Samlingen


Sedan barnträdgårdarnas tid i början av 1900-talet har samlingen haft en central roll i den pedagogiska verksamheten för små barn i Sverige och den följer vissa givna ”regler”. I mindre grupper samlas barn och vuxna en stund varje dag. Tillsammans i en cirkel gör man några i förväg planerade aktiviteter bl.a. i syfte att skapa gemenskap, lärande och förbereda barnen inför skolan. Den som leder samlingen ser till att alla i gruppen blir sedda och att man inte pratar i mun på varandra. Känner du igen det? Men trots att det är ett så vanligt inslag i förskolans verksamhet finns förvånansvärt lite skrivet om samlingen. Här vill vi samla aktuell forskning, diskussion och reflektion kring samlingen tillsammans med inspirerande tips och idéer.

Artikel
Att skapa en plats för återkommande samlingsstunder på förskolegården kan vara en riktigt bra idé. Då blir det lättare att variera samlingsstunderna...
Kommentera (1)
Artikel
Att arbeta med Superkompisar är ett sätt att skapa inkluderande samspelsmiljöer där alla barn kan hitta lekmöjligheter, där de kan utveckla sin...
Kommentera (6)
10 gillar
Artikel
”Vad kan det vara, tror du? Jo en …!” Årets julkalender består av 24 rimmande gåtor med bilder. Utforska och lek med språkljud och upptäck nya ord...
Kommentera
7 gillar
Artikel
Nästa steg i temaarbetet om fest är en samling där varje barn får visa sin teckning och berätta om den för övriga barn i gruppen. Kommunikationen...
Kommentera
Artikel
Vet du hur många katter i ramsan det är? Räknar du till tio så är alla där! En enkel flanosaga på rim med fina bilder och siffror att skriva ut.
Kommentera
2 gillar
Artikel
Samlingen är av tradition en vanlig aktivitet på förskolan. Men vilket syfte fyller den egentligen? Och blir resultatet det som läroplanen avser?
Kommentera
2 gillar
Artikel
Det är viktigt att förskolan har en medvetenhet beträffande samlingarna så att de blir genomtänkta och spännande.
Kommentera
2 gillar
Artikel
Hur mäter man kvaliteten på samlingen? Med detta schema som utgångspunkt kan ni ringa in starka och svaga sidor av samlingsstunden.
Kommentera
Artikel
Med fina flanobilder till blir barnvisorna ännu roligare att sjunga och röra sig till! Formgivaren Johanna Gustavsson på Jojograf har skapat...
Kommentera
Artikel
Fem små apor är en enkel och numera klassisk räkneramsa som passar utmärkt som flanoberättelse. Här får du färdiga bilder att skriva ut till ramsan.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Kan ett bi sitta på ett staffli? Och kan en snok läsa en bok? Ja, det kan de – om Fröken Flano får bestämma. Här bjuder hon på en enkel men rolig...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Har du aldrig tänkt på fiskar som ett verktyg i det språkutvecklande arbetet? Då är det dags att tänka om – för med de här 28 bokstavsfiskarna tränas...
Kommentera
5 gillar