Hälsa


Hälsa

Personalen i förskolan har ett stort ansvar för barnens hälsa och välbefinnande. Och föräldrarna använder ofta förskolan som en viktig källa för information om barnsjukdomar, smittspridning och omvårdnad. Därför uppmärksammas här hälsoaspekterna i ett flertal artiklar. Informera dig om allt från vinterkräksjukan till förstoppning, från solsting till nedkylning, från huggormsbett till ringorm ... En ”Första hjälpen-serie” ingår – smidig att skriva ut och ta med ut i ryggsäcken på utflykten. Och artikeln ”Infektioner vid förskolestart” finns på sex kompletterande språk.

Artikel
Unga rör sig för lite visar en ny studie från Centrum för idrottsforskning. Och förskolan spelar en viktig roll. – Jag anser att fysisk aktivitet ska...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Pedagoger som inte äter ordentlig lunch eller klagar på kroppen påverkar barnen. Studier visar att var femte flicka i sjuårsåldern vill bli smalare...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur kan man prata med barn om kroppen, och hur förskolan kan främja en positiv kroppsuppfattning? Vad svarar man när barn säger att någon är ”tjock...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Allergierna ökar alarmerande och framför allt hos barn. Det är viktigt att regelbundet se över miljön och rutinerna i förskolan så att både barnen...
Kommentera
Artikel
En broschyr från Livsmedelsverket – om matvanor och livsmedelssäkerhet.
Kommentera
Artikel
Ökad utevistelse och hälsofrämjande pedagogiska måltider i förskolan är två av de frågor som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)...
Kommentera
Artikel
Hur kan förskolorna arbeta för bra mat- och rörelsevanor hos barnen? Denna första artikel handlar om fysisk aktivitet och utevistelsens betydelse.
Kommentera
1 gillar
Artikel
I förskolan är det ofta lite stormigt. Då behövs det en motvikt till buller, stress och ständiga intryck. Vi behöver helt enkelt lära oss lite...
Kommentera
Artikel
Susanne Rex, logoped och forskare, berättar om barns munmotoriska utveckling och visar hur förskolan kan stödja och stimulera utvecklingen med...
Kommentera
Artikel
Små barn smittas lätt av magsjuka och smittan kan gå runt, runt bland både barn och personal. Med skärpta hygienrutiner kan ni stoppa...
Kommentera
Artikel
Dags för bussutflykt? Eller kanske till och med en båttur? Härligt för de flesta, men inte för de barn som blir åksjuka. Att åksjuka har med balansen...
Kommentera
Artikel
Elektricitet kan orsaka allvarliga skador som dessutom är svårbedömda eftersom de ofta inte syns på huden. Kunskap om symtom och åtgärder är därför...
Kommentera