Anknytning


Anknytning
Känslan av trygghet är grunden för att lärande ska kunna ske. Barn som börjar förskolan behöver därför så snart som möjligt etablera goda relationer till förskolans personal. Först därefter kan de med full kraft ägna sig åt utforskande, utvecklande lek och åt att knyta vänskapsband med andra barn. Det är det här som vårt tema om anknytning tar upp. I det här temat hittar du artiklar om anknytningsteori och hur man praktiskt kan arbeta för att etablera och stärka trygga relationer mellan barn och pedagoger.
Artikel
För att barnets hjärna ska utvecklas optimalt behövs interaktion och möten med andra människor. Vilken roll och betydelse har pedagogen i...
Kommentera
Artikel
Hallen kan vara ett slags ingenmansland för barnet. Barnet har ännu inte lämnats över av föräldern och befinner sig fortfarande på sätt och vis i...
Kommentera (1)
Artikel
När det med jämna mellanrum uppstår en debatt om vårdnadsbidrag och små barns varande eller ej på förskolan, så blir det viktigt att lyfta fram att...
Kommentera
Artikel
För sköra barn är den tillitsfulla, förutsägbara och lyhörda kontakten med en pedagog på förskolan extra viktig. En del av dessa barn måste få mycket...
Kommentera
Artikel
I dag har vi stor kunskap om hur omsorgsgivarens oförutsägbarhet och bristande engagemang kan påverka barns utveckling. Anknytningsforskningen har...
Kommentera
Artikel
I dag är förskolan en självklar del i små barns liv och därför är det också viktigt att använda sig av kunskap om anknytning det pedagogiska arbetet...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Vi kan förvänta oss alla slags känslor när ett barn börjar i förskolan, inte minst i samband med hämtning och lämning. Att ordna ett föräldramöte med...
Kommentera
4 gillar
Artikel
”Tårarna sprutar på barnet som hulkar med händerna sträckta efter mamma som fylld av samvetskval vinkar med ett tillkämpat leende.” Anknytning och...
Kommentera
Artikel
Ibland säger vi lite slarvigt om ett barn som många vill leka med att det har många vänner, men så behöver det inte alls vara. Det är skillnad mellan...
Kommentera
Artikel
Waldorfpedagogiken baseras på en antroposofisk bild och syn på människan som en kroppslig, själslig och andlig varelse. Hur ser man då på anknytning...
Kommentera
Artikel
Bodil Cronquist är ansvarig för montessoriutbildningarna vid Malmö högskola och expert här på Förskoleforum. I två artiklar skriver hon om hur man...
Kommentera
Artikel
Den här artikeln handlar om barns relationer till varandra och hur anknytning till kamratgruppen och till särskilda lekvänner påverkar barns trivsel...
Kommentera
2 gillar