Samhälle och debatt


Samhälle och debatt

Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?

Artikel
Karin Zetterqvist Nelson forskar om så kallade regnbågsfamiljer. Att välja att skaffa barn inom ramen för en homosexuell relation utmanar normerna...
Kommentera
Artikel
Att utgå från barnens bästa kan kännas som en självklarhet i förskolans verksamhet, men i många situationer blir det oavsiktligt pedagogernas egna...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I dagens förskoleklasser står leken och nyfikenheten i fokus. Verksamheten kan bedrivas fritt och flexibelt utan styrning från klocka och schema. Men...
Kommentera