Formulär och mallar


Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till området lek, lärande och omsorg. Behöver du ett observationsschema för samlingsstunden eller för barns samarbete? Inga problem. Frågor om den pedagogiska grundsynen, som utgångspunkt när personalen ska arbeta med detta, är ett ytterligare exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Finmotorik, färg och form. Nu är det dags för julfest i husen som byggdes av pärlor i början av november. Här får du mallar och beskrivningar till...
Kommentera
Artikel
Du har väl upptäckt Förskoleforums populära samtalskort? Ett enkelt och roligt sätt att sätta igång barnens tankar och diskussioner om olika ämnen.
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned och skriva ut 22 fina samtalskort om väder. De innehåller bilder på alltifrån soliga himlar och spegelblanka sjöar till dimma...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera krav och belastningar, styrkor och skyddsfaktorer...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Hjälper barnen varandra? Bjuder de in andra i leken, eller hålls någon utanför? Ett observationsschema hjälper dig att kartlägga det viktiga...
Kommentera
Artikel
Här får du 18 härliga bilder med vårtema, enkla att skriva ut och använda i barngruppen för att samtala om årstiden våren!
Kommentera
Artikel
Här kan ni ladda ned och skriva ut 18 fina samtalsbilder med vintertema. Bilderna kan användas för samtal om begrepp, färger och former, traditioner...
Kommentera (4)
3 gillar
Artikel
Var kan man hitta vatten? I vilka former finns det? Vad kan man göra med det? Med de här samtalskorten som utgångspunkt kan barnen reflektera över...
Kommentera
Artikel
Vilka insekter kan man stöta på i naturen? Hur ser de ut? Var kan du hitta dem? Med de här samtalskorten som utgångspunkt kan barnen reflektera över...
Kommentera
1 gillar
Artikel
För många förskolor är det snart aktuellt att fördjupa sig i planering av sensommarens inskolningsarbete, kanske under en studiedag eller på APT. I...
Kommentera (1)
6 gillar
Artikel
Gör en runda med stationer med olika aktiviteter med matematisk anknytning. Här finns förslag på tretton olika aktiviteter. Ni väljer själva ut några...
Kommentera (3)
2 gillar
Artikel
I Ur och Skur har tagit fram en lista på saker som är viktiga för dig som pedagog att tänka på, så att utflykten blir lärorik och rolig för barnen.
Kommentera