Barn i växelvis boende är mindre stressade

Det är större risk att barn som bor enbart hos den ena föräldern upplever hög stress, jämfört med de barn som bor växelvis hos båda föräldrarna efter en separation. Det visar en ny studie från Stockholms universitets demografiska avdelning, den första om växelvis boende som undersökt just stress i kombination med konfliktnivåer.