Känsloskolan


lek

Allt fler förskolor arbetar medvetet och strukturerat med social och emotionell träning. Behovet tycks öka och därmed också efterfrågan på kompetensutveckling och konkret material till dem som arbetar i förskolan. I denna artikelserie får du läsa om känslor, hur du kan arbeta med känslor i barngrupp samt hur vi kan påverka oss själva och skapa resursrika sinnestillstånd. Första artikeln kan ses som en generell ”känsloskola”, och för varje känsla finns det sedan två artiklar där teori varvas med praktiska aktiviteter.

Artikel
Här börjar en ny artikelserie av Maria-Pia Gottberg som tidigare på Förskoleforum skrivit artikelserien Känsloskolan. I tio artiklar får vi läsa om...
Kommentera
Artikel
Maria-Pia Gottberg delar med sig av fler konkreta tips och övningar som hjälper er att engagera föräldrarna i förskolans arbete med EQ och känslor.
Kommentera
Artikel
Maria-Pia Gottberg kompletterar här artikelserien Känsloskolan med tips och idéer om hur du kan göra för att involvera föräldrarna i arbetet med EQ...
Kommentera
Artikel
Många av de verktyg och övningar som rör känslorna Lugn och Arg fungerar bra när det handlar om barn med bristande impulskontroll. Här får du tips om...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Ofta råder stor osäkerhet kring hur man ska bemöta barn som biter, slåss, skriker och behandlar andra illa. Hur stoppar vi dem? Hur kan vi lära ut...
Kommentera
Artikel
Att barn visar avund och vill ha det andra har är naturligt. I stället för att fördöma beteendet eller känslan kan man ge barnet bekräftelse och...
Kommentera
Artikel
I denna del av Känsloskolan tar Maria-Pia Gottberg upp begreppet avund, eller avundsjuka. För visst händer det att både vi själva och barnen ibland...
Kommentera
Artikel
Här får du förslag på hur du kan leda samtal och övningar kring känslan Skam samt hur du genom ditt bemötande kan hjälpa barn att undvika den skam...
Kommentera
Artikel
Här fortsätter Känsloskolan, denna gång handlar det om skam. Maria-Pia Gottberg utgår här ifrån vad vi behöver veta om skam för att undvika att...
Kommentera
Artikel
I den här artikeln ger Maria-Pia Gottberg konkreta tips om hur ni kan arbeta med känslan Sur i barngruppen.
Kommentera
Artikel
Att vara sur kan vara ett riktigt maktmedel. Man behöver inte röra en min eller säga ett ord, ändå har man allas uppmärksamhet och kan kontrollera...
Kommentera
Artikel
Säkert har du ibland sagt till barnen att de ska sätta sig och lugna ner sig, eller hur? Men är det verkligen det bästa sättet att bli lugn? Här får...
Kommentera