Föräldrasamverkan


Föräldrasamverkan

Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.

Artikel
Forskaren Anna Sarkadi leder ett stort projekt om föräldrastöd i förskolan. Här berättar hon mer om projektet och om sin forskning.
Kommentera
Artikel
Få saker är så upprörande för föräldrar och personal som när ett barn i gruppen bits. Här går vår förskolepsykolog igenom vad problemet beror på och...
Kommentera
Artikel
Hur föräldrarna ska inkluderas i arbetet med likabehandlingsplanen är en fråga där det finns en stor osäkerhet på många förskolor, menar Fanny...
Kommentera
Artikel
Här får du ta del av erfarenheterna från ett stort och mycket lyckat temaarbete i Jönköping. Tjugo förskoleavdelningar deltog i projektet där det...
Kommentera
Artikel
En viktig utgångspunkt i Kometmetoden är att förstärka och uppmuntra det som är bra i stället för att betona det som inte fungerar. Metoden används...
Kommentera
Artikel
De flesta utvecklingssamtal brukar fungera bra och upplevas som givande. Men det finns också samtal som känns svåra och innebär en anspänning – för...
Kommentera
Artikel
När börjar barn egentligen skolan – som sexåringar eller sjuåringar? I den här artikeln fördjupar Helena Ackesjö diskussionen om gränsdragningen...
Kommentera
Artikel
På Årstaparkens förskola i Uppsala tillämpar man föräldraaktiv introduktion i stället för traditionell inskolning sedan 2007. Här delar personalen...
Kommentera
1 gillar
Artikel
När föräldrar framför kritik, i vissa fall kanske på ett aggressivt sätt, är det lätt att uppleva det som ett angrepp. Här får du tydliga råd och...
Kommentera (1)
2 gillar
Artikel
Som ett delprojekt i Föräldrastödsprojektet har Folkhälsomyndigheten undersökt vilka insatser och resurser som småbarnsföräldrar känner behov av. Här...
Kommentera