Formulär och mallar


mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Inga problem. Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
När är det Förskolans dag 2018? När infaller påsken? Och när är det dags för Våffeldagen och Kanelbullens dag? I den här listan får du en översikt...
Kommentera
Artikel
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela...
Kommentera
6 gillar
Artikel
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Här finns ett utkast till en inbjudan till utvecklingssamtal med föräldrarna.
Kommentera (1)
2 gillar
Artikel
Det bästa sättet att utvärdera barnens beteenden i gruppen är att genomföra strukturerade observationer. Här kan ni ladda ner ett observationsschema...
Kommentera
Artikel
Ta denna lista som utgångspunkt för information ni kan ge till föräldrarna gällande barnens klädsel, när barnen börjar i förskolan.
Kommentera (1)
3 gillar
Artikel
För att kunna lägga upp personalens schema och planera den pedagogiska verksamheten behöver man på förskolan få in barnens vistelsetider. Här hittar...
Kommentera
Artikel
Läroplanen säger att förskolan ska erbjuda barnen en väl avvägd dygnsrytm som är anpassad till deras ålder och vistelsetid. Med den här mallen får ni...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Använd det här formuläret för dokumentation om en olycka inträffar på din förskola.
Kommentera (2)
Artikel
Använd det här formuläret för dokumentation om ett tillbud inträffar på din förskola.
Kommentera
Artikel
Det här formuläret är tänkt att fungera som ett planeringsverktyg för dig som arbetar i köket.
Kommentera (1)
Artikel
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför...
Kommentera