Samhälle och debatt


Samhälle och debatt

Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?

Artikel
Barngruppernas storlek och antalet barn per årsarbetare i Borås har minskat under perioden 2014–2018. Förändringen beror på att förskolor har kunnat...
Kommentera
Artikel
Hämta och lämna är inte längre bara förälderns sak. Nannys blir ett allt vanligare inslag på förskolegården. – Hämtning från förskola är det som...
Kommentera
Artikel
En pressad situation med få anställda och stora barngrupper. Detta märks förstås i de politiska partiernas utspel och program kring förskolan och...
Kommentera
Artikel
Linda Linder hamnade i förskolan av en slump. I dag är hon hela förskolesveriges inspiratör – står upp för barnens delaktighet, skapar...
Kommentera
5 gillar
Artikel
Förkortad arbetstid och hälsosatsning ger många sökande till förskollärar- och barnskötartjänster på Siriusgatans förskola i Bergsjön.
Kommentera
Artikel
Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk med en mycket tydligare läroplan. Vilka konsekvenser får detta för det pedagogiska...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Förskoleupproret berättar om barngrupper som växer och personal som inte orkar. Nu har man publicerat över 1 600 inlägg från förskollärare och...
Kommentera
Artikel
Pedagoger, chefer, föräldrar, Barn- och utbildningsnämnder, politiker – det finns många som är engagerade i den svenska förskolan. Och det är förstås...
Kommentera (1)
2 gillar
Artikel
Allt fler jätteförskolor poppar upp i Sverige. Förskoleforum har undersökt vilka för- och nackdelar som finns med den här typen av förskolor. Vad...
Kommentera
Artikel
Sara Folkman har studerat lyssnandet i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. Hennes licentiatavhandling har väckt blandade reaktioner i...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Introduktionsförskola – vad är det för något? Begreppet introduktionsförskola har börjat att dyka upp på olika håll runt om i Sverige.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Tuffa tjejer och känsliga killar? Nu intar dragqueens Stockholms stadsbibliotek för att lyfta den normkritiska debatten. Men även i förskolan går det...
Kommentera