Organisation


Organisation

Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.

Artikel
Den nya dataskyddslagen GDPR menar att barn är särskilt skyddsvärda. Här får du svar på många av de frågor som lagen väcker i förskolans vardag.
Kommentera (1)
2 gillar
Artikel
Då var man Sveriges sämsta skolkommun. Nu, drygt tio år senare, har man vänt trenden och skapat en organisation som kontinuerligt ökar kvaliteten för...
Kommentera (2)
1 gillar
Artikel
På förskolorna, Värby, Hattstugan och Rödluvan i Bara, i Skåne, arbetar man med hållbar utveckling på ett sätt som genomsyrar hela organisationen.
Kommentera
Artikel
På Lindängehus förskola i Malmö har man ett projekterande arbetssätt. Här är det projekten som står i centrum för det systematiska kvalitetsarbetet...
Kommentera (1)
3 gillar
Artikel
Att regelbundet ha tillgång till en buss öppnar fantastiska möjligheter. För utflykter till andra platser och miljöer är ju något som både personal...
Kommentera
1 gillar
Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan ett tag tillbaka haft ett barnråd. Detta är ett sätt för förskolan att arbeta med demokratiuppdraget....
Kommentera
Artikel
Här berättar torgetpedagogen Christina Nilsson om hur en organisation på en förskola med torg kan se ut. Vi får en inblick i förskolan Trollets...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Roller och titlar, behörigheter och kompetenser på förskolan – de tycks bli allt fler och alla bidrar de med viktig kompetens. Leif Strandberg reder...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur gick tankarna när de skapade ett gemensamt torg på förskolan Trollet i Kalmar? Christina Nilsson, torgetpedagog, berättar om torget som...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Höstterminen 2018 står förskoleklassen inför stora förändringar, och det har väckt olika frågor bland lärarna. Vad innebär det i praktiken då...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Användbara erfarenheter och inspirerande tankar om en av förskolans mest intressanta pedagogiska miljöer – torget. En gemensam öppen yta som kräver...
Kommentera (2)
3 gillar
Artikel
Förkortad arbetstid och hälsosatsning ger många sökande till förskollärar- och barnskötartjänster på Siriusgatans förskola i Bergsjön.
Kommentera