Delaktighet


Delaktighet

Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.

Artikel
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla förskolans barn mellan tre och fem år erbjuds att...
Kommentera (3)
6 gillar
Artikel
Barnkonventionens principer om alla barns lika rätt till liv och utveckling är tyvärr ingen självklarhet. Många barn far illa, såväl här hemma som i...
Kommentera
Artikel
Även om vintervindarna fortfarande viner och det kan kännas långt till sol och vår, är det nu hög tid att planera årets odlingsprojekt....
Kommentera
1 gillar
Artikel
Carina Hjelmér, universitetslektor vid Umeå universitet, hoppas att hennes forskning om demokratifostran kan bli bränsle för diskussioner om hur man...
Kommentera
Artikel
Alla barn ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och värden i förskolan. Denna artikel kan användas för inspiration och som...
Kommentera
3 gillar
Artikel
I denna del i artikelserien om tillgänglig lärmiljö presenteras ett diskussionsunderlag kring tillgänglig lärmiljö för barn med motoriska...
Kommentera
Artikel
Sedan 1 januari 2015 kan en otillgänglig lärmiljö klassas som diskriminering. I en artikelserie i tre delar presenterar psykolog Anna Hellberg...
Kommentera
1 gillar
Artikel
På Äventyrets förskola har det viktiga värdegrundsarbetet nu fått tillskott av äventyrspedagogik.
Kommentera
Artikel
Det enskilda barnets rättigheter ställs ofta mot principen om andras väl. I den här artikelserien diskuteras vardagliga konfliktsituationer mellan...
Kommentera
Artikel
Ibland ställs viljan att inte störa barnens lek mot principen att alla ska få vara med. I den här artikelserien diskuteras vardagliga...
Kommentera
Artikel
Vad händer när barnets integritet och självbestämmande krockar med förskolans regler och rutiner? Här diskuteras vardagliga konfliktsituationer...
Kommentera
Artikel
Temaarbetet om fest utmynnar i två olika aktiviteter – en fantasifull show och en fest för dockorna. Planering och förberedelser drar igång, och...
Kommentera