Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.

Artikel
Vilka är djuren som gömmer sig i de rimmande verserna? Låt barnen lyssna på rim och gissa bland flano-bilder med djur.
Kommentera (3)
9 gillar
Artikel
Helt bildburna böcker kommer stort nu. Dessa bilderböcker utan texter används allt mer på bibliotek, förskolor och liknande. De överbryggar...
Kommentera
Artikel
Språkbad är centralt på Porfyrgårdens förskola i Älvdalen. Här satsar man på den hotade språkvarianten älvdalska, för att kunna bevara den för...
Kommentera
Artikel
Matematiska myror och badsugna krokodiler. Clas Rosvall retas med några roliga räknerim. Ska man räkna rätt eller rimma rätt? Lurigt värre!
Kommentera (2)
9 gillar
Artikel
Många förskolor saknar tillräckliga förutsättningar för arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. Det skriver Skolinspektionen i ett...
Kommentera (1)
Artikel
Maida Micheletti har jobbat både som processtödjare i modersmål och som språkutvecklare i förskolan i Malmö. Idag är hon biträdande förskolechef för...
Kommentera
3 gillar
Artikel
För barn med explosivt beteende beror svårigheten att tåla frustration och att styra sig själv ofta på individuella sårbarheter av olika slag....
Kommentera
2 gillar
Artikel
Pedagogiska påskharen är tillbaka! Ladda ner påskharens flanobilder och låt bokstäverna berätta om sig själva: hur de ser ut, vad de gör, vad de kan...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Språk lär vi oss bäst i samspel med andra, och lek, bokläsning och samtal med barnen är våra viktigaste verktyg. Men många har nu också upptäckt...
Kommentera (1)
4 gillar
Artikel
Ordskattsamling – har du hört det ordet förut? Det är ett behandlingsprogram för att hjälpa barn med språkstörning att öka sitt ordförråd. Logoped...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Specialpedagog Eva-Maria Riddar delar med sig av erfarenheter och reflektioner när det gäller utbildning i observationsmaterialet TRAS.
Kommentera (1)
Artikel
Specialpedagog Eva-Maria Riddar berättar hur olika typer av språkstimulerande material kan användas för att skapa lärorika stunder, där barnen på ett...
Kommentera
3 gillar