Relationer och kommunikation


Relationer och kommunikation

Det är en utmaning att fungera tillsammans med andra. Hur för man till exempel ett samtal med flera barn, så att alla känner sig nöjda och sedda? Här får du möjlighet att förstå barnen och hantera och förebygga konflikter. I känslornas värld kan mycket hända, därför leder exempelvis Maria-Pia Gottberg, utbildare och handledare i Social Emotionell Träning (SET) en känsloskola i flera avsnitt. Niklas Pramling, docent i pedagogik, redogör i artikeln ”Vygotskijs sociokulturella perspektiv” för hur det sociala samspelet med andra enligt Vygotskij föregår barnets egen utveckling.

Artikel
Några frågor om detta med att ha favoriter har kommit till Leif Strandberg. Här kan du läsa hur han svarar.
Kommentera (2)
Artikel
Här börjar en ny artikelserie av Maria-Pia Gottberg som tidigare på Förskoleforum skrivit artikelserien Känsloskolan. I tio artiklar får vi läsa om...
Kommentera
Artikel
En artikelsamling med artiklar om inskolning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Många barn behöver hjälp att hitta lugn i en hektisk vardag. Här berättar Maja Öberg, diplomerad mindfulnessinstruktör, om hur man kan använda...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Syftet med inskolning till förskolan kan tyckas självklart, men en förälder kan ha många tankar och föreställningar kring vad det innebär och hur det...
Kommentera
Artikel
Traditionell långinskolning eller föräldraaktiv inskolning, vilket ska man välja? Psykolog Anna Hellberg berättar om för- och nackdelar med de båda...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
På olika förskolor väljer man olika modeller för inskolning, kortare eller längre. Men oavsett inskolningsmodell behöver man som pedagog vara...
Kommentera (3)
1 gillar
Artikel
Maria Magnusson är universitetslektor vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Linnéuniversitetet och undersöker hur de grafiska symbolerna tolkas...
Kommentera
Artikel
En artikelsamling med artiklar om explosivt beteende – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Affektteorin och affektsmitta som föregående artikel i denna artikelserie handlade om utgör en teoretisk grund för förebyggande av situationer med...
Kommentera
Artikel
Oavsett hur mycket förskolemiljöer anpassas och pedagogerna lär sig förebygga ett barns explosiva beteende, är känsloutbrotten ibland ändå ett faktum...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Vilka belastningsfaktorer som skapar stress hos ett barn med explosivt beteende är viktiga att känna till för att skapa bra förskolemiljöer. Men hur...
Kommentera
1 gillar