Formulär och mallar


Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till området lek, lärande och omsorg. Behöver du ett observationsschema för samlingsstunden eller för barns samarbete? Inga problem. Frågor om den pedagogiska grundsynen, som utgångspunkt när personalen ska arbeta med detta, är ett ytterligare exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera krav och belastningar, styrkor och skyddsfaktorer...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hjälper barnen varandra? Bjuder de in andra i leken, eller hålls någon utanför? Ett observationsschema hjälper dig att kartlägga det viktiga...
Kommentera
Artikel
För många förskolor är det snart aktuellt att fördjupa sig i planering av sensommarens inskolningsarbete, kanske under en studiedag eller på APT. I...
Kommentera (1)
6 gillar
Artikel
Gör en runda med stationer med olika aktiviteter med matematisk anknytning. Här finns förslag på tretton olika aktiviteter. Ni väljer själva ut några...
Kommentera (2)
2 gillar
Artikel
Ta de här frågorna som utgångspunkt när ni ska arbeta med vilken pedagogisk grundsyn ni har på er förskola.
Kommentera (2)
3 gillar
Artikel
I Ur och Skur har tagit fram en lista på saker som är viktiga för dig som pedagog att tänka på, så att utflykten blir lärorik och rolig för barnen.
Kommentera
Artikel
Hur mäter man kvaliteten på samlingen? Med detta schema som utgångspunkt kan ni ringa in starka och svaga sidor av samlingsstunden.
Kommentera
Artikel
Förskolans vardag med utvecklingssamtal efter utvecklingssamtal – hur ser den egentligen ut? Förskolläraren Maria Högberg, som har varit med om många...
Kommentera
Artikel
I det här memoryspelet får barnen para ihop gemener och versaler. Lilla a hör ihop med stora A, lilla b med stora B och så vidare. Om man vill göra...
Kommentera (2)
Artikel
I fingerlekar och ramsor tränas kopplingen mellan kropp och tanke. Det är också en rolig form av språklek som brukar uppskattas av små barn. I den...
Kommentera
Artikel
I den här massagesagan möter vi haren, ekorren, lodjuret och rådjuret, som alla har olika sätt att röra sig i snön. Till sagan finns bilder på...
Kommentera
Artikel
"Duvan såg ut som en alldeles vanlig liten duva men det var det inte. Det var en fredsduva. Hon var helt vit och hade en förtrollad grön kvist i sin...
Kommentera