Formulär och mallar


Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en checklista för nyanställda? Inga problem. Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför...
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned en adress- och kontaktlista för personalen.
Kommentera (1)
Artikel
I den här wordmallen kan ni samla viktiga uppgifter som rör varje enskilt barn på förskolan.
Kommentera (3)
Artikel
Hur framgångsrikt ditt ledarskap blir beror på en mängd olika faktorer. Att du kan konsten att reflektera över din egen ledningsförmåga är en av de...
Kommentera
Artikel
Får barnen åka med i personalens egna bilar? Får de vara med på bild om en tidning kommer till förskolan? Det finns tillfällen då föräldrarnas...
Kommentera
Artikel
När är det Förskolans dag 2017? När infaller Ramadan? Och när är det dags för Våffeldagen och Kanelbullens dag? I den här listan får du en översikt...
Kommentera
Artikel
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Under sommaren 2016 har läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och samverkan reviderats. Här hittar du den senaste versionen.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Behöver man inhämta tillstånd för utflykter? Vem bedömer om säkerheten är tillräcklig? Vilket ansvar har föräldrar när de följer med? Staffan Olsson...
Kommentera
Artikel
Skolverkets broschyr om förskola och förskoleklass finns på 14 språk, och fungerar som ett stöd för förskolor som möter nyanlända barn och deras...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Det är lätt hänt att barn klämmer fingrar i dörrar eller vid lek. Det gör ofta väldigt ont att klämma ett finger eller en tå eftersom känseln är...
Kommentera