Etik och livsfrågor


Etik och livsfrågor

Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Teoretisk bakgrund och praktiska aktiviteter hittar du i serien ”Filosofiskolan”. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, det kan du läsa artiklar om här. Passa också på att stanna upp i vardagen och lyssna på tänkvärda betraktelser om barn och barndom av den uppskattade psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg.

Artikel
Dockor har länge använts för att göra världen mer begriplig för både barn och vuxna. En docka kan säga sådant som för en pedagog eller vuxen är svårt...
Kommentera
Artikel
Barn i sorg söker oftast inte konkreta svar, utan snarare närvaro av en vuxen som lyssnar. Lars Björklund, erfaren sjukhuspräst, delar här med sig av...
Kommentera
Artikel
Barns lek fungerar som ett rum där de bearbetar sådant som vi vuxna kan vara rädda att tala med dem om: födelse, skuld, ondska, lidande och död. Det...
Kommentera
Artikel
Det började som en tanke. Det blev en handling. Det blev succé! Så skriver Göran Andersson, förskollärare och en av medlemmarna i duon Sander &...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Ämnesprofilerade förskolor av olika slag är vanligt förekommande i hela landet. Men vad bidrar en idémässig profilering av förskolan till, och för...
Kommentera
Artikel
Många barn har ett avspänt förhållande till kroppen och sitt kön. Utforskande och nyfikenhet är naturligt och oftast positivt för utvecklingen av en...
Kommentera
Artikel
I övningarna i artikelserien ”Leka och lära barns rättigheter” har ni gjort en djupdykning i barnkonventionen, både utifrån konventionens innehåll...
Kommentera
Artikel
I denna artikel följer tre korta fallbeskrivningar, med efterföljande förslag till diskussionsfrågor för gemensam reflektion i arbetslaget eller på...
Kommentera
Artikel
De senaste åren har antalet vårdnadstvister ökat kraftigt och fler vänder sig till domstol för att söka enskild vårdnad. Mellan 7000 och 10000...
Kommentera
Artikel
Nuförtiden är det inte särskilt ovanligt med skilsmässor, men barnets upplevelse av att föräldrarna skiljer sig behöver inte kännas mindre för det....
Kommentera (1)
Artikel
Var ärlig och rak när krisen väl uppstår. Kommunicera – gå inte och göm dig. Inkludera sociala medier i krisarbetet. Tre råd från Jeanette Fors-...
Kommentera
Artikel
Hör Leif Strandberg tala om konflikter, om att ge sig – och om att bli sams, i ett inslag från P1:s program Tankar för dagen.
Kommentera