Barns rättigheter


Barns rättigheter
Att se till barns rättigheter är centralt i förskolans verksamhet. I vårt tema om barns rättigheter hittar du material som rör likabehandlingsplanen, delaktighet, barnsyn, förhållningssätt till barn som skiljer sig lite från mängden och mycket annat. Du hittar självklart även Barnkonventionen här om du känner att du behöver friska upp minnet kring innehållet i de 54 artiklarna. Dessutom hittar du bland annat teoretiska resonemang, förslag på aktiviteter och enkätfrågor som rör detta viktiga och ständigt aktuella område!
Artikel
Barnkonventionens principer om alla barns lika rätt till liv och utveckling är tyvärr ingen självklarhet. Många barn far illa, såväl här hemma som i...
Kommentera
Artikel
Demokratin och mångfalden är något vi alla måste värna om. Att gå kursen Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan är ett sätt...
Kommentera
Artikel
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nu släppt en uppdaterad version av sitt webbaserade värderingsverktyg. Med hjälp av det kan du som...
Kommentera
1 gillar
Artikel
FN:s nya hållbarhetsmål gäller från januari 2016. På vilka sätt berörs förskolan? Ingrid Pramling Samuelsson reder ut begreppen och resonerar om vad...
Kommentera
Artikel
Välskrivna böcker med bra illustrationer hjälper oss att prata med barnen om dagens flyktingkatastrofer. I den här bokväskan får du tips om både...
Kommentera
Artikel
Här hittar du frågeställningar kring barns delaktighet och identitetsskapande i förskolan. Ett bra diskussionsunderlag till personalmötet.
Kommentera
Artikel
Tidigare talade vi om en barncentrerad verksamhet i förskolan. Nu talar vi istället om att barns perspektiv skall höras och synas i verksamheten. Vad...
Kommentera
Artikel
Här får du konkret handledning i hur du kan undersöka och öka både barns och föräldrars delaktighet i utvecklingssamtalet. Avslutningsvis får du även...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur kan vi öka barnens och vårdnadshavarnas delaktighet i utvecklingssamtalen? Fanny Davidsson diskuterar frågan utifrån ett barnrättsperspektiv med...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Ta de här frågorna som utgångspunkt när ni ska arbeta med vilken pedagogisk grundsyn ni har på er förskola.
Kommentera (2)
3 gillar
Artikel
För ungefär tio år sedan skrev jag en bok som heter Mångfald och medkänsla i förskolan. Den tog bl a upp behovet av att skapa en miljö och se till...
Kommentera
Artikel
Hur uppfattar barnen vilan? Och hur kan man öka deras inflytande på ett sätt som är praktiskt hanterbart? Här får ni diskussionsunderlag och förslag...
Kommentera