Matematik


Matematik

Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!

Artikel
Artikelsamlingen av Ann S. Pihlgren om undervisning och lärande i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel –...
Kommentera
Artikel
Det finns stora kvalitetsskillnader i arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik. Det visar Skolinspektionens granskning av 22 förskolor runt...
Kommentera
Artikel
En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Förekommer matematikundervisning i förskolan? Och stöttar den i så fall de matematiska förmågor som anges i läroplanen? Del 4 i Ann S. Pihlgrens...
Kommentera
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp matematiskt...
Kommentera
Artikel
Den här artikelserien utgår från Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd,...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp aktiviteter som på ett lekfullt sätt...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp former och figurer, mönster och symmetri,...
Kommentera (1)
2 gillar
Artikel
Anette Jahnke är universitetslektor vid Göteborgs universitet och process/projektledare vid forskningsinstitutet Ifous i Stockholm.
Kommentera
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. I denna del får du veta mer om vad lokalisering innebär och...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp motiveringar,...
Kommentera
Artikel
Bishops matematiska aktiviteter är nära kopplade till förskolans läroplan. I den här artikelserien går vi igenom dem en efter en och ger en rad...
Kommentera (1)
2 gillar