Litteraturtips Organisation


Litteraturtips

Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.

Artikel
Förskoleforums skribent Leif Strandberg har skrivit en ny, efterlängtad bok. I den riktar han sig enbart till förskolan och såväl Vygotskij som...
Kommentera
Artikel
Både Skollagen och läroplanen säger tydligt att regelbundna utvecklingssamtal ska genomföras, men hur det ska ske i praktiken är i stor utsträckning...
Kommentera
Artikel
Ledarskapet i förskolan har förändrats radikalt under årtiondena. Olika reformer och direktiv får konsekvenser inte bara för chefskapet utan också...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Föräldrasamverkan lyfts alltmer fram som ett viktigt område i styrdokumenten. Samtidigt upplever många pedagoger att de är osäkra inför mötet med...
Kommentera
Artikel
Här får du tips om en rad intressanta och användbara böcker om att dokumentera i förskolan.
Kommentera
Artikel
Det finns många bra böcker som kan ge inspiration och idéer till hur samlingen kan utvecklas. Malou Altergård har kartlagt utbudet för både barn och...
Kommentera
Artikel
Varje år är drygt 50 000 barn med om att deras föräldrar separerar. Hur upplever barnen denna omvälvande händelse?
Kommentera
Artikel
En oumbärlig bok för dig som arbetar som ledare i dagens mångkulturella och multietniska förskola och skola!
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hållbarhet är ett nyckelord i det pedagogiska ledarskapet. Lärande på djupet med omsorg om varandra är viktigare ur ett hållbart perspektiv än det...
Kommentera
Artikel
Att man kontinuerligt får inspiration och nya tankar är en nödvändighet för ett bra ledarskap. I den här inspirationsväskan ger bibliotekarie Malou...
Kommentera
Artikel
Den här är en bok som är ovärderlig att ha till hands om du arbetar som skolledare i förskolan eller skolan.
Kommentera