Naturvetenskap och teknik


Naturvetenskap och teknik

Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.

Artikel
Den reviderade läroplanen ger naturvetenskapen en framskjuten plats i förskolans verksamhet. Den här filmen vill inspirera er att arbeta med de...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Vad är egentligen skugga? Och hur kommer det sig att den flyttar sig under dagen? Det är spännande frågor som man kan få svar på genom roliga...
Kommentera
Artikel
Minafö utläses miljö och naturvetenskap för förskolebarn. Det är nio förskolor i Malmö som tillsammans metodiskt och ihärdigt arbetat i nätverk med...
Kommentera
Artikel
Att lyfta fram naturvetenskap och teknik skapar vetgiriga barn, i alla fall i Södertälje. Tom Tits Experiment är det enda science center i hela...
Kommentera
Artikel
Susanne Thulin disputerade i juni 2011 vid Göteborgs universitet. I sin avhandling kom hon bland annat fram till att det naturvetenskapliga...
Kommentera
Artikel
Barn undrar över saker i sin omvärld, vill förstå och bilda sig en egen uppfattning. Hur skapar vi en välkomnande miljö för dessa funderingar? Hur...
Kommentera
Artikel
I en miljö där det finns tid att reflektera tillsammans och upptäcka olika perspektiv vågar man också stå för det man tycker. Det gemensamma...
Kommentera
Artikel
Här får du veta det mesta om de trädslag som växer i Sverige – alltifrån fakta om växtsätt och utbredning till hur träden används i dag och hur de...
Kommentera
Artikel
Skogen är en källa till upplevelser och avkoppling, men också en ekonomisk resurs som kräver ansvarsfull och professionell hantering. Här får du veta...
Kommentera
Artikel
I den här delen av Filosofiskolan får du exempel på tre aktiviteter på temat natur, miljö och teknik. Kring aktiviteterna vävs samtal som ökar...
Kommentera
Artikel
När naturen väcker frågor och nyfikenhet är det ofta fysik det handlar om – vetenskapen som beskriver hur människan försöker förstå sin omvärld. Och...
Kommentera
Artikel
Barn har en naturligt stor nyfikenhet inför rymden, och det finns många sätt för förskolan att uppmuntra intresset, menar astronomen Marie Rådbo.
Kommentera