Känsloskolan


lek

Allt fler förskolor arbetar medvetet och strukturerat med social och emotionell träning. Behovet tycks öka och därmed också efterfrågan på kompetensutveckling och konkret material till dem som arbetar i förskolan. I denna artikelserie får du läsa om känslor, hur du kan arbeta med känslor i barngrupp samt hur vi kan påverka oss själva och skapa resursrika sinnestillstånd. Första artikeln kan ses som en generell ”känsloskola”, och för varje känsla finns det sedan två artiklar där teori varvas med praktiska aktiviteter.

Artikel
Kunskapslyft, mattelyft, förskollärarlyft … Under 2000-talet har skolvärlden präglats av ett flertal kompetensutvecklingssatsningar. Kanske är det nu...
Kommentera
Artikel
I detta avsnitt av Nya känsloskolan får du veta mer om vad som antagligen är det första programmet för självmedkänsla, utvecklat för barn. Syftet är...
Kommentera (1)
Artikel
Allt fler höjer sina röster för att uppmärksamma barns stress, så även pedagoger i förskolan. Men det är lätt att missa signalerna. I den här...
Kommentera
Artikel
Hur kan förskolan stärka barns självkontroll? Maria-Pia Gottberg berättar om forskning kring barns självkontroll och ger exempel på övningar och...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Alla barn behöver stöd och vägledning med att förstå och handskas med känslor. Men hur lär sig barn att tolka sina och andras känslor, och hur kan du...
Kommentera
1 gillar
Artikel
För att barnets hjärna ska utvecklas optimalt behövs interaktion och möten med andra människor. Vilken roll och betydelse har pedagogen i...
Kommentera
Artikel
Det är lätt att fastna i gamla kommunikationsmönster, även då de inte är framgångsrika. Låt oss därför titta närmare på hur man med ett främjande...
Kommentera (1)
Artikel
Hur gör man när ett barn inte visar skuld eller förståelse för att ha gjort någon annan illa? Medkänslans pedagogik inriktar sig på självkännedom och...
Kommentera
Artikel
Här börjar en ny artikelserie av Maria-Pia Gottberg som tidigare på Förskoleforum skrivit artikelserien Känsloskolan. I tio artiklar får vi läsa om...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Maria-Pia Gottberg delar med sig av fler konkreta tips och övningar som hjälper er att engagera föräldrarna i förskolans arbete med EQ och känslor.
Kommentera
Artikel
Maria-Pia Gottberg kompletterar här artikelserien Känsloskolan med tips och idéer om hur du kan göra för att involvera föräldrarna i arbetet med EQ...
Kommentera
Artikel
Många av de verktyg och övningar som rör känslorna Lugn och Arg fungerar bra när det handlar om barn med bristande impulskontroll. Här får du tips om...
Kommentera
1 gillar