Föräldrasamverkan


Föräldrasamverkan

Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.

Artikel
”Vad ska man göra när föräldrar inte bryr sig om sitt barn?” är en fråga som Görel Fred ofta får från både förskollärare och lärare. Men finns det...
Kommentera
Artikel
Barn brukar känna av de underliggande budskapen – även när de inte uttalas. Den här artikeln handlar om skillnaden mellan vad som sägs och hur det...
Kommentera
Artikel
Här inleds en serie om samtalsmetodik och föräldrasamarbete. Görel Fred tar sig an frågorna med teoretiska reflektioner såväl som praktiska exempel...
Kommentera
Artikel
Våren 2009 startade projektet Förskolan som arena för föräldrastöd i Uppsala. Det innebär att förskolepedagoger utbildas i Programmet för positivt...
Kommentera
Artikel
Forskaren Anna Sarkadi leder ett stort projekt om föräldrastöd i förskolan. Här berättar hon mer om projektet och om sin forskning.
Kommentera
Artikel
Få saker är så upprörande för föräldrar och personal som när ett barn i gruppen bits. Här går vår förskolepsykolog igenom vad problemet beror på och...
Kommentera (1)
Artikel
Hur föräldrarna ska inkluderas i arbetet med likabehandlingsplanen är en fråga där det finns en stor osäkerhet på många förskolor, menar Fanny...
Kommentera
Artikel
Här får du ta del av erfarenheterna från ett stort och mycket lyckat temaarbete i Jönköping. Tjugo förskoleavdelningar deltog i projektet där det...
Kommentera
Artikel
En viktig utgångspunkt i Kometmetoden är att förstärka och uppmuntra det som är bra i stället för att betona det som inte fungerar. Metoden används...
Kommentera
Artikel
När börjar barn egentligen skolan – som sexåringar eller sjuåringar? I den här artikeln fördjupar Helena Ackesjö diskussionen om gränsdragningen...
Kommentera
Artikel
På Årstaparkens förskola i Uppsala tillämpar man föräldraaktiv introduktion i stället för traditionell inskolning sedan 2007. Här delar personalen...
Kommentera
1 gillar
Artikel
När föräldrar framför kritik, i vissa fall kanske på ett aggressivt sätt, är det lätt att uppleva det som ett angrepp. Här får du tydliga råd och...
Kommentera (1)
2 gillar