Artikel
På Krossverket finns en pedagogisk miljö där det digitala möter det analoga på ett fascinerande och lustfyllt sätt. Hit kan barngrupper tillsammans med pedagoger komma för att få syn på hur en...

Artikel
Sara Folkman har studerat lyssnandet i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. Hennes licentiatavhandling har väckt blandade reaktioner i förskolevärlden. Här får du veta mer om hennes undersökning.

Artikel
Det gäller att utnyttja varje årstid på bästa sätt. Vilka kan känna till vintern och dess utmaningar och glädjeämnen bättre än en förskola i Norrbotten?

Artikel
Kunskap om hjärnans utveckling och funktioner bidrar med ett viktigt perspektiv när vi arbetar för att skapa goda förskolemiljöer för alla barn. Den här artikelserien handlar om trygghet, känslor,...

Artikel
När det handlar om barn med autismspektrumdiagnos (ASD) i förskoleverksamheten, är kunskap A och O. Det slår professor Lise Roll-Petterson fast.

Artikel
Hur kan vi förstå och främja delaktighet för de yngsta barnen i musikaktiviteter i förskolan? Hur mycket kan barnen egentligen vara med och bestämma? Maria Wassrin tar sig an ämnet utifrån ett...

Artikel
Det sägs att programmering är framtidens språk som blir viktigt att behärska i en teknikintensiv tid. Men vad är det egentligen – och hur gör man? IKT-pedagog Sarah Wolf Näsström ger konkreta exempel.

Artikel
Hur kan robotar och programmering underlätta förskolans undervisning i naturvetenskap och matematik? Detta undersöks just nu i ett europeiskt forskningsprojekt.

Artikel
I denna sista artikel i serien får du läsa om de synergieffekter som skapades tack vare projektet Småbarnspedagogik.

Artikel
När bildpedagogen Elin Rydh målar med barnen vill hon locka fram leken. ”Jag tror generellt att ett utforskade arbetssätt passar alla skapande verksamheter”, säger hon.

Artikel
Karin Rönnerman, professor i pedagogik, berättar om hur några förskollärare använde aktionsforskning i det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla den egna verksamheten. Det genererade ett...

Person
Micke Hermansson
Micke Hermansson är mellanstadielärare med 25 år i yrket. Han håller utbildningar om det kunskapslyftande, motivationshöjande och prisbelönta projektet ”Grej of the Day” – ett slags mikrolektioner...

Kurs
Grej of the day i förskolan, fungerar det? Självklart! Detta arbetssätt är högaktuellt i ljuset av barns nyfikenhet och vilja att höra ”kunskapshistorier” samt styrdokumentens skrivningar om...

Person
Lise Roll-Pettersson
Publicerat 2018-01-08 Vem är du? – Jag är född i England och uppvuxen i den östra delstaten North Carolina i USA. Jag kom till Sverige när jag gifte mig med en svensk man. Men jag har faktiskt...

Artikel
Hennes forskning belyser de utmaningar och behov som föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar möter ur ett systemperspektiv. Här berättar professorn vid Specialpedagogiska...

Artikel
Fick projektet några konsekvenser som förändrade deltagarnas synsätt och förståelse för de yngsta barnen i förskolan? I den här artikeln ligger fokus på projektdeltagarnas erfarenheter och synpunkter.

Artikel
Boken ”Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet” ger läsaren verktyg för att utveckla förskolans verksamhet och bidra till ökad kvalitet – alltid med barnen som utgångspunkt.

Artikel
Vad är lärledarens uppdrag och hur ser arbetet med lärgrupperna i kommunen ut? Här skriver Inga-Lill Emilsson mer om det stora projektet Småbarnspedagogik 2008–2016.

Månadens Förskola
kanna
Malmö
Bulltofta förskola ligger i utkanten av Malmö, nästan vid gränsen till Arlöv. Förskolan består av en tvåvåningsbyggnad där de yngre barnen är placerade på nedre våningen och de äldre på ovanvåningen....

Artikel
Under 2017 har Förskoleforum publicerat runt 250 nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna på Förskoleforum under 2017.

Artikel
Ull är ett härligt material att skapa i. Till Alla hjärtans dag passar det extra bra att göra små hjärtan av den mjuka, kardade lammullen som finns i regnbågens alla färger.

Artikel
SAMSA är ett relativt nytt bidrag till förskolans kvalitetsutveckling. Det är ett gratis, webbaserat material som i dag används alltmer i förskolans värld. Här får du veta mer om det.

Artikel
Hur kan en kompetensutbildning organiseras så att det skapas ett kollektivt lärande? Hur blir förskolechefen delaktig och engagerad? Detta är den första artikeln i en serie om det stora projektet vid...

Artikel
Slingrande matdofter, färgrika grönsaker och en tillåtande stämning. På Tallgårdens förskola är måltiden en lustfylld smakresa – varje dag.

Artikel
En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att små barn använder kameror på ett mycket annorlunda sätt än vuxna gör, och upptäcker saker som de kanske annars inte skulle ha gjort.

Artikel
Finmotorik, färg och form. Nu är det dags för julfest i husen som byggdes av pärlor i början av november. Här får du mallar och beskrivningar till tomtar, granar och snögubbar som kan flytta in i...

Artikel
Ute finns all plats vi behöver för att skapa både små och stora isskulpturer i vinterkylan. Att använda silkespapper som dekor i figurerna är roligt och effektfullt. Här kommer en favorit i repris ur...

Person
Inga-Lill Emilsson
Inga-Lill Emilsson arbetar som universitetsadjunkt vid Karlstads universitet. Förutom att medverka som kursledare och lärare i förskollärarutbildningen och i kurser för verksamma pedagoger i...

Artikel
Enligt folktron var lucianatten farlig: övernaturliga makter var i rörelse och djuren kunde tala. Och den första vitklädda lucian med ljuskrona kan ha varit en dräng från Skinnskatteberg! Här får du...

Artikel
Genom Metoo-uppropet har det blivit ännu tydligare än tidigare att många barn utsätts för övergrepp. Förskoleforums barnrättsexpert Fanny Davidsson berättar om ny forskning på området, och ger...