Litteraturtips Lek och lärande


Litteraturtips

Titlar med anknytning till lek, lärande och omsorg presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.

Artikel
RUS är en observationsmodell som utgår från barnens trygghet i förskolan. I sin nya bok ”Pedagogens tysta kunskap” presenterar Tuula Torro och...
Kommentera
Artikel
Anna Hellbergs nya bok bidrar med både praktisk och teoretisk kunskap om ett ämne som är högst aktuellt i dagens förskola. Förskoleforum har fått en...
Kommentera
Artikel
De barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. I Ross W. Greenes Explosiva barn förklaras...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Förskolläraren, utbildaren och inspiratören Mallo Vesterlund har skapat verbet ”musikspråka”, och hon uppmanar alla i förskolan att börja med det så...
Kommentera
Artikel
Hur bemöter man utagerande beteende på ett konstruktivt och icke-konfrontativt sätt? Går det att förebygga problemskapande beteenden och ge barnet...
Kommentera
Artikel
Ta vara på uteverksamhetens möjligheter! Skapa magiska lekvärldar, bjud ut bokstäverna, få syn på naturens estetik och möt världen genom alla era...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Vad pågår djupt där inne, i barnets hjärnvindlingar? Det arbetar Torkel Klingberg och hans forskarteam med att undersöka. De fokuserar på hjärnan och...
Kommentera
Artikel
Som logoped och lärare på speciallärar- och specialpedagogprogrammen har Barbro Bruce föreläst om vad språkstörning är och hur barn med denna diagnos...
Kommentera (2)
3 gillar
Artikel
Det finns många olika uppfattningar om lekens roll och betydelse. I boken ”Lek på rätt väg? På spaning efter leken” samlas några av Skandinaviens...
Kommentera
Artikel
I boken ”Språklig sårbarhet i förskola och skola” visar forskare och specialpedagoger på nya sätt att möta hinder och utmaningar i barns...
Kommentera
Artikel
Är kreativitet en medfödd talang eller något som går att lära sig? Och vilken betydelse har kreativiteten i förskolans vardag? Om det handlar Mirella...
Kommentera
Artikel
Boken Lärandets grogrund har skrivits av Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan på uppdrag av Skolverket och visar hur läroplanens mål kan...
Kommentera