Artikel
Vilka belastningsfaktorer som skapar stress hos ett barn med explosivt beteende är viktiga att känna till för att skapa bra förskolemiljöer. Men hur kan man förebygga så att en situation inte behöver...

Artikel
Var går den professionella gränsen för anknytning när man arbetar med förskolebarn? Kan man ha för mycket empati gentemot föräldrar och barn på förskolan? Det reflekterar Yvonne Beckman över.

Artikel
För barn med explosivt beteende beror svårigheten att tåla frustration och att styra sig själv ofta på individuella sårbarheter av olika slag. Psykolog Anna Hellberg berättar om vilka sårbarheterna...

Artikel
De äldsta barnen ställer krav på förskolans verksamhet, inte minst uteverksamheten. Barnen har utforskat, undersökt och levt med förskolans utemiljö varje dag så länge de kan minnas. Det finns inte...

Artikel
Adress- och kontaktlista för personalen
Här kan du ladda ned en adress- och kontaktlista för personalen.

Artikel
Här får du ta del av ateljeristan Karin Bergmarks bästa tips om hur ni kan utveckla den pedagogiska miljön i förskolan. I denna första del i artikelserien berättar hon hur man kan tänka när man vill...

Artikel
En del barn har svårt att reglera sina känslor och att hantera både det som bubblar upp inuti dem och det som händer i omgivningen. I denna artikelserie berättar psykolog Anna Hellberg om barn med...

Artikel
Hur kan förskolan förebygga problem som orsakas av impuls- och känslostyrt beteende? Och hur kan man som pedagog agera ”i stridens hetta”? Förskoleforum har fått en pratstund med Maria-Pia Gottberg,...

Person
Marie Lindvall Wahlberg
Marie Lindvall Wahlberg har erfarenhet som chef och ledare inom förskola och skola sedan 1995, och dessförinnan som pedagog sedan 1981. I dag är hon verksamhetschef i Upplands-Bro kommun samt...

Artikel
Att odla är en genial pedagogisk aktivitet och återbruksmaterial är en fantastisk resurs, så varför inte slå dem samman? Sanne Björklund ger tips och förslag på hur man kan odla på olika spännande...

Artikel
Pilgrimsvandring, sommarfest, utflykter och restaurangbesök. Det finns många sätt att "fira av" de stora barnen när de slutar på förskolan, för att markera övergången på ett positivt sätt. Här delar...

Artikel
I de nya allmänna råden för förskolan är skrivningar om resursfördelning, riktat mot förskolechefer, en nyhet. Utöver det finns det ett nytt avsnitt om kommunernas tillsyn av de fristående...

Artikel
Attentatet i Stockholm fredagen 7 april berör oss alla. Leg. psykolog Anna Hellberg ger råd om hur du kan möta barnen. Hur hanterar man barnens frågor och ska man själv ta initiativ till att prata om...

Artikel
De barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. I Ross W. Greenes Explosiva barn förklaras vad som ligger bakom sådana beteenden och hur...

Artikel
Nu satsar regeringen på kompetensutveckling i förskolan. Resurserna går bland annat till Läslyftet och till fortbildning kring språkutveckling.

Person
Mai Brit Helgesen
Publicerat 2017-04-05 ”Det är alltför lätt att peka ut fel och brister hos barn” Mai Brit Helgesen är forskare vid universitetet i Alta i Nordnorge och medlem i Forskargruppen för förskoleforskning...

Artikel
Mai Brit Helgesen är forskare vid universitetet i Alta i Nordnorge och medlem i Forskargruppen för förskoleforskning vid Campus Alta som har en bred forskningsinriktning. Den omfattar forskning...

Artikel
Vilken ledningsförmåga har du?
Hur framgångsrikt ditt ledarskap blir beror på en mängd olika faktorer. Att du kan konsten att reflektera över din egen ledningsförmåga är en av de allra viktigaste.

Artikel
Ledare med ett coachande förhållningssätt
Det talas ofta om att chefer behöver ha ett coachande förhållningssätt. Vad innebär coaching egentligen? Är det en trend eller finns det ett bestående värde i det sättet att leda?

Artikel
Hjälper barnen varandra? Bjuder de in andra i leken, eller hålls någon utanför? Ett observationsschema hjälper dig att kartlägga det viktiga samarbetet i barngruppen.

Artikel
Många barn älskar hundar, men alla hundar är inte lika förtjusta i barn. Monica Ottosson, licensierad hundinstruktör, ger råd om möten mellan förskolebarn och hundar.

Artikel
Barnkort
I den här wordmallen kan ni samla viktiga uppgifter som rör varje enskilt barn på förskolan.

Artikel
Liten grupp, stor grupp … Vad fungerar bäst när det handlar om specialpedagogisk hjälp? Det finns olika alternativ men kan de kombineras?

Artikel
Att känna att man måste rädda världen kan vara ett stort ansvar att bära. I alla fall om man går i förskolan. Etnologen Malin Ideland problematiserar vad hållbarhetstänket kan innebära på...

Artikel
Den ryske forskaren Lev Smjonovitj Vygotskij (Vygotsky i engelsk stavning) brukar ses som grundare av den sociokulturella teorin.

Artikel
Att gemensamt definiera förskolans kund är ett sätt att kvalitetssäkra förskolans viktigaste relationer, dvs. utgångspunkten för allt förskolan gör.

Artikel
Varför gråter man? Att gråta för att man är ledsen är inte konstigt, men kan man gråta för att man är glad? Här får du ta del av barns tankar om gråt.

Artikel
Barn i sorg söker oftast inte konkreta svar, utan snarare närvaro av en vuxen som lyssnar. Lars Björklund, erfaren sjukhuspräst, delar här med sig av sina upplevelser och tankar om barn, livet och...

Artikel
Locka fram berättarglädjen!
Visst är det härligt när vi får lyssna till en berättelse som fångar hela vår uppmärksamhet. Så underbart när vi känner förtrollningen, och när vi själva lyckas locka en barngrupp in i fantasins...

Artikel
Barns lek fungerar som ett rum där de bearbetar sådant som vi vuxna kan vara rädda att tala med dem om: födelse, skuld, ondska, lidande och död. Det är ett nödvändigt och livsviktigt rum.