Formulär och mallar


Formulär och mallar

För att lättare planera den pedagogiska verksamheten, kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till värdegrunden. Behöver du en checklista med klimatsmarta tips för förskolan? Inga problem. Söker du kanske diskussionsövningar för personalen om Barnkonventionens innehåll? Det är bara att ladda ned. Enkät för likabehandlingsplanens kartläggning samt en studiecirkel om flerspråkighet i förskolan är också exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Heta stolen, Linjen och Fyra hörn är tre roliga och nyttiga övningar som passar när man pratar om värderingar i barngruppen.
Kommentera
Artikel
I den här diskussionsövningen får du och dina kollegor ökad kunskap om barnkonventionens innehåll och kan fokusera på de delar som är viktigast för...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur arbetar ni med barnkonventionen i dag? Vilka är styrkorna med just ert sätt att arbeta? Finns det svagheter eller brister? Det är frågor som ni...
Kommentera
Artikel
Vilka redskap behöver man för att odla? Varför måste man vattna? Har du varit inne i ett växthus någon gång? Med de här samtalskorten som...
Kommentera
Artikel
Vad händer med leksaker som vi tröttat på? Och vart tar alla våra sopor vägen? Kan man skapa nytt av skräp? De här samtalskorten bildar underlag för...
Kommentera
Artikel
Här får du konkret handledning i hur du kan undersöka och öka både barns och föräldrars delaktighet i utvecklingssamtalet. Avslutningsvis får du även...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Ta de här frågorna som utgångspunkt när ni ska arbeta med vilken pedagogisk grundsyn ni har på er förskola.
Kommentera (2)
4 gillar
Artikel
Ett bra sätt att få igång barnens tankar kring hållbar utveckling är att utgå från bilder. Här kan du skriva ut fina samtalsbilder på temat...
Kommentera
Artikel
Om barnen ska få ett reellt inflytande över verksamheten behöver de få göra sina röster hörda i vardagen på förskolan och vara delaktiga i...
Kommentera
Artikel
Här ger Fanny Davidsson förslag på frågor som kan finnas med i ett observationsschema eller en enkät om likabehandling.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Efter önskemål från Förskoleforums medlemmar har Fanny Davidsson satt samman ett antal frågor att ställa till barnen inför arbetet med...
Kommentera (1)
Artikel
I den här övningen får barnen konkretisera sina tankar om barns rättigheter genom att skapa en egen rättighetsmobil. Mobilen kan sedan visas upp för...
Kommentera