förskollärare Anita Trenchevski har drivit ett stort europeiskt...

Person
Anita Trenchevski
Förskollärare på Änghagens förskola i Malmö, verksam sedan 2006. Fortbildar sig till specialpedagog på Malmö högskola.

Artikel
Ämnesprofilerade förskolor av olika slag är vanligt förekommande i hela landet. Men vad bidrar en idémässig profilering av förskolan till, och för vem är den främst avsedd?

Artikel
Finns det barn med tics eller Tourettes syndrom på din förskola, och hur kan i så fall den pedagogiska verksamheten anpassas till dessa barn? Psykolog Karin Österlund ger vägledning och tips.

Artikel
Ett barn som ofta harklar sig, gör grimaser, kastar med huvudet, smackar eller göra andra ljud och rörelser utan att verka kunna styra det själv kan ha tics eller Tourettes syndrom.

Artikel
bildstöd
Barn har behov av en tydlig och konkret verksamhet i förskolan. Arbete med bilder är en del i detta. Bildstöd är bra för alla barn, men fyller en stor funktion för barn som är sena i sin...

Person
Publicerat 2016-11-09”Förskolan och forskarvärlden behöver närma sig varandra”Tove Gerholm försöker i sin forskning förstå språkutvecklingsprocessen på djupet. Hon är också med i en forskargrupp som...

Artikel
”Förskolan och forskarvärlden behöver närma sig varandra.” Tove Gerholm försöker i sin forskning förstå språkutvecklingsprocessen på djupet. Hon är också med i en forskargrupp som utvärderar olika...

Artikel
Vad pågår djupt där inne, i barnets hjärnvindlingar? Det arbetar Torkel Klingberg och hans forskarteam med att undersöka. De fokuserar på hjärnan och lärandet.

Artikel
Läroplanen för förskolan har fem starka mål som riktar sig mot naturvetenskap och teknik. Hur åstadkommer man som pedagog ett nyfiket och lustfyllt lärande inom dessa ämnen? Och är det någon skillnad...

Artikel
mattebilder
Förskolan har en viktig roll i att ge barnen grundläggande matematisk förståelse. Nu finns det ett nytt sätt: att använda bilder istället för tal. Genom att arbeta med visuellt lärande utnyttjas...

Kurs
Default image
Maria Letzén beskriver vad ett främjande förhållningssätt är, ger förslag på arbetssätt samt hur man kan kommunicera utan att ha erövrat det svenska språket. Med exempel från teori och praktik...

Person
Lisa de Verdier är civilingenjör och kandidat i psykologi, och har under många år arbetat med lärande utifrån hjärnans styrkor. Hon är en av grundarna av Mappia.

Artikel
Förskoleforums skribent Leif Strandberg har skrivit en ny, efterlängtad bok. I den riktar han sig enbart till förskolan och såväl Vygotskij som Astrid Lindgren figurerar i den. Här håller han en...

Artikel
Språkförmågan kan delas upp i olika delar, men ska användas som en helhet. Elvira Ashby går i denna artikelseries sista del in på språkets användning i praktiken, och på hur man lockar barn till att...