Formulär och mallar


Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en checklista för nyanställda? Inga problem. Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Det bästa sättet att utvärdera barnens beteenden i gruppen är att genomföra strukturerade observationer. Här kan ni ladda ner ett observationsschema...
Kommentera
Artikel
För att kunna lägga upp personalens schema och planera den pedagogiska verksamheten behöver man på förskolan få in barnens vistelsetider. Här hittar...
Kommentera
Artikel
Här finns ett utkast till en inbjudan till utvecklingssamtal med föräldrarna.
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Ta denna lista som utgångspunkt för information ni kan ge till föräldrarna gällande barnens klädsel, när barnen börjar i förskolan.
Kommentera (1)
3 gillar
Artikel
Använd det här formuläret för dokumentation om ett tillbud inträffar på din förskola.
Kommentera
Artikel
Det här formuläret är tänkt att fungera som ett planeringsverktyg för dig som arbetar i köket.
Kommentera (1)
Artikel
Använd det här formuläret för dokumentation om en olycka inträffar på din förskola.
Kommentera (2)
Artikel
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför...
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned en adress- och kontaktlista för personalen.
Kommentera (1)
Artikel
I den här wordmallen kan ni samla viktiga uppgifter som rör varje enskilt barn på förskolan.
Kommentera (4)
Artikel
Hur framgångsrikt ditt ledarskap blir beror på en mängd olika faktorer. Att du kan konsten att reflektera över din egen ledningsförmåga är en av de...
Kommentera
Artikel
Får barnen åka med i personalens egna bilar? Får de vara med på bild om en tidning kommer till förskolan? Det finns tillfällen då föräldrarnas...
Kommentera