Fortbildning


Fortbildning

Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.

Artikel
2014 doktorerade Elisabeth Åsén Nordström i pedagogik vid Stockholms universitet: "Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av...
Kommentera
Artikel
I denna sista artikel i serien får du läsa om de synergieffekter som skapades tack vare projektet Småbarnspedagogik.
Kommentera
Artikel
Fick projektet några konsekvenser som förändrade deltagarnas synsätt och förståelse för de yngsta barnen i förskolan? I den här artikeln ligger fokus...
Kommentera
Artikel
Vad är lärledarens uppdrag och hur ser arbetet med lärgrupperna i kommunen ut? Här skriver Inga-Lill Emilsson mer om det stora projektet...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Under 2017 har Förskoleforum publicerat runt 250 nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de...
Kommentera
Artikel
Hur kan en kompetensutbildning organiseras så att det skapas ett kollektivt lärande? Hur blir förskolechefen delaktig och engagerad? Detta är den...
Kommentera (1)
2 gillar
Artikel
Intresset för samverkan mellan förskola och skola blev en ingång till Karin Rönnermans aktionsforskning. Idag är hon professor vid Göteborgs...
Kommentera
Artikel
Artikelsamlingen av Ann S. Pihlgren om undervisning och lärande i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel –...
Kommentera
Artikel
En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Den relativt nya myndigheten Skolforskningsinstitutet arbetar med förskolan och uppåt. Här får du veta mer om vad den sysslar med.
Kommentera
Artikel
Dagens förskola är ju en arena för lärande och utveckling. Behöver förskolebarn upp till tre års ålder en egen pedagogik? Och vad finns att tillgå om...
Kommentera
2 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om inskolning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en...
Kommentera
1 gillar