Delaktighet


Delaktighet

Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.

Artikel
Vad säger den reviderade läroplanen om barns inflytande? Och hur ska man som pedagog se till att barnen i praktiken får utöva detta inflytande? Bim...
Kommentera
Artikel
Samlingen i förskolan kan vara en riktigt bra stund – men faktiskt också en plats där kränkningar sker. Tove Lundholm reflekterar över vad samlingen...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Barns och pedagogers möten i vardagen kan rymma många viktiga processer: lärande, inflytande och utrymme för individuella uttryck. Här skriver Annika...
Kommentera
Artikel
När den nya förskolan skulle byggas precis intill Lillgårdens förskola i Ale stod det tidigt klart att barnen skulle vara med och bestämma. Barnens...
Kommentera
Artikel
Samlingen är ett ämne som tidigare inte undersökts särskilt mycket. Agneta Simeonsdotter Svenssons forskning har därför fått stor uppmärksamhet.
Kommentera
Artikel
Vad händer egentligen när kreativa och nyfikna förskolebarn tar steget in i skolan? Hur kan lärarna uppmuntra och kanalisera barnens upptäckarlust?...
Kommentera
Artikel
Loris Malaguzzi var en av de stora eldsjälarna bakom Reggio Emilia. De föreläsningar han höll var fulla av metaforer och bilder, och innehöll alltid...
Kommentera
Artikel
Reggio Emilias pedagogiska filosofi erbjuder inga pedagogiska verktyg som man kan kopiera eller använda rakt av. I stället handlar det om djupare...
Kommentera
Artikel
Barn har rätt till delaktighet och inflytande i förskolan, men hur detta ska åstadkommas i praktiken är långt ifrån självklart. Eva Ärlemalm-Hagsér...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Att utgå från barnens bästa kan kännas som en självklarhet i förskolans verksamhet, men i många situationer blir det oavsiktligt pedagogernas egna...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Förskolegården är en central plats i verksamheten, och en arena där barns rätt till delaktighet och insyn kan omsättas i praktiken.
Kommentera