Barns rättigheter


Barns rättigheter
Att se till barns rättigheter är centralt i förskolans verksamhet. I vårt tema om barns rättigheter hittar du material som rör likabehandlingsplanen, delaktighet, barnsyn, förhållningssätt till barn som skiljer sig lite från mängden och mycket annat. Du hittar självklart även Barnkonventionen här om du känner att du behöver friska upp minnet kring innehållet i de 54 artiklarna. Dessutom hittar du bland annat teoretiska resonemang, förslag på aktiviteter och enkätfrågor som rör detta viktiga och ständigt aktuella område!
Artikel
Förskoleforum har fått en pratstund med barnrättsexperten Fanny Davidsson som är aktuell med en ny bok om barnkonventionen i förskolan. Här berättar...
Kommentera
Artikel
Genom Metoo-uppropet har det blivit ännu tydligare än tidigare att många barn utsätts för övergrepp. Förskoleforums barnrättsexpert Fanny Davidsson...
Kommentera
1 gillar
Artikel
När barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020 kommer alla verksamheter som direkt rör barn att påverkas, inte minst förskolan. Vad innebär den nya...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.
Kommentera
Artikel
Barnkonventionens principer om alla barns lika rätt till liv och utveckling är tyvärr ingen självklarhet. Många barn far illa, såväl här hemma som i...
Kommentera
Artikel
Demokratin och mångfalden är något vi alla måste värna om. Att gå kursen Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan är ett sätt...
Kommentera
Artikel
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nu släppt en uppdaterad version av sitt webbaserade värderingsverktyg. Med hjälp av det kan du som...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I den här diskussionsövningen får du och dina kollegor ökad kunskap om barnkonventionens innehåll och kan fokusera på de delar som är viktigast för...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I övningarna i artikelserien ”Leka och lära barns rättigheter” har ni gjort en djupdykning i barnkonventionen, både utifrån konventionens innehåll...
Kommentera
Artikel
Hur arbetar ni med barnkonventionen i dag? Vilka är styrkorna med just ert sätt att arbeta? Finns det svagheter eller brister? Det är frågor som ni...
Kommentera
Artikel
Barnkonventionen är något som alla som arbetar med barn måste förhålla sig till. Men vad innebär egentligen barns rättigheter i förskolan?
Kommentera
1 gillar
Artikel
FN:s nya hållbarhetsmål gäller från januari 2016. På vilka sätt berörs förskolan? Ingrid Pramling Samuelsson reder ut begreppen och resonerar om vad...
Kommentera