Utomhuspedagogik


Utomhuspedagogik

Upptäcka, utforska, lära… Platsens och miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel är central, vilket du kan fördjupa dig i här. Artiklarna rymmer både information och inspiration, teorier och praktiska förslag på aktiviteter. Läs exempelvis om hur du kan arbetar med genus i skogen. Kanske lockas du av äventyrspedagogikens spännande möjligheter? Ta också del av utomhuspedagogen Sanne Feldts artiklar, där hon inspirerar dig till att utveckla arbetet på förskolegården och i miljön ”runt knuten”.

Artikel
Förskolans egen utemiljö är inte alltid tillräcklig för att kunna skapa den uteverksamhet som barnen är i behov av. Erbjud barnen en mer nyanserad...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Det är inte alltid helt lätt att hitta bra utemiljöer i dagens städer, vilket såklart är mycket problematiskt. I den här artikeln vill jag visa på...
Kommentera
1 gillar
Artikel
På förskolorna finns det sandlådor. Det är så självklart så vi funderar kanske inte ens över det. Men vad finns det för förklaringar och hur...
Kommentera
1 gillar
Artikel
När våren närmar sig blir många sugna på att vara lite trädgårdsmästare och få en aning gröna fingrar. Men hur gör man för att vårens lustfyllda...
Kommentera
Artikel
Utemiljön på Vindens förskola i Lund är i ständig förändring. Naturens årstider står för de stora omdaningarna, men också barnen och personalen...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Att färga sand är enkelt och ger en mängd möjligheter till lek och skapande. Sanne Björklund beskriver steg för steg hur ni gör och ger inspirerande...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Att odla är i huvudsak en praktik, med många men roliga uppgifter som ska göras. Genom att planera och förbereda för odling i förskolan får...
Kommentera
Artikel
Många förskolor har nätstaket som är ganska tråkiga men som faktiskt kan livas upp med små medel och till och med bli till något som rent av förhöjer...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Om man redan i början på odlingssäsongen har som ambition att anordna en skördefest till sensommaren kan skördefesten användas som riktmärke redan...
Kommentera
Artikel
Här berättar pedagoger från två förskolor om varför man valt utevila på deras förskolor, hur de ordnat det praktiskt och vilka fördelar de ser med...
Kommentera
Artikel
Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger också många möjligheter till samtal och...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Ibland kräver vardagen enkla redskap för att man ska få till en uteverksamhet där läroplanen är närvarande. Lådor som är färdigpackade med material...
Kommentera
8 gillar