Formulär och mallar


mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
En enkel broschyr med information till vikarier som ska arbeta på just er förskola finns här att ladda ner som en färdig mall med text och bild....
Kommentera (2)
16 gillar
Artikel
Inför nya läsårets planering har Förskoleforums redaktion tagit fram en mall för ett årshjul som ni kan använda i er verksamhet. Ladda ned årshjulet...
Kommentera
15 gillar
Artikel
För att förskolans uteverksamhet ska fungera behöver barnen kläder som är anpassade för årstid och väderlek. Här kan du ladda ned en praktisk guide...
Kommentera
9 gillar
Artikel
Dags att planera för hösten? Närvarolistor, inskolningsbroschyrer och adresslistor är några av de mallar och formulär som du hittar här på...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Här kan du skriva ut en föräldrainformation om köldskador. Artikeln ger allmänna råd köldskador och beskriver hur de ser ut, vad man gör när olyckan...
Kommentera
Artikel
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns känslor. Dela ut till föräldrar eller använd det...
Kommentera
7 gillar
Artikel
När är det Förskolans dag 2018? När infaller påsken? Och när är det dags för Våffeldagen och Kanelbullens dag? I den här listan får du en översikt...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela...
Kommentera
6 gillar
Artikel
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Ta denna lista som utgångspunkt för information ni kan ge till föräldrarna gällande barnens klädsel, när barnen börjar i förskolan.
Kommentera (1)
3 gillar
Artikel
För att kunna lägga upp personalens schema och planera den pedagogiska verksamheten behöver man på förskolan få in barnens vistelsetider. Här hittar...
Kommentera
Artikel
Här finns ett utkast till en inbjudan till utvecklingssamtal med föräldrarna.
Kommentera (4)
4 gillar