Arbetsmiljö och säkerhet


Arbetsmiljö och säkerhet

Vikten av att tänka på den fysiska miljön betonas i ett antal artiklar här. Skyddsronder, allergironder och buller är några av ämnena som tas upp. Vidare bland annat hygienföreskrifter för såväl kök som tvättrum, toalett och skötplatser. Och vet du vad du ska göra om olyckan är framme? Varje förskola behöver en beredskapsplan för svåra situationer. Att det är bra att ha en trafiksäkerhetspolicy, samt kunskap om livsmedelslagstiftningen, uppmärksammas också.

Artikel
Allergierna ökar alarmerande och framför allt hos barn. Det är viktigt att regelbundet se över miljön och rutinerna i förskolan så att både barnen...
Kommentera
Artikel
Många barn älskar hundar, men alla hundar är inte lika förtjusta i barn. Monica Ottosson, licensierad hundinstruktör, ger råd om möten mellan...
Kommentera
Artikel
När något svårt och ofattbart inträffar på förskolan kan det vara svårt att sålla bland information och att fatta kloka beslut. Vem gör vad, när, och...
Kommentera
Artikel
När det akuta krisskedet lagt sig fortsätter arbetet med att hantera krisen. Intensiteten minskar gradvis och livet återgår mer och mer till...
Kommentera
Artikel
Rösten är ett av förskollärararens viktigaste verktyg. På Södertörns högskola erbjuds studenterna röstcoachning. – Studenterna tycker att det är...
Kommentera
Artikel
Vilken färg har din röst? Och hur använder du rösten i verksamheten? Sångpedagogen Anna Wiborg och retorikkonsulten Klara Härgestam jobbar mycket med...
Kommentera
Artikel
Bristande uppsikt på förskolan kan bero på den fysiska miljöns utformning. Det kan handla om situationer vid på- och avklädning, fri aktivitet...
Kommentera (1)
Artikel
Låter namnet Fredrik Sjödin bekant? Han forskar om ljud och annan hälsa i förskolan, i förhoppningen om att det kan leder till förbättringar....
Kommentera
Artikel
I Örebro kommun har namnskyltarna nu gjort sitt intåg i förskolan. Vilka är för- och nackdelarna? Förskoleforum har pratat med både personal och...
Kommentera
Artikel
Att undvika olyckor är en viktig aspekt av barnsäkerheten, men begreppet täcker mycket mer än så. Här ger Staffan Olsson en aktuell översikt över...
Kommentera
Artikel
”Fri att leka och lära – ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan” är en stor statlig utredning om barnsäkerhet i förskolan. Här...
Kommentera
Artikel
Anmälningsplikten när man misstänker att ett barn far illa är en viktig aspekt av barnsäkerheten. Men i väldigt många fall görs aldrig någon anmälan...
Kommentera