Naturvetenskap och teknik


Naturvetenskap och teknik

Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.

Artikel
Här får du veta det mesta om de trädslag som växer i Sverige – alltifrån fakta om växtsätt och utbredning till hur träden används i dag och hur de...
Kommentera
Artikel
Skogen är en källa till upplevelser och avkoppling, men också en ekonomisk resurs som kräver ansvarsfull och professionell hantering. Här får du veta...
Kommentera
Artikel
I den här delen av Filosofiskolan får du exempel på tre aktiviteter på temat natur, miljö och teknik. Kring aktiviteterna vävs samtal som ökar...
Kommentera
Artikel
IKT står för Informations- och kommunikationsteknologi. Men för barnen i Piteå förskolor betyder det en upptäcktsfärd i bild, ljud och rörlig bild...
Kommentera
Artikel
Förskolor och skolor i Njurunda Bredsands skolområde i Sundsvall arbetar sedan 2003 aktivt med att göra informations- och kommunikationsteknologi –...
Kommentera
Artikel
Vilka för- och nackdelar finns det med att låta förskolebarn använda datorer? Hur ser personalen på datorernas inträde i verksamheten? Här...
Kommentera
Artikel
När naturen väcker frågor och nyfikenhet är det ofta fysik det handlar om – vetenskapen som beskriver hur människan försöker förstå sin omvärld. Och...
Kommentera
Artikel
Barn har en naturligt stor nyfikenhet inför rymden, och det finns många sätt för förskolan att uppmuntra intresset, menar astronomen Marie Rådbo.
Kommentera