Naturvetenskap och teknik


Naturvetenskap och teknik

Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.

Artikel
Vilka för- och nackdelar finns det med att låta förskolebarn använda datorer? Hur ser personalen på datorernas inträde i verksamheten? Här...
Kommentera
Artikel
När naturen väcker frågor och nyfikenhet är det ofta fysik det handlar om – vetenskapen som beskriver hur människan försöker förstå sin omvärld. Och...
Kommentera
Artikel
Barn har en naturligt stor nyfikenhet inför rymden, och det finns många sätt för förskolan att uppmuntra intresset, menar astronomen Marie Rådbo.
Kommentera