Flicka håller en bukett vitsippor och luktar på den.

Vårens mest populära artiklar 2023

Publicerat

Under våren 2023 har Förskoleforum publicerat fler än hundra nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna på Förskoleforum under våren.

Artikelfoto: Jessica Nävermyr.

Bland de mest populära artiklarna våren 2023 finns både teoretiska artiklar, inspiration, mallar och aktivitetstips – kanske hittar du något intressant som du missat?

Mallar och verktyg

Mallar för dokumentation och reflektion

Här kan du ta del av tre olika mallar som kan användas för observation och reflektion av barnens förskoleutbildning. Mallarna kan skrivas ut och fyllas i med penna eller fyllas i digitalt på till...

 

Observation och uppföljning av lek- och läsmiljöer

Med den här artikelns mallar för observation och uppföljning får ni hjälp med att observera hur språkrika era läs- och lekmiljöer är. Ni får också stöd i att följa upp huruvida miljöerna...

 

Årshjul för läsåret 2023/2024 – mall

Inför läsåret 2023/2024 har vi uppdaterat Förskoleforums populära årshjul som ni kan använda i er verksamhet. Ladda ned årshjulet med veckonummer, kalendarium, anteckningsfält och skrivfält för varje...


Idéer och inspiration

Barnlitteratur om att vara lika och olika

Alla barn har samma rättigheter, och alla är lika mycket värda. Runt om i världen den 21 mars uppmärksammas Världsdagen för Downs syndrom med att Rocka sockorna. Den här dagen och alla andra dagar på...

 

Föräldramöte ”spring i benen”

Barnen på förskolan ska erbjudas fysisk aktivitet och få möjlighet att utveckla rörelseglädje. För att bättre ge vårdnadshavarna inblick i hur arbetet med rörelse och motorik ser ut på förskolan, kan...

 

Välkommen till Bojens ateljé

I tre filmer besöker vi ateljén på Bojens förskola i Limhamn. Här får barnen utforska de estetiska uttryckssätten samtidigt som ateljén skapar avlastning med kvalitet. I den första filmen visas vi...


Teori och forskning

Nya resultat i forskningsprojektet om introduktion

Förskolans kapprum med ett av barnens fack innehållande docka, mössa och två napparOlika introduktionsmodeller har stått i fokus i den här fasen i forskningsprojektet om introduktion i förskolan. Ta del av resultaten här!

 

Mer kunskap om autism

Kompetensutveckling om autism gör att personalen i förskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Det visar en ny doktorsavhandling.

 

Tema och projekt – vad är det egentligen?

De flesta av oss vet nog ungefär vad som menas när någon säger att förskolan arbetar med tema eller projekt. Men är det samma sak? Skiljer sig en fokusvecka från ett tema? Och vad menas med...

 


Aktuellt/debatt

Har digitaliseringen gått för snabbt?

Barn i förskoleåldern pekar på skärm.Synen på skärmar har varit för okritisk, tycker skolminister Lotta Edholm. Därför är Skolverkets digitaliseringsstrategi nu ute på remiss hos bland annat kognitionsforskare och barnläkare. I en...

 

Framtidens förskola – lekens roll

Tre förskolebarn i lek på gräsmattaI framtidens förskola kommer både den fria och den pedagogiska leken ha en viktig roll, tror forskaren Robin Samuelsson. Artificiell intelligens, till exempel robotar, kommer att finnas i högre grad...

 

När föräldrars krav går för långt

Temperaturmätare som närmar sig rött.Gränsen mellan vad som är okej och inte kan vara hårfin. Om vårdnadshavare försöker påverka förskolans verksamhet genom påtryckningar är det viktigt att vara uppmärksam. – Det kan börja med något...


blomma.jpgGlad sommar!

Vi på Förskoleforum tackar för allt intresse ni visat för vårt material under våren, och önskar både barn och vuxna en riktigt härlig sommar!