Estetik


Estetik

Här finns en mängd artiklar med fokus på barnens estetiska lärprocesser. Olika röster, med olika frågeställningar, gör sig hörda. Läs om Reggio Emilia-institutets ateljerista-utbildning, genom vilken ateljeristan med sin estetiska kompetens kan komplettera de övriga rollerna i förskolan. Eller om rytmik, sång och dramapedagogiskt arbete. Och varför inte ta del av vad barnboksförfattaren Jujja Wieslander anser om lek och sång samt estetiken och pedagogiken i hennes egna böcker? Läs om henne i ”Mamma Mus mamma”.

Artikel
Att rytmiken ses som betydelsefull för barns utveckling och lärande framgår av läroplanen. Men vad innebär egentligen begreppet rytmik, och vilka är...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Förskolläraren, utbildaren och inspiratören Mallo Vesterlund har skapat verbet ”musikspråka”, och hon uppmanar alla i förskolan att börja med det så...
Kommentera
Artikel
Lera erbjuder en mängd olika möjligheter till skapande och utforskande. I denna andra del i artikelserien om lera delar ateljéristan Karin Bergmark...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Lera är möjligheternas material och en sann tillgång i barnens kreativa skapande. I två artiklar berättar ateljéristan Karin Bergmark om hur lera kan...
Kommentera
Artikel
För förskolläraren Mathilda Strandberg har 3D-skrivaren gett arbetet en ny dimension. – Barnen tycker att det är riktigt spännande, säger hon.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Offentlig konst som skapats specifikt för förskolan kan vara en stor tillgång, både när det gäller trivsel och pedagogisk verksamhet. Här berättar en...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Konstnärliga utsmyckningar på förskolor – hur ser sådana ut och hur tänker konstnärerna som fått uppdragen? Här berättar flera konstnärer i ord och...
Kommentera
Artikel
Med musiken som språk får barn förutsättningar att kommunicera på ett sätt som är lekfullt, kreativt och språkutvecklande. Alexandra Kreus och Johan...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Musik är ett utmärkt redskap för språkutveckling – både för inlärning av svenska och förstärkning av ett annat modersmål. Här berättar musikförskolan...
Kommentera
Artikel
Mallo Vesterlund bjuder här Förskoleforums läsare på några låtar som hon skapat och sjungit in tillsammans med barn från en förskola. ”Musen smyger...
Kommentera
Artikel
Vax är ett härligt, äkta naturmaterial som man kan använda till mycket. Med hjälp av ett strykjärn eller en värmeplatta kan man skapa fina konstverk!
Kommentera
Artikel
Kan en lek med ord och färger inspirera till musik? Förskolläraren och ateljeristan Lena Olsson berättar om hur ett frosseri i färg och rytm...
Kommentera