Fortbildning


Fortbildning

Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.

Artikel
Nu satsar regeringen på kompetensutveckling i förskolan. Resurserna går bland annat till Läslyftet och till fortbildning kring språkutveckling.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Lärarlegitimation infördes hösten 2011. Men vad gäller för förskollärare som är färdigutbildade och jobbar ute i verksamheten? Hur ansöker man?...
Kommentera
Artikel
Fler vuxna, mer utevistelse och en annan lärarroll. – Jag lockades av att få arbeta med pedagogiskt arbete på ett friare sätt. Att arbeta med barns...
Kommentera
Artikel
Demokratin och mångfalden är något vi alla måste värna om. Att gå kursen Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan är ett sätt...
Kommentera
Artikel
Artikelserien om att stimulera barns språkutveckling är med sina åtta delar lämplig att användas som underlag för t.ex. en studiecirkel. Samtliga...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurser fokuserar på erfarenhetsutbyte mellan kollegor. Ett kollegialt lärande som visat sig ge nya...
Kommentera
Artikel
Det finns olika sätt att jobba med kompetensutveckling inom förskolan. Vi skapade en egen mini-mässa! Och vi lät det arbetet genomsyras av ledorden ”...
Kommentera
Artikel
”Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning” är en baskurs för dig som arbetar med barn med synnedsättning. Det är en kurs i...
Kommentera
Artikel
Sök bland fler än 2 000 aktuella artiklar inom läroplanens alla områden och håll dig uppdaterad med senaste nytt i förskolevärlden. Ny design gör att...
Kommentera (1)
Artikel
På Södertörns högskola i Stockholm är det huggsexa om platserna på förskollärarutbildningen. Den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen med...
Kommentera
Artikel
Den nya skollagen talar om undervisning och utbildning som två centrala begrepp i alla skolformer. Men begreppen bygger i stor utsträckning på...
Kommentera
1 gillar
Artikel
OMEP (Organisation Mondiale Pour l’Education Préscolaire) är en internationell organisation med fokus på barn i åldrarna 0–8 år. Alva Myrdal var OMEP...
Kommentera